DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 10-05-2017 00:00

TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK

Toplumsal psikoloji veya kitlesel bilinçaltı, tıpkı birey psikolojisi gibi yapılandırılabilir bir kavramdır. İnsan psikolojisinde olduğu gibi toplumsal ruh halinin ve bilinçaltının şekillendirilmesi, çeşitli çevresel faktörlerin ve kişisel özelliklerin etkisiyle inşa edilir.
 
Bireylerde olduğu gibi, kitlelerin ve toplumların da psikolojik özellikleri ve bilinçaltı mevcuttur. Ele geçirilmiş zihinleri menfaatler doğrultusunda yönlendirmek veya tetiklemek, hâkimiyete giden yolun en önemli yapı taşlarındandır. Dünya üzerinde, devşirilmiş ve ele geçirilmiş beyinleri yönlendirmek veya tetiklemek kadar muazzam bir başka güç daha yoktur. Bu sebepledir ki, bir bölge veya coğrafyada hâkimiyet ve iktidar amaçlayan bir odak için kullanılabilecek en etkili silah, beyinleri ele geçirmek ve manipüle etmektir.
 
Psikolojik savaş, kitleleri istekler doğrultusunda yönlendirmenin ve şekillendirmenin anahtarıdır. Bir toplumu etkileyebilmek içinse, o toplumun mevcut özelliklerini saptamak ve kodlarını çözebilmek olmazsa olmaz şarttır. Davranış eğilimleri saptanmış, toplumsal bilinçaltı çözülmüş bir toplum düşmanın elinde adeta bir oyuncak olabilir. Kolay galeyana gelme ve parlama özelliği gösteren toplumlar, aynı zamanda daha kolay yönlendirilebilme özelliği gösterirler. Bu özelliğin en somut örneği ise Türk toplumudur.
 
Toplumun psikolojik altyapısının çözülmesi, toplumun algısal zaaflarının ve kitlesel özelliklerinin saptanmasını da beraberinde getirir. Halk kitlesinin duygusal sınırlarının ve tepe noktalarının keşfedilmesi, duyarlılık gösterdiği etkenlerin saptanması ve yorumlanması, etki gösterilmek istenen toplumu çözmek için yapılması gereken başlıca eylemlerdendir. Bir toplumun, içgüdüsel davranış eğilimlerinin art niyetli odaklar tarafından saptanması, o toplumun düşmanın elinde kuklalaşmasını kaçınılmaz kılar.
 
Kitlelerin zihinlerini devşirmek, tek kurşun atmadan medeniyetler fethetmenin en akılcı yoludur.  Bu silah, bir ülke tarafından başka bir ülkenin halkına doğrultulabileceği gibi, kendi ülkesinde hâkimiyet arzulayan kişi veya odaklar tarafından da kullanılabilir. Çünkü en büyük güç, kitleleri arkana alabilme gücüdür. Bu gerçekleştirildiğinde ise geriye sadece eylemlerin hayata geçirilmesi kalır.
 
Medya, kitlesel bilinçaltı şekillendirmenin en etkili silahıdır. Günün büyük bir bölümünde medya araçları ile haşır neşir olan bir bireyin bundan etkilenmemesi kaçınılmazdır. Etkilenme derecesi ise, cehalet ve bilinçsizlik ile doğru orantılıdır. Medya yolu ile etki gösterme, doğrudan yapılan propaganda ile gerçekleştirilebileceği gibi, dolaylı ve daha çok şuur altını etkileyebilecek yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Haber bültenleri, tartışma programları ve siyasi yayınlar toplumun siyasi ve politik algılarının değiştirilmesi konusunda oldukça etkilidir.
 
Toplumsal yönlendirme, sadece ve başlı başına siyasi ve ideolojik tabanlı olmayabilir. Toplumun davranış eğilimlerini ve kültürel özelliklerini değiştirme ve zarara uğratma maksatlı da olabilir. Toplumun kendi kimliğinden, kültürel özelliklerinden ve geleneklerinden kopartılması veya başkalaştırılması da kullanılabilecek etkili silahlardandır. Bir toplumu dejenere etmek veya kültürel dinamiklerini çözmek, uzun vadeli ancak çok etkili bir silahtır.
 
Bir toplumu soysuzlaştırmak veya başkalaştırmak uzun vadede tüm siyasi ve ekonomik manipülasyonlardan daha etkilidir. Benliği boşaltılmış ve kutuplaştırılmış bir toplumu sert etkiler karşısında yıpratmak ve ufalamak daha kolaydır. Çünkü milli şuuru zayıflatılmış bir toplum kitlesi, beraberlik güdüsünden ve yüksek karakterden de yoksundur.
 
Toplumun psikolojik dayanak noktalarını çürütmek veya sarsmak bir başka etkili yöntemdir. Toplum psikolojisini dezenformasyona uğratmayı, algısal kaleleri düşürme eylemine benzetebiliriz. Toplum nazarında önem derecesi olan, değer verilen ve el üstünde tutulan kavramlara veya kurumsal altyapılara yönelik pozitif düşünceleri kırarak veya zarara uğratarak, toplum üzerinde algı problemleri ya da kavram karmaşaları yaratılmak istenebilir.
 
Halkın, kendi devletinden veya kurumlarından soğutulması amaçlanabilir. Ya da, toplum içinde ki milli ve manevi birlik ortamı sarsılmak istenebilir. Tüm bu niyetlerin gerçekleştirilebilmesi, toplum psikolojisini değiştirmek ve yönlendirmekten geçer. Sistemli psikolojik motivasyon ile ince ince işlenen bir toplumun algıları ve davranışları gerçekleştirilen etki ile şekillenir. Buna toplum bilincinin suni olarak şekillendirilmesi diyebiliriz.
 
Toplumsal bilincin istenilen noktalara çekilebilmesi için, kısa vadeli taktiksel veya uzun vadeli stratejik etkiler yaratılabilir. Uzun süreli psikolojik yönlendirmeye maruz kalan bir halk kitlesi, kurgulayıcıların istedikleri olaylar doğrultusunda galeyana gelecek, ancak gerçekten tepki gösterilmesi gereken durumlarda ise sessiz kalacaktır. Düşünmesi istenilmeyen şeyleri düşünmeyecek, yapması istenilmeyenleri yapmayacaktır. Ancak istenilen durumlarda, bir piyon misali tetiklenerek devreye sokulacaktır.
 
Psikolojik olarak etki altına alınmak istenen toplumlarda, bireylerin bilinçsiz ve cahil olması istenir. Bu şekilde fazla düşünmeyecek, sorgulamayacak ve yönlendirilmesi kolay olacaktır. Duygusal yüklemelere ve telkinlere kapılarak, beyni rahatça yıkanabilecektir. Cehalet eksikliği, eğitim durumu ile paralellik gösterebilir. Ancak bilinçsizlik eğitim durumundan ziyade, kendini geliştirmişlik, öğrenme ve sorgulama içgüdüsü ile orantılıdır.
 
Nitekim, günümüzde toplumun her tabakasında diplomalı cahillere rastlamaktayız.  Enerjisini ve aklını gereken değil de, gerekmeyen amaçlara harcayan bir birey daha kolay aldatılacaktır. Akıl ve benlik boşaltma operasyonlarıyla kültürel içeriği boşaltılan bir toplum, olması gereken bilinç düzeyine asla ulaşamaz. Bu da psikolojik savaş için elbette ki istenilen bir özelliktir.
 
Toplumları yönlendirmenin veya etkileyebilmenin bir diğer yolu, kitlelerin duyarlılık noktalarını sömürmektir. İnsanların bastırılmış duygularını ateşleyebilmek veya toplumsal yaraları deşmek, kitle üzerinde tetikleyici etkiler oluşturacaktır.
 
Bir kere daha belirtmek gerekirse, bir toplumda ki en büyük güç, kitleleri arkana alabilme ve tetikleyebilme gücüdür. Kitlelerin tetiklenmesi ile oluşturulan toplumsal reaksiyonların önünde durabilmek oldukça zordur. Bazı kişi veya odakların, siyasi ve algısal zaafları bulunan kitleleri tetiklemesi ise daha keskin ve tehlikeli sonuçlar verebilir.
 
Sürekli söylüyoruz ya, “operasyon beyinlere” diye. Dünya döndükçe de bu gerçek çok fazla değişmeyecek. Kitlelerin algısını yönlendirmek isteyen güçler her zaman var olacak. Toplumların bastırılmış duygularını ve cehaletini sömürmek isteyenler her zaman var olacak. Gerilim ve kaos stratejileri her zaman var olacak. Bazı ülkelerde gerçekleşmiş “turuncu devrimleri” unutmayınız. Birilerinin tetiklemesiyle savaşan ve birbirine düşen toplumları unutmayınız. Bazı halkların, yıllar boyunca seçimlerde kendi elleriyle seçtikleri liderlerini, bir gece içinde yine kendi elleriyle devirmesini unutmayınız. Bu liderleri o halklar kendi iradesiyle mi seçtiler? Ve onları deviren yine halkın kendi iradesi miydi? Yoksa en başından beri birileri tarafından yönlendiriliyorlar mıydı?
 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyaları son günlerde adeta kaynıyor. Bu dev halk tepkileri gerçekten de toplumların başlarında ki yarı diktatörleri devirme ve demokrasi kazanma çabaları mı? Yoksa küresel güçlerin yeni satranç oyununun hamleleri mi?         
NELER SÖYLENDİ?
@
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI Neoconların Minyatür Osmanlısı.. TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ KRALIN SOYTARILARI... Türk Eğitimine Vurulan Kilit TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... TÜRKİYELİLER! 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... Türkiye’nin Milli Para’sı yok ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! Ben Bir TÜRKÜM !... TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ ROTARY, LIONS ve MASONLAR Anunnaki'ler (Anunnaku) DEVE BİR GİRERSE.. Laiklik Dinsizlik midir? YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları Atatürk ve Maya Medeniyetleri 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI MİLLİ SİYASET BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ TEMEL SORUNUMUZ TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! Göktürk Alfabesi Göktürk Alfabesi SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? Türkçülüğün Doğuşu Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... AKP ADINA İTİRAF: BAŞKANLIK TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET Başkanlığa EVET(!) TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası Eski Türklerde Tanrı İnancı Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! TÜRK IRKÇILIĞI TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. Laiklik Fransız değil Türk icadı AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar TIKANDI BABA!.. TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA AYYAŞ CIA ve Türklerin genetik şifreleri! Tengricilikte Oruç Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? EKONOMİ ÇOK ZORDA DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR HANGİ REFARANDUM? Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları NOSTALJİ... TENGRİCİ TÜRKİYE Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? NURCULUK DENEN SAYIKLAMA Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' Yecüc ve Mecüc Türklerdir TÜRK IRKI AK-BABALAR!!! Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ Bozkurt mu? Mankurt mu? Neoconların Minyatür Osmanlısı Osmanlı Türk'mü? Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA