Advert
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 06-02-2015 00:00

Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli!

Yaşayan varlıklar yavaş ya da hızlı ama sürekli değişim içindedirler. Tek bir hücre olarak başlayan hayat; bütün canlılarda olduğu gibi insanın da yaşadığı değişim ana karnında başlayıp, doğum sonrasında devam eder. Hayata doğan herkes; ergen-genç-yetişkin kişi- yaşlı kişi olup, yaratanın takdirinde ömrünü tamamlar… 

Bir başka ifade ile “değişim”  kaçınılmaz olmakla beraber, “gelişim” isteğe bağlıdır… 

                Yaşadığımız dünya, yakın ve uzak fiziki çevremiz gibi yakın veya uzak sosyal çevremiz de her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Uzaklarda yaşanan değişim farkında olsak da olmasak da ait olduğumuz toplumsal yapıyı da değiştirmekte, dönüştürmektedir.

Toplumsal yaşantıda, teknolojide ve kullanılan araçlarda geçmişte; 40-50 yılda görülen değişmeler, farklılaşmalar artık bir yıl, bir ay, hatta bir gün içinde gözlenmekte ve yaşanmaktadır. Düşünmemiz gereken sorun; Değişimin bu baş döndüren hızda yaşanması mıdır?

Temel sorunun bu olmadığını düşünüyoruz. Temel sorun bizim bu sürece dair kabul alanımız ve hazır bulunuşluk düzeyimizdedir… 

Bunun yanı sıra bir diğer problem ise; değişim sürecini proaktif anlayış içerisinde yönetmeye dönük, proje tabanında hazır bulunma durumumuzun istenilen düzeyde olup olmayışıdır. Belki de bu günlerde yaşanan toplumsal çalkantı, bu kaotik durum kontrol edemediğimiz, bir başka ifade ile kısmen yönetmediğimiz değişimin sancılarıdır.  

                Ekşi sözlük “proaktif insan”la ilgili olarak; “proaktif kisi, vuku bulacak herhangi bir şeye önceden hazırlıklıdır, tedbirini almış, a, b, z planlarını oluşturmuştur. Başına hadise geldikten sonra oturup "ne yapacağız simdi?" diye düşünmez. Önceden tasarlanmış şekilde hareket eder, paniğe kapılmaz, bocalamaz, çarşaflanmaz, kaosa girmez, karambole düşmez.” Diyor.  

Hızla değişen bu dünyaya bizim uyum sağlayabilmemiz için bizim sürekli gelişim içinde olmamız gerektiği tartışılmaz bir hakikat. Kabullenmek zorundayız ki; biz istesek de, istemesek de bizi kuşatan dünya değişiyor ve değişmeye devam edecek ve sürekli değişecektir.

Bu açmaz içerisinde temel problem: Değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için gelişecek miyiz? Proje tabanında değişime hazır olup, a,b,c planlarını hazırlayıp, paniğe kapılmadan, bocalamadan kaosa, karambole düşmeden değişimi yönetebilecek miyiz? Sorularına vereceğimiz cevaplardadır.

Bireysel cevabın olumlu olması yetmeyecektir. Çünkü bireyin değişimi yetmez. Birey dışında ailenin ve toplumun da gelişime ayak uyduracak düzeyde eğitilmesi gerekmektedir.

Çünkü biz birey olarak yaşamıyor, toplum içinde ona ait fert olarak yaşamaktayız. Bazen toplumsal yapı içerisinde toplumsal normlar dışına da çıkamayabiliyoruz.

Eğitim; Bireylerin toplumsal yeteneğinin en elverişli düzeyde kişisel gelişmesinin elde edilmesi için seçilmiş ve deneyimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreçtir (Tezcan, 1981:4).

Eğitimin temel işlevlerinden biri, kültür değerlerini sonradan gelenlere aktarmaktadır; “Eğitimin temel amacı kültür nakli ve daha önemlisi toplumu, arzulanan bir geleceğe götürmektedir” (Büyükdüvenci, 1987:2). “Eğitim, toplumun kendini daha yüksek bir düzeyde ve daha iyi bir şekilde kanıtlaması için kullandığı bir alettir (Büyükdüvenci, 1987:2).

Eğitimin ereği; “bir toplumun gelecekteki nesillerinin kendilerinden daha müreffeh ve daha mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için nasıl ve ne gibi şartlar altında hareket edeceklerini onlara öğretmek” (Koçer,1980:5) olduğu göz önüne alındığında; eğitim yapılanmamız, yönetim anlayışımız, okullarımız, kurumlarımız buna ne kadar hazır?

Bu soruların ve cevaplarının samimi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü okullarımızın da mimari anlayışlarımız da dahil olmak üzere bütünsel yapılarımızın zaman içinde değişmesi kaçınılmazdır. Yaşanması olası değişim sürecine dönük yapısal dönüşüm; okulların kurumsal ve yönetsel yapı ve anlayışlarının değişimini belirlemek, gözlemek ve süreci izlemek ve anlamlandırarak uygulamak gerekir.

Değişim sürecinde sistemin oturması ve yönetilebilmesi için, okulların yarına dönük gelişimi hedefinde “Kurum Gelişim Planlamaları”, uygulamaları ve bu sürecin rehberlik odaklı denetlenmesi gerekir.

Süreç TKY/OGY anlayışında Stratejik plan odaklı rasyonel olarak ele alınmalı, problem çözme teknikleri “Beyin Fırtınası-5N 1K gibi fikir üretme teknikleri başta olmak üzere sistematik uygulanması gereklidir.

Okulun yönetim ve eğitim programında gelişim hedefine uygun olarak, uygulanacak olan “yeni” her ne ise, bu yeninin bir Niçin’i, bir nedeni olmalı, niçin ve neden sorularına tutarlı cevaplar bulunmalıdır.

Bu soruya verilecek cevap tamamıyla politik de olabilir; çünkü güç bizim elimizde ve bizim canımız böyle istiyor, gibi; ideolojik de olabilir. Ancak bu tercihler bir yana, olması gereken temel kriterimiz “bilimsel yaklaşımdan” tavizin verilmemesidir.

Çünkü toplumun değişimi söz konusu olunca eğitim ve okullarımız/kurumlarımız değişimin yönetilebilmesi sürecinde tek değişkenimiz… Sürekli değişen teknoloji ve bilgi tüketen bir topluma uyum sağlayan, bu değişimi yönlendirecek olan kişileri okullarımız/ kurumlarımız yetiştirecektir. Toplumun bireylerini geliştirmekle yükümlü olan okulun değişimi, gelişimi yarını kazanmamız açısından tek fırsatımız olacaktır.

Bu açıdan kurum yöneticilerimiz başta olmak üzere, öğretmenler ve müfettişler yanı sıra sistematik veli eğitimi programları dahilinde toplumsal gelişim süreci değişim hedeflerimize yönelik olarak planlı samimi uygulamalarla yönetilmeye devam edilmelidir.

------------

BÜYÜKDÜVENCİ, Sabri. (1987), Eğitim Sosyolojisine Giriş “Yazılar”, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara

KOÇER, Hasan Ali. (1980), Eğitim Tarihi 1, Ankara Üni. Eğit. Fak. Yay., No:89, Ankara

TEZCAN, Mahmut. (1981), Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara Üni. Eğit. Fak. Yay., No:91, Ankara

 

                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği

Genel Başkanı

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI MALAZGİRT VE GERÇEKLER Eğitimde Başarı, ‘İnsanı Bilmekle’ Başlar… DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK Eğitim, “AKLI” Kullanmayı Kazandırmalıdır… Telafi Eğitimine Hazır mıyız? Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz... İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir. Metin AKGÜN - Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’ Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız! Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart! Sorumluluk Sahibi Olmak… Başkan AKGÜN’den; Yeni Yıl Mesajı Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!) Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz. Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1) Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…” Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir… Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2) Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor. Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor Türk Her Yerde Türk’tür Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… Bir Nesli İnşa Ederken… Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir Teknik Eğitim Yarınımızdır… Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! Eğitimde “Şiir” Önemlidir… ÖFKE 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! Mutluluk İstemekle Başlar... Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki Sevmek Ama Nasıl? 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Basın Açıklaması Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… İnsan Olmak Önemli … Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz Miraç Kandili Fırsattır Mavi Kurdele! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… Cemreler Gönüllere Düşsün! İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! Nasihat… Zan… İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… Çocuklarımız İstikbalimizdir… Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… Bugün 30 Ağustos… Yarının Daha Güzel Olması İçin… AKLIMDASIN ALLAH’IM Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! Bayramlar Fırsattır… Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… Devlet… Beraat Gecesi Samimiyet İster… 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… Bağıranın Önüne Ot Atınca…. Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! Orta Doğuda Yaşanan Kaos… Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… “Ensar” Olmak Zor... KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! Kavramdan Manaya “RAMAZAN” Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. IRAK DA YAŞANAN KAOS... Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. Depremle Yaşamak Analarımız bizim için “Cennettir” Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor13
 • 2Trabzonspor13
 • 3Adana Demirspor13
 • 4Beşiktaş13
 • 5Galatasaray13
 • 6Gaziantep FK11
 • 7Sivasspor11
 • 8Başakşehir FK00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Hatayspor00
 • 11Kasımpaşa00
 • 12Konyaspor00
 • 13MKE Ankaragücü00
 • 14Ümraniyespor00
 • 15Giresunspor10
 • 16Antalyaspor10
 • 17Kayserispor10
 • 18Fatih Karagümrük10
 • 19İstanbulspor10
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA