GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-08-2019 20:27   Güncelleme : 06-08-2019 20:43

Kirazlı’daki madenin bilirkişi raporundaki imzada şaibe var

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çanakkale’de altın arama faaliyetleri ve orman katliamı yapılan maden işletmesi için hazırlanan mahkemenin karar verirken dayanak aldığı bilirkişi raporunda ‘imzada şaibe’ olduğunu öne sürdü.

Kirazlı’daki madenin bilirkişi raporundaki imzada şaibe var

Kirazlı Altın Madeni’nin ÇED olumlu kararına Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından dava açılmış, Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada 7 Şubat 2019’da davanın reddine karar verilmişti. Belediyenin temyiz talebi de Dairesi’nin 19 Haziran 2019 tarihli kararı ile reddedilmişti.

Karaca, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin davanın reddine karar verirken dayanak aldığı bilirkişi raporunda imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz’in (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi) imzasının daha önce bilirkişi olarak yer aldığı dava dosyalarındaki imzasıyla uyuşmadığını söyledi.

Söz konusu bilirkişi raporundaki imza ve profesörün daha önce yer aldığı bilirkişi raporlarındaki imzası da paylaşıldı. Karaca’nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 07.02.2019 tarihli davanın reddine dair kararında, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dayanak gösterilmiş. Prof. Dr. Turan Karadeniz Çanakkale Karabiga’daki termik santral projeleri davaları, Artvin Cerattepe davasında da bilirkişilik yapmıştır. Kamuoyuyla paylaştığımız fotoğraflarda Prof. Dr. Turan Karadeniz’in hazırladığı başka bilirkişi raporlarında yer alan imzaları ile Kirazlı Madeni Davasında hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan imzasını kamuoyunun takdirlerine sunmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Her üç imza bir arada karşılaştırıldığında; Prof. Dr. Turan Karadeniz’in Kirazlı Madeni dava dosyasına sunulan bilirkişi raporundaki imzasının daha önce hazırladığı diğer raporlardaki imzaları ile uyuşmadığı gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmaktadır.“

Bu imza uyuşmazlığının Çanakkale İdare Mahkemesi’nin Kirazlı Maden projesi ile ilgili ÇED davasının reddine karar verirken esas aldığı bilirkişi raporu hakkında şaibe doğurduğu belirtilen açıklama şöyle devam ediyor: “Bu bilirkişi raporunun kim tarafından hazırlandığı, kim tarafından imzalandığı konusunda tek bir şüphenin dahi olması hak hukuk ve adaletin tesisinde ciddi yaralar açmaktadır. bu İmza bu kişi tarafından atılmadıysa, hukuk ve mahkeme yanıltılmıştır. Verilen kararın adilliği, bu şaibe ile gölgelenmiştir.”

DİKEN