DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 30-12-2017 00:00

KRALIN SOYTARILARI...

Eğer tek bir insanın önünde eğiliyorsan, geri kalan bütün dünyaya hükmetsen boştur, değmez.

 “Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız.” [1]

Totaliter rejimlerde esas aktörün yanında, iktidarın nimetlerinden, kemiklerinden yararlanan, ikinci, üçüncü sınıf insanlar vardır. Bunlar yüksek düzeyde yöneticilerdir. Bunların Kral’ın soytarısından farklı bir işlevleri yoktur, onun ağzına bakar, dediklerini eksiksiz yerine getirirler. Bunlar Kralları için yaşarlar. Onunla bütünleşmişlerdir. Çünkü kendilerine özgü işlevsel bir yanları yoktur. Birisi gider, öteki gelir; fark yoktur aralarında.

Francis Bacon bu tür insanlar için, “Kişiliklerinde özgür değillerdir.” diyor.  Ben de Nietzsche’nin deyişiyle yanıt vereceğim: “Bir de kişilik yoksa…” Kişilik yoktur bu tip insanlarda, eğilip bükülürler sürekli. Ve hep harcanırlar, sonları kaçınılmaz olarak çöplüktür. Onları çöpe atan da, bizzat her şeylerini adadıkları Krallarıdır.

Aşağıdaki alıntıda, Francis Bacon işte tam bu konuyu anlatmış.

“Yüksek görevdeki kimseler üç bakımdan kuldurlar: Devlet başının ya da Devletin kulu, ün'ün kulu, gördükleri işin kulu. Bu yüzden, ne kişiliklerinde, ne davranışlarında, ne de zamanlarında özgürdürler. İnsanın, özgürlüğü pahasına bir güçlülük ardında koşması, ya da başkalarından güçlü olmaya çalışırken kendi üzerindeki gücünü yitirmesi, yadırganacak bir özlemdir. Bir göreve yükselmek çetin bir iştir; insan çabaladıkça yeni güçlüklere sürüklenir; zaman zaman küçülür, onursuzluk yoluyla onur kazanır. Yüksek görevlerin tabanı kaygan olur, buralardaki insanın sonu ya yuvarlanmak ya da en azından gözden düşmektir. Pek iç açıcı bir şey değildir bu: “Cum non sis qui fueris, non esse cur velis vivere. (Eskiden olduğun gibi değilsen, artık yaşamak istemeni gerektirecek bir şey kalmamıştır.)” [2]

İnsanların neden bir koltuk için, iktidarın bir parçası olmak için yırtındıklarını anlamak kolay değildir. İkinci, üçüncü derecede iktidar olan herkesin üzerinde bir iktidar vardır. İnsan, Bacon’ın dediği gibi onurunu da kaybeder iktidar yolunda. Çünkü iktidar kavramı, mantık, onur üzerine kurulmaz. Amaca giden yolda her şey mübahtır iktidar yolunda. Ve iktidarın verdiği yanılsama ile, iktidar sahiplerinin gözü kör olmuştur .

Sistem tarafından köleleştirilmiş insanlar, boyunlarına tasma takmak için yarışırlar. Tasma, onlar için bireysel kurtuluşun ve kişisel güvenliğin bir nevi simgesidir. Sisteme, devlete ve otorite sahibi kişiye hizmet etmek için, önce kendi kişiliklerini çiğnerler. Bu bir çeşit ritüeldir. O kadar ki adeta en üstteki otoriter kişi, bir nevi yarı Tanrı olarak görülür ve rejimin simgesine dönüşür. Bir çeşit kutsal bağlılık oluşur, en üstteki kişiye. Onun için gözünü kırpmadan canını verecek insanlar vardır. Onun tek bir işaretiyle, her şeyi yapabilecek görevliler. Onun altındakilerin hiçbir önemi yoktur, hepsi tasmalıdır. Hatta ikinci kişinin bile zerre kadar önemi yoktur. İkinci sıradaki ile en alt düzeydeki görevlinin,  en üstteki totaliter rejimi simgeleyen otoriter kişinin gözünde hiçbir farkı yoktur. İkisi de tasmalıdır bunların.

Bunlar deyim yerindeyse, “nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilen” insanlardır.

George Orwell, 1984’te şöyle der:

“Bağlılık, düşünmemek demektir, düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık, bilinçsizliktir.”[3]

Ancak bu çeşit tasmalı üst düzey görevliler, en çok birden görevden alınıp´, bir kenara atıldıklarında şaşırırlar. Bu nasıl olabilmiştir: “Devlet ve devletin başındaki kişi için her şeyi yapmış, gece gündüz ona hizmet etmişlerdir. Nasıl kendilerinden bu kadar kolay vazgeçilip, bir kenara atılmışlardır?”

Ahmet gider, Mehmet gelir, Ayşe gider, Fatma Gelir. Bu sirkülasyon ve iç değişim böylece sürer gider. “Metal yorgunluğu” değil de, iktidar yorgunluğudur bu bir çeşit. Otoriter, canı sıkıldıkça ve yeni stratejiler geliştirdikçe satranç taşlarıyla oynar, piyonları kenara alır, yenilerini oyuna sürer. Vezir bile piyondur onun için.

Bunların çoğu işlevsizleştirilir, etkisizleştirilir. Ve sistem tek adam sistemine, iktidarına evrilir. Bu yolda tasfiyelerin olması kaçınılmazdır.

Yalakalık yapmak, her istenileni yerine getirmek de yetmez. En üstteki Otoriter’in gözünde herkes sıradandır, çünkü bunları herkes yapabilir. O nedenle şu ya da bu nedenle sürekli en yakınındaki insanları harcar. Biri gider diğeri gelir. Tarih, ikinci adamların öyküsünü yazmaz. Tasmalıların, özel bir öyküsü olmaz, onlar birbirinin kopyasıdır.

Tasmalı olanlar yalnızca devlet görevlileri değildir. Bir numaralı Otoriter’in partisi, hatta yedek güce dönüştürülmüş sözde muhalif partiler, iş insanları, medya ve toplumun büyük kesiminin boynuna tasma takılmış ve köleleştirilmiştir. Görünen sözde muhalefet bile, Otoriter’e ve onun partisine hizmet etmektedir. Faşist rejimlerde, Otoriter ile onun partisini birbirinden ayıramazsınız. Çünkü Otoriter, partinin simgesidir. O olmadan, parti de var olmaz.

Totaliter rejimde her şey tek bir kişi üzerine kurulmuştur, kitle partisi tek bir kişi tarafından yönlendirilir, devlet sistemli baskı ve terör uygular. Medya tekelleştirilmiştir. Eleştirel olan medya ise, susturulmuş ya da kontrol altına alınmıştır. Otoriter ‘her şeyi bilir’, ekonomiye bile doğrudan müdahale eder. Toplum, aynen “1984” romanında olduğu gibi, ideolojik olarak kontrol ve denetim mekanizması altında istenilen yere yönlendirilir. Bu anlamda, din, milliyetçilik, bayrak vb gibi… simgeler öne çıkarılır ve toplum bu simgelerin diliyle yönlendirilir. Bu, her şey üzerinde total bir kontroldür.

Totaliter, faşist rejimlerde en kalabalık yerler hapishanelerdir. Ancak sadece fiziki bir hapishane yoktur. Dışarısı da hapishaneye dönüştürülmüştür bu rejimde. Herkes birbirinin polisidir, toplum muhbirliğe özendirilir. Toplum hem muhbir, hem polistir rejimin bekçiliğini yapacak devletin gözünde.

İşte tam da bu noktada Foucault’nun dediği gibidir her şey: “Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir.”[4]

Eğer tek bir insanın önünde eğiliyorsan, geri kalan bütün dünyaya hükmetsen boştur, değmez.

Ama tarihe baktığımızda, en totaliter rejimlerin, en güçlü oldukları dönemde yıkıldıklarını görebiliriz. “Dünya liderleri” de yıkılır, bir anda güçlerini yitirirler. Tarih bize bunun hikâyesini anlatır.

TANRI TÜRK IRKINI KORUSUN VE YÜCELTSİN

Dipnotlar

[1] George Orwell: “1984”, Can Yayınları, Çeviri: Celal Üster, İstanbul, s. 49.

[2] Francis Bacon: “Denemeler”, (Gerçek Üstüne) YKY Yayınları, İstanbul, 2013, s. 58.

[3] Orwell, age, s. 78.

[4] Michel Foucault: “Hapishanenin Doğuşu”, İmge Kitabevi Yayınları, Çeviren: Mehmet A. Kılıçbay, 2001, Ankara.

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI Neoconların Minyatür Osmanlısı.. TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ Türk Eğitimine Vurulan Kilit TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... TÜRKİYELİLER! 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... Türkiye’nin Milli Para’sı yok ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! Ben Bir TÜRKÜM !... TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ ROTARY, LIONS ve MASONLAR Anunnaki'ler (Anunnaku) DEVE BİR GİRERSE.. Laiklik Dinsizlik midir? YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları Atatürk ve Maya Medeniyetleri 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI MİLLİ SİYASET BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ TEMEL SORUNUMUZ TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! Göktürk Alfabesi Göktürk Alfabesi SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? Türkçülüğün Doğuşu Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... AKP ADINA İTİRAF: BAŞKANLIK TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET Başkanlığa EVET(!) TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası Eski Türklerde Tanrı İnancı Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! TÜRK IRKÇILIĞI TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. Laiklik Fransız değil Türk icadı AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar TIKANDI BABA!.. TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA AYYAŞ CIA ve Türklerin genetik şifreleri! Tengricilikte Oruç Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? EKONOMİ ÇOK ZORDA DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR HANGİ REFARANDUM? Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları NOSTALJİ... TENGRİCİ TÜRKİYE Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? NURCULUK DENEN SAYIKLAMA Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' Yecüc ve Mecüc Türklerdir TÜRK IRKI AK-BABALAR!!! Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ Bozkurt mu? Mankurt mu? Neoconların Minyatür Osmanlısı Osmanlı Türk'mü? Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA