DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 19-12-2016 00:00

TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ

Bir Türk, kendi tarihini ne kadar iyi bilir, bilinmez. Belki de gerçekten bilmez. Ya iyi öğretilmediğinden, yada iyi öğrenmediğindendir. Şu gerçek var ki her Türk, tarihini iyi bilememektedir. Ya da bildiğimiz tek şey, Türklerin iyi bir savaşçı olduğudur.
Bakın, bir Ulusun medeni dünyada, medeni bir şekilde varlığını sürdürebilmesinin tek yolu tarihini çok iyi bilmesiyle mümkündür. Tarihini bilmeyen toplumlar, aynı zamanda tarihinin getirmiş olduğu kültür yapısından da yoksun kalmaya mahkumdurlar. Dolayısıyla biz Türkler, tarihimizi doğru bir şekilde öğrenmeye mecburuz.

TÜRKLERİN DÜNYA TARİHİNE KATKILARI

Medeniyetin çıkış noktası Tarım dersem, sanırım yanlış düşünüyor olmam. Zaten benim ne düşündüğüm önemli değil çünkü tarih sayfaları öyle diyor. Bakın, Türklerin dünyaya kazandırmış olduğu buğday, arpa, bezelye ve mercimek; evcilleştirdiği hayvanlar ise inek, koyun, keçi, at birde inanmayacaksınız ama domuz. 

Avrupalılar günümüzde hemen her konuda kendilerini dünyanın lideri sanırlar ve bir çok şeyin Avrupa kökenli olduğunu düşünürler. Oysa arkeologlar tarımla başlayan medeniyetin Avrupa’ya Türkler tarafından gittiğini ayrıntılarıyla çoktan tespit ettiler. Türk çiftçileri M.Ö 8.000 ( yanlış okumadınız) yılında tarımı geliştirip mahsul ettiler ve bunları M.Ö 7000 ( yine yanlış okumadınız) yılında Yunanistan’a götürdüler. O tarihlerde Yunanlı çiftçilerden kız alıp vermeye başladılar. Akraba bağı oluşan iki Ulus Yunanlılar ve Türkler birlikte ( ama maalesef yıllardır iki ulusu birbirine düşman ettiler, gidin Midillideki bir köy kahvesine, sanki kendinizi Türkiye’de sanırsınız ) mahsullerini M.Ö 5.500’ de Balkanlara, oradan Almanya ve Hollanda’ya , Akdeniz’e yakın yerler olan İtalya, Fransa, İspanya’ya taşıdılar. M.Ö 4000 ‘de İsviçre ve İngiltere’ye geçmiş oldu. Kısaca Türk Tarımı tüm Avrupa’ya yayılmış oldu.

Elbette tarımla birlikte, tarım metal araç ve gereçleri, yazı, yönetim ve kanunların doğuşu yani medeniyet de başlamış oldu. 

BİLİNMEYEN TÜRK DİL TARİHİ

Türkler, Avrupa’ya sadece tarımı değil önemli Avrupa dillerini vermiştir. 3000 yıl önce Türkiye’de konuşulan diller Hitit İmparatorluğu’nun Hititçe ve bununla birlikte Lidya, Likya dilleriydi. Bu kaybolmuş dilleri arkeologların Yozgat ilimizde bulduğu Hitit arşivlerinden biliyoruz. Bu arşivler Hitit krallarının Mısır’daki firavunlar ve İran ve Irak’ın krallarıyla yapılan diplomatik mektuplardan oluşuyor. 

Sonuç şu ki, Hititçe günümüz Avrupa’sında konuşulan dillerin önemli bir kısmını oluşturuyor. İspanyolca, Fransızca, Almanca, Yunanca, diğer Avrupa dilleri ve sıkı durun bugün dünya dili olarak kabul edilen İngilizce bile Hititlerin Ataları olan Türk çiftçiler tarafından Türkiye’nin kuzey batısından Avrupa’ya daha sonra Ukrayna ve Rusya üzerinden Orta Asya’ ya kadar taşınmıştır. Saydığım tüm dillerin kökeni Türkiye’den türemiştir.

Ne var ki Türkler ne Hititçe nede bir başka Hint-Avrupa dilini yazıp konuşabildi yüzyıllarca. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Türkiye, Moğolcayı içeren Asya dil ailesine ait bir dil ve Orta Asya’dan Anadolu’ya giren Türkler tarafından konuşulan dildir. ATATÜRK ’ün Latin alfabesiyle Türk Çiftçilerin Avrupa’ya yaydığı Hint-Avrupa diline kavuşmuş oldu.. Tabi bir çok kesim Latin harflerini kabul eden Atatürk’ü gavur dilini kullanıyor diye eleştirdi. Oysa kimse farkında değildi. Dediğim gibi Latin harflerinin kökü yukarıda bahsettiğim Türk Çiftçilerin Avrupa’ya yaydığı dildi. 

BİN YILLIK TÜRK TARİHİ YANLIŞI

Evet yukarıda anlattığım bilgilerden de anlaşılacağı üzere Türklerin Anadolu’daki bin yıllık tarihi yanlıştır. Türklerin , O eski çiftçi Türklerin tarihi M.Ö. 10 bin yılı bulmaktadır. Genetik araştırmalar bugünkü Türklerin genlerinin üçte ikisinin tarımı Avrupa’ya getiren eski çiftçi Türklerden, üçte birinin de Asyalı Türklerden aldığını ortaya koymuştur. Bu yüzden Türkiye, Avrupa ve Asya’yı genetik olarak etkileyerek dünya tarihinde önemli bir rol oynamaktadır.
M.Ö. 10 bin yıllarda kabileler olarak yaşayan Türkler, M.Ö 3000 yıllardan itibaren devlet kurmaya başlamıştır. Bu yüzden Türk tarihini 1000 yıla sığdırmak büyük bir yanlıştır. Dünyanın en eski Milletlerinden birinin de Türkler olduğunu Dünyaya duyurmak zorundayız. Tabi önce kendimiz bilmek zorundayız.

TÜRKLER ANADOLU’YA MALAZGİRT SAVAŞIYLA GİRDİ YANLIŞI

Evet Orta Asya Türklerinin 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu’ya girdiği doğrudur. Fakat Türkler ilk kez Anadolu’ya bu savaşla girdi bilgisi yanlıştır. Avrupalının dediği gibi topraklarımızı Türkler istila etti düşüncesi tamamen safsatadır. Türkler M.Ö binlerce yıl bu topraklarda medeniyetler kurmuştur. Yozgat’ta bulunan Hitit kalıntıları, kullandıkları diller, bulunan kitabeler bunlara birer örnektir. Tüm Avrupa’ya hem genetik olarak hem de kültürel anlamda Türkler, bölgeye egemen olmuşlardır. Amerikan ve Avrupalı bilim adamları bu gerçekleri bilmektedir. Samimi olmayan birkaç bilim adamı dışında bu gerçekleri herkes saklamaktadır.

TÜRK HALKI TARİHİNİ BİLMELİDİR.

Burada yazdığım bilgiler elbette eksiktir. Daha tamamlanması gereken bilgiler vardır. Fakat bu köşe yazısının bir kitaba dönüşmemesi için bu bilgileri kısa kesmek zorundayım. Yalnız şu kadarını söylemeliyim ki; Türk Tarihini, Türk Halkına anlatmanın tek yolu Devlet gücüyle olacaktır. İyi bir bilimsel araştırmayla tüm okullarda öğrencilerimize anlatmak zorundayız. Türk Tarihinin dünya medeniyetlerinin temeli, başlangıcı olduğunu tüm dünya bilmelidir. Aslında tüm dünya biliyor ama Türk Halkı maalesef bilmiyor. 

Tarihimizi Arap yarım adasına dayandıran softalar Türk Halkının önünde büyük bir engeldir. Bizim kültürümüz Arap Kültürü değil, tamamıyla kendine özgü Türk Kültürüdür. Türk Kültürü de Avrupa kültürünün temelidir. Fakat bahsettiğim gibi Türk Kültürü yıllardır Arap Kültürü altında ezilmiş, Beyinlerimizi kokmuş bir çürük elmaya döndürmüştür. Gerçekleri görmek, Bir Türk’ün, Türk Tarihini bilmesi kaçınılmaz tarihi bir görevdir. Neslimizi gelecek kuşaklara taşımanın tek yolu budur.

Değerli Okurlarım, bu bilgiler ışığında Türk Tarihi ile ilgili yapılması gerekenleri kanaatimce sıraladım. Fakat bunları yapmak içinde Devlet gücü gerekmektedir. Şundan eminim ki, bir gün bunlar olacaktır. 

TÜRK ULUSU TARİHİNİ BİLECEKTİR.

1. Türk Ulusu Türk tarihini çok iyi bilmelidir. Bunun için Atatürk’ün Türkoloji çalışmaları yeniden başlatılmalıdır.

2. Türk toplumunun temeli kültürdür.Türk Milletinin varlığının devam etmesi için..Türk Milleti dilimize ve tarihimize sahip çıkmalıdır

3. Tarihi olayların bilimsel verilere dayandırılması önemlidir. Aksi takdirde kendi toplumumuzu dahi buna inandırmakta güçlük çekeriz.

4. Türk gençliğine yön vermenin yolu, Türk gencinin tarihini en iyi şekilde bilmesidir. Çünkü Türk tarihi bilinen tarihten önce eskiye dayanır. Mısırdan Mezopotamya’dan başlayarak. Romalılar ve yunanlardan daha önce Orta İtalya ve Akdeniz kıyılarına kadar yerleşmişlerdi. 

5. Türk’ün tarihi yabancıların gözüyle değerlendirilemez. Türk’ün tarihini barbarlıktan başka bir şekilde görmeyen yabancılar ve maalesef tarihimizi, kültürümüzü yeni nesillere öğretmeyen yönetimler bir Ulusun yok olmasına sebep olmaktadır. Türk Kültürü dünya medeniyetlerinin doğuşunun başlangıcıdır.Türk kelimesi yabana atılacak bir kelime değil kütüphane raflarına sığmayacak kadar derin anlam ifade etmektedir. Bu yüzden Türk ırkı kendi tarihini ve kültürünü en iyi şekilde bilmekle yükümlüdür.

6. Milli ruhun ayağa kalması için Türk tarih bilimin öğretilmesi şarttır. Türk’ün gücünün spot cümlelerle yani reklamsal ifadelerle değil. Tarih bilincinin yüksek tutulmasıyla sağlanabilir.

7. Türk tarihini, uygarlığının büyüklüğünü belirleyip tüm dünyaya tanıtmak esastır. Böylelikle Dünya devletleri arasındaki onurlu duruşumuz olacağı gibi Türk Milleti de onur duyacağı tarihini öğrenecektir.

8. Bir ulusun ulus olabilmesi,geleceğini ve ulusal kimliğini koruyarak kendini geleceğe taşıyabilmesi için ihtiyacı olan tek şey ULUSAL BİR KÜLTÜR.

Yazıda geçen, Bilimsel Tarih bilgileri için kullandığım KAYNAKÇALAR : ÇÖKÜŞ 
- Jared DIAMOND, TÜRKLERİN TARİHİ - Jean Paul Roux

İlk yorumu ben yapayım, yabancı yazarları kullanmam ilginç değil mi? Türk Tarihini yabancı yazarlardan öğreniyoruz. Türk’ün Tarihi işte bu kadar değerli ve önemli.

Saygılarımla…

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI Neoconların Minyatür Osmanlısı.. TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ KRALIN SOYTARILARI... Türk Eğitimine Vurulan Kilit TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... TÜRKİYELİLER! 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... Türkiye’nin Milli Para’sı yok ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! Ben Bir TÜRKÜM !... TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ ROTARY, LIONS ve MASONLAR Anunnaki'ler (Anunnaku) DEVE BİR GİRERSE.. Laiklik Dinsizlik midir? YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları Atatürk ve Maya Medeniyetleri 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI MİLLİ SİYASET BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ TEMEL SORUNUMUZ TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! Göktürk Alfabesi Göktürk Alfabesi SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? Türkçülüğün Doğuşu Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... AKP ADINA İTİRAF: BAŞKANLIK TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET Başkanlığa EVET(!) TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası Eski Türklerde Tanrı İnancı Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! TÜRK IRKÇILIĞI TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. Laiklik Fransız değil Türk icadı AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar TIKANDI BABA!.. TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA AYYAŞ CIA ve Türklerin genetik şifreleri! Tengricilikte Oruç Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? EKONOMİ ÇOK ZORDA DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR HANGİ REFARANDUM? Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları NOSTALJİ... TENGRİCİ TÜRKİYE Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? NURCULUK DENEN SAYIKLAMA Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' Yecüc ve Mecüc Türklerdir TÜRK IRKI AK-BABALAR!!! Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ Bozkurt mu? Mankurt mu? Neoconların Minyatür Osmanlısı Osmanlı Türk'mü? Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA