Çanakkale Haber

2023-LGS Sınavında Dikkat Ölçen ve Yoruma Dayalı Sorular Ağırlıktaydı

EĞİTİM 05.06.2023 - 11:22, Güncelleme: 05.06.2023 - 11:22 7874+ kez okundu.
 

2023-LGS Sınavında Dikkat Ölçen ve Yoruma Dayalı Sorular Ağırlıktaydı

2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 4 Haziran’da yapıldı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge

2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 4 Haziran’da yapıldı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınavın genel olarak MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara paralel bir yapıda; kavramsal bilgi ve çıkarım yapma gücünü ölçen soruların ağırlıkta olduğunu ifade etmiş; bu soruları çözerken dikkatli olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olabileceğini eklemiştir.   Her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Sınava başvurusu yapılan öğrenci sayısı geçen sene ile benzerlik göstermektedir. Bu yıl MEB tarafından 1 246 429 öğrencinin başvurusu yapılmıştır. 2023-LGS’yi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, Bakanlık tarafından yayınlanan 1. dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Aslan, bilgisini uyarlayabilen, yorum ve çıkarım yapabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının altını çizdi.   Tercih Döneminde Rehber Öğretmenlerden Mutlaka Destek Alınmalı 2023-LGS sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak, tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacaktır. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2023-LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında belli olacaktır. Dr. Özge Aslan, 26 Haziran’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih dönemine hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Tercih yaparken Puanın değil öğrencinin Genel Yüzdelik Sırasının dikkate alınmasının önemli olduğunu belirtti. Yüzdelik dilimin doğru değerlendirilmesi için ailelerin süreci, okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarından destek alarak yürütmesinin öneminin altını çizen Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, LGS ile öğrenci alan okullar dışında Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin tamamının yerleştirileceğini söyledi. Tabloda görüldüğü gibi son beş LGS’de sınava giren ve kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda yerleşme oranları şöyledir: 2018’de %13.1, 2019’da %13.6, 2020’de %14.5, 2021’de %14, 2022-LGS’de %15.6.  Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı 2023 LGS Türkçe sınavı, kapsam bakımından MEB birinci dönem öğretim programını içermektedir. Sanatsal yanı ağır basan edebî metinler üzerinden oluşturulmuş paragraf sorularının yoğunlukta olduğu sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisi ön plana çıkmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle tablo ve grafik sorularında matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçmiş; görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları da zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.  Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı 2023 LGS soruları MEB’in belirttiği gibi Birinci Dönem kapsamında yer alan ilk üç üniteyi içeren dengeli bir dağılım göstermiştir. Soruların bilgiyi ölçen, konu ve derse ait kavramlara hâkim olan öğrencilerin daha kolay yanıtlayabileceğini söylemek mümkündür. Sınavda öğrencilerin kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmalarını gerektiren sorular ağırlıktadır. Bu anlamda okuduğunu anlamanın ötesinde kavram bilgisinin de önemli olduğu bir sınav olmuştur. Geçen yıldan farklı olarak öncüllü soruların sayısının arttığı ve bu sorulardaki öncül sayısının da 3’ten 4’e çıkarıldığı belirlenmiştir. Cepheler ile ilgili olan sorunun sınavın en belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu sorunun bölge ve devlet ayrımı yapamayan öğrenciler için eleyici bir soru olacağı düşünülmektedir. Bu soru dışındaki diğer sorular açık ve net olup, tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır.  Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Yasemin Arayan - Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları daha önce açıklandığı gibi 1. dönem kazanımlarından oluşmuştur. Bu yıl hem bilgiyi ölçen hem de yorumlamayı gerektiren, güçlü çeldiricileri olan sorular bulunmaktadır. Sorular öğrencilerin verilen seçenekler içerisinden en doğru ve en kapsayıcı olanı bulmalarını gerektiren bir yapıdadır. Bu anlamda geçen seneye göre öğrencilerin daha çok zorlanacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak “Kader ve Kaza İnancı” ile “Din ve Hayat” üniteleri yer almakla birlikte geçen yıldan farklı olarak bu sınavda sure ile ilgili bir soru yer almamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da peygamberlerle ilgili soru gelmemiştir. Sınavın ayırt edici sorusunun “Din ve Hayat” ünitesi ile ilgili öğrencilerin paragrafta verilen ayetten yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargıyı bulmalarını gerektiren soru olduğunu söylemek mümkündür.  Talar Donikoğlu - Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı LGS İngilizce sorularının tamamı MEB tarafından açıklandığı gibi ilk dönem ünitelerinden çıkmıştır. Soruların ilk beş üniteye göre dağılımı dengelidir. İngilizce testinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorulara ağırlık verilmiştir. Sorular ağırlıklı olarak okuduğunu anlama becerisini ölçen ve günlük İngilizce’nin kullanımına odaklanan niteliktedir. Okuduğunu anlama soruları e-mail, telefon görüşmesi, kısa bilgi notları ve karşılıklı konuşma formatlarında verilmiştir. Kelime bilgisi ya da yapı bilgisi direkt olarak sorulmamış ancak soru kökünde yer alan bazı kelimelerin anlamının bilinmesi, sorunun doğru yanıtlanmasında belirleyici olmuştur. Bu bakımdan soru köklerinin dikkatli okunması ve verilen anahtar kelimelere dikkat edilmesi önemlidir. İngilizce soruları, temel okuduğunu anlama becerileri ve kelime bilgisiyle çözülebilecek zorluk derecesindedir. Geçen yıldan farklı olarak görsel okuma becerilerini ölçen sorulara bu yıl yer verilmemiştir.  Bununla birlikte ünitelere hâkim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur.  Özgür Aytekin - Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Matematik testi 1. dönem konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir.  Geçen senelere göre soruların çözüm adımlarında kullanılan işlem yoğunluğunun azaldığını söylemek mümkündür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.  Senem Ertün - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fen Bilimleri testi MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi 1. dönem kazanımlarını ölçmüştür. Sınavda ağırlıklı olarak DNA ve Genetik Kod ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak orta ya da kolay sorular bulunmakla birlikte “DNA ve Genetik Kod” ünitesi ile “Basınç” ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır.  Daha önce merkezi sınavda hiç sorulmamış fakat örnek sorularda karşımıza çıkan “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait gölge boyu sorusuna da bu sınavda ilk defa yer verilmiştir.  Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Geçen yıldan farklı olarak çok uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir. Bahçeşehir Koleji Hakkında Eğitime 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde başlayan Bahçeşehir Koleji, bugün Türkiye’nin 65 ilinde bulunan 143 kampüsünde 100 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor. Bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. 
2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 4 Haziran’da yapıldı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge

2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 4 Haziran’da yapıldı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınavın genel olarak MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara paralel bir yapıda; kavramsal bilgi ve çıkarım yapma gücünü ölçen soruların ağırlıkta olduğunu ifade etmiş; bu soruları çözerken dikkatli olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olabileceğini eklemiştir.

 

Her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Sınava başvurusu yapılan öğrenci sayısı geçen sene ile benzerlik göstermektedir. Bu yıl MEB tarafından 1 246 429 öğrencinin başvurusu yapılmıştır. 2023-LGS’yi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, Bakanlık tarafından yayınlanan 1. dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Aslan, bilgisini uyarlayabilen, yorum ve çıkarım yapabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının altını çizdi.

 

Tercih Döneminde Rehber Öğretmenlerden Mutlaka Destek Alınmalı

2023-LGS sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak, tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacaktır. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2023-LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında belli olacaktır.

Dr. Özge Aslan, 26 Haziran’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih dönemine hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Tercih yaparken Puanın değil öğrencinin Genel Yüzdelik Sırasının dikkate alınmasının önemli olduğunu belirtti. Yüzdelik dilimin doğru değerlendirilmesi için ailelerin süreci, okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarından destek alarak yürütmesinin öneminin altını çizen Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, LGS ile öğrenci alan okullar dışında Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin tamamının yerleştirileceğini söyledi.

Tabloda görüldüğü gibi son beş LGS’de sınava giren ve kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda yerleşme oranları şöyledir: 2018’de %13.1, 2019’da %13.6, 2020’de %14.5, 2021’de %14, 2022-LGS’de %15.6. 

Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

2023 LGS Türkçe sınavı, kapsam bakımından MEB birinci dönem öğretim programını içermektedir. Sanatsal yanı ağır basan edebî metinler üzerinden oluşturulmuş paragraf sorularının yoğunlukta olduğu sınavda okuduğunu anlama, analiz etme ve kavrama becerisi ön plana çıkmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle tablo ve grafik sorularında matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçmiş; görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları da zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir.

Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur. 

Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

2023 LGS soruları MEB’in belirttiği gibi Birinci Dönem kapsamında yer alan ilk üç üniteyi içeren dengeli bir dağılım göstermiştir. Soruların bilgiyi ölçen, konu ve derse ait kavramlara hâkim olan öğrencilerin daha kolay yanıtlayabileceğini söylemek mümkündür. Sınavda öğrencilerin kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmalarını gerektiren sorular ağırlıktadır. Bu anlamda okuduğunu anlamanın ötesinde kavram bilgisinin de önemli olduğu bir sınav olmuştur. Geçen yıldan farklı olarak öncüllü soruların sayısının arttığı ve bu sorulardaki öncül sayısının da 3’ten 4’e çıkarıldığı belirlenmiştir. Cepheler ile ilgili olan sorunun sınavın en belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu sorunun bölge ve devlet ayrımı yapamayan öğrenciler için eleyici bir soru olacağı düşünülmektedir.

Bu soru dışındaki diğer sorular açık ve net olup, tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır. 

Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

Yasemin Arayan - Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları daha önce açıklandığı gibi 1. dönem kazanımlarından oluşmuştur. Bu yıl hem bilgiyi ölçen hem de yorumlamayı gerektiren, güçlü çeldiricileri olan sorular bulunmaktadır. Sorular öğrencilerin verilen seçenekler içerisinden en doğru ve en kapsayıcı olanı bulmalarını gerektiren bir yapıdadır. Bu anlamda geçen seneye göre öğrencilerin daha çok zorlanacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak “Kader ve Kaza İnancı” ile “Din ve Hayat” üniteleri yer almakla birlikte geçen yıldan farklı olarak bu sınavda sure ile ilgili bir soru yer almamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da peygamberlerle ilgili soru gelmemiştir. Sınavın ayırt edici sorusunun “Din ve Hayat” ünitesi ile ilgili öğrencilerin paragrafta verilen ayetten yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargıyı bulmalarını gerektiren soru olduğunu söylemek mümkündür. 

Talar Donikoğlu - Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

LGS İngilizce sorularının tamamı MEB tarafından açıklandığı gibi ilk dönem ünitelerinden çıkmıştır. Soruların ilk beş üniteye göre dağılımı dengelidir. İngilizce testinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorulara ağırlık verilmiştir. Sorular ağırlıklı olarak okuduğunu anlama becerisini ölçen ve günlük İngilizce’nin kullanımına odaklanan niteliktedir. Okuduğunu anlama soruları e-mail, telefon görüşmesi, kısa bilgi notları ve karşılıklı konuşma formatlarında verilmiştir. Kelime bilgisi ya da yapı bilgisi direkt olarak sorulmamış ancak soru kökünde yer alan bazı kelimelerin anlamının bilinmesi, sorunun doğru yanıtlanmasında belirleyici olmuştur. Bu bakımdan soru köklerinin dikkatli okunması ve verilen anahtar kelimelere dikkat edilmesi önemlidir. İngilizce soruları, temel okuduğunu anlama becerileri ve kelime bilgisiyle çözülebilecek zorluk derecesindedir. Geçen yıldan farklı olarak görsel okuma becerilerini ölçen sorulara bu yıl yer verilmemiştir.  Bununla birlikte ünitelere hâkim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. 

Özgür Aytekin - Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı

Matematik testi 1. dönem konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekle birlikte bu yıl soruların ifadelerinin daha kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir. 

Geçen senelere göre soruların çözüm adımlarında kullanılan işlem yoğunluğunun azaldığını söylemek mümkündür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. 

Senem Ertün - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Fen Bilimleri testi MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi 1. dönem kazanımlarını ölçmüştür. Sınavda ağırlıklı olarak DNA ve Genetik Kod ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak orta ya da kolay sorular bulunmakla birlikte “DNA ve Genetik Kod” ünitesi ile “Basınç” ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır.  Daha önce merkezi sınavda hiç sorulmamış fakat örnek sorularda karşımıza çıkan “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait gölge boyu sorusuna da bu sınavda ilk defa yer verilmiştir. 

Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Geçen yıldan farklı olarak çok uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir.

Bahçeşehir Koleji Hakkında

Eğitime 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde başlayan Bahçeşehir Koleji, bugün Türkiye’nin 65 ilinde bulunan 143 kampüsünde 100 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor. Bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve canakkaleninsesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.