DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 17-04-2017 00:00

‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır

Yazının başlığından bu makalemin anayasa oylaması için yapılan referandumda ”evet” ve ”hayır oylaması ile ilgili olduğunu elbette anladınız.

 

Öncelikle bir konuda tezimi öne sürmek istiyorum.

Yaşadığımız dünyada bilim, uygarlık, özgürlükler, demokrasi, milletlerin istiklaline kavuşması, gönenç(refah), adalet, adil paylaşım ve aklınıza ne türlü olumlu yaşam tarzı her ne gelirse gelsin hep insanlığın ”hayır” demesiyle olmuştur.

Çünkü ”hayır” demenin en temel özelliği insanların aklını ve edindiği bilgileri özgürce, hiç kimsenin etkisinde kalmadan düşünerek, tefekkür ederek kullanma eylemi vardır.

”Evet” demekte ise bireyin aklını bir çöp gibi çöp bidonuna atarak biatçı durumuna geçmesi, yani başkasının istediği şekilde eylemde bulunmasıdır ki, bu durum bütün kötülük ve felaketlerin anasıdır.

Aklı ve bilgiyi kitlelerin beyninden silip çöp bidonuna atmanın en kestirme yöntemi dogmatik din kurallarını sık sık insanları beynine şırınga etmek tir ki, bunu Hitler’de yapıyordu, bugünkü iktidar önderleri de yapıyor.Hatta bazı sloganları tamamen aynı.Bunun bir tesadüf olması olanaksız çünkü bilinçli olarak seçilmiş. Türk milletinin beyni yıkanmak üzeredir.

Bakın, uygar milletlere baktığımız zaman hep özgürce karar veren, yani aklını ve mevcut bilgisini kullanıp kimsenin etkisinde kalmayan topluluklardır, yani ”hayır” diyebilen kitlelerdir.

Bugün dünyamızda geri kalmış topluluklara, coğrafyalara baktığımız zaman açlık, yoksulluk, adaletsizlik, kanlı savaşlar, yoğun terör olayları, hayvanlardan daha değersiz olarak yıllar içinde katledilen milyonlarca insanların yaşadığı yerlerde Tanrı’nın verdiği akıl sanki bir pislik gibi kenara itilmiş, biatçı olarak bir kişiye iman ederek teslim olmuş, her durumda bu alçak diktatörlere teslim olmuş olarak ”evet” diyen biatçı kültürüyle haşır neşir olmuş zavallı bireylerden oluşmuştur.

İslam coğrafyasının tümünde yoksulluğun, açlığın, adaletsizliğin, zulme dayalı paylaşımın, diktatörlüğün vs. en temel nedeni biatçılık, yani bunun ifade tarzı olan ”evet”demektir.

Sosyolojik olarak bir saptamayı ortaya koyarsak, dinlere sonradan karışan dogmatik-hurafe-kurallar nedeniyle insanlık uzun yüzyıllar boyunca aklını ve bilgiyi bir kenara bırakıp, Tanrı’nın emri kendilerine empoze edildiği için tek kişiye, yani sahte din kurallarıyla kitleleri uyutan alçak diktatörlere teslim olup, onlara biat ederek kar zarar gözetmeden her dediklerine ‘’evet’’ demiştir.

İşte İslam coğrafyasındaki Müslümanların en büyük felaketi dogmatik din kuralına dayalı biatçılık imanı, yani başındaki diktatörün her dediğine ‘’evet’’ demesidir.

Halbuki başındakine ‘’hayır’’ dediği anda özgürlüğe ve her türlü kurtuluşa erecek.

Çünkü ‘’evet’’te başındaki diktatörün kişisel ve ailesel meşruiyet dışı çıkarları, ‘’hayır’’da ise özgürlük ve gönenç içinde rahatça yaşama çıkarlar vardır.

Kısaca belirtelim ki, çok gelişmiş ülkeler ‘’hayır’’ diyebilen topluluklardan, geri kalmış ülkeler ise biatçı olarak ‘’evet’’ demekten başka bir şey bilmeyen topluluklardan oluşmuşlardır.

ABD ve Batı Avrupa ülkeleri neden her konuda, demokraside, özgürlüklerde, adil ve hakça paylaşımda, ifade , inanç, girişim özgürlüğünde astronomik mesafeler katletmişlerdir?

Tek nedeni akıl ve bilim dışı öneri ve tekliflere hiç yüksünmeden rahatça ‘’hayır’’ demelerindendir.

Dünyada despot ve krallara karşı çıkışlar hep ‘’hayır”sözcüğü ile olmuş ve sonuçları itibariyle özgürlüklere, uygarca huzur içinde yaşamaya yol açmıştır, demokrasi hızla gelişerek insanlık rahat edip kölelikten kurtulmuştur.

Türk milletinin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu işgal eden düşmana ve hain padişah Vahdettin’e ‘’hayır’’ deyip istiklal mücadelesine başlamasaydı biz bugün özgür olabilir miydik?

Atatürk eski köhnemiş yönetim ve yaşama tarzına ‘’hayır’’demeyip akıl ve bilgiye dayalı devrimleri yapmasaydı millet olarak bugün uygarca yaşayabilir miydik?

Akıl ve bilim kurallarına göre yaşayan aileler çocuklarına çok rahat olarak, yüksünmeden ‘’hayır’’ demeyi öğretiyorlar.

Çünkü pedagoji denen bir bilim dalı şunun ayırtına vardı ki,‘’hayır’’ demeyi öğrenmeyen çocuk ve gençler yaşamları boyunca başarısız olurlar.

Çoğunluğu ‘’hayır’’ demeyi öğrenmeyen, bunu alışkanlık haline getirmeyen toplumlarda diktatörlerin gölgesinde yaşama zulmüne gönüllüce rıza gösterirler.

İşte İslam coğrafyasının en büyük belası diktatörlere teslim olmuş biatçı topluluklar olarak ‘’hayır’’ diyememesidir.

Bu konudaki genel düşüncemi ortaya koyduktan sonra, gelelim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kökünden yıkıp, diktatörlük nizamına götürecek olan tek kişiye biatçılığı getirecek olan despotçu anayasa oylamasına.

Şimdi şu soruları soruyorum sizlere.

Akıl ve bilimi kullananların tenzih ederek diyorum ki, millet olarak bizde ‘’hayır’’ demeyi bilmeyen biatçı ‘’evet’’kültürüne sahip devasa kitleler olmasaydı Türkiye’de aşağıda sıraladıklarımı olabilir miydi?

17/25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olayları olabilir miydi?

Parmağındaki evlilik yüzüğünden başka serveti olmayanlar kısa sürede dünya zenginler skalasında başa oynayabilir miydi?

Bir kısım yöneticilerin çocukları kısa sürede gemiciklerin, villaların, düzinelece iş yerlerinin sahipleri olabilir miydi?

Bir kısım yöneticiler Anayasamızı, cezası çok ağır olmasına rağmen çiğneyebilir miydi?

Yunanistan 18 adamızı işgal edebilir miydi?

Kıbrıs’ı gözden çıkarabilirler miydi Rumlara teslim hususunda.

Beş milyon Suriyeli krallar gibi sırtımızda kan emici konakçı gibi lüks içinde yaşarken Türk askeri onların yerine vatanlarını kurtarmak için Suriye’de savaşıp canlarını verir miydi?

Türk milletine yutturmak için barış süreci dedikleri ihanet süreci ile koskoca Türk devletini PKK teröristleri ile toprak ve özerklik vermek üzere anlaşma masasına oturtabilirler miydi?

Beş milyon Suriyeli vatanımızı savaşsız olarak Araplara işgal ettirmektir ki, sırf bu neden bile referandumda ‘’hayır’’dememizi gerektiriyordu, çünkü sonuç bizim isteğimiz doğrultusunda çıktığı takdir de bin yıldır sırtımızdan inmeyen bu Arapları damperli kamyonlarla Suriye’ye boşaltacaktık, aksi ‘’evet’’ çıktı ve en kısa sürede bir beş milyon Arap çomarı gelerek, sayıları on milyona çıkacak ve süreç içinde Anadolu’da Türklük yok olacak ki, bugünkü iktidarın en temel politikası da budur.

Yukarıda birkaç örneğini verdiğim binlerce versiyonu vardır ve bunların bir kalemde silinmesi gerekirdi.

Bunun yolu da referandumda ‘’hayır’’ demekten geçiyordu.

Biz vatanseverler olarak bu kutsal ‘’hayır’’ ile on beş yıllık ağır cürümlerin hesabını yargı yoluyla soracaktık.

Zaten bunlarda bu hesabın bir gün vatanseverler tarafından sorulacağını tahmin ettikleri için parlamentonun sembolik görünümü dışında tamamen feshedildiği despotik tek adam diktasına dayalı biatçı sistemi getiriyorlar ki, ilerde kimse onlara hesap sormasın.

Şunu unutmayalım ki, yapılan anketlerde ‘’hayır’’ oyu öndeydi ama bu herifler psikolojik savaş yoluyla biatçı‘’evet’’ oylarını önde gösteriyorlar ve yaptıkları mitinglere Suriyeli yüz binleri vasıtalarla meydanlara taşıyorlar.

Başkanın emriyle-bu başkan her kimse-vatanseverler, aydınlar, gazeteciler ve ülkesine yararlı olmak isteyen vatandaşlar kitleler halinde hapishanelere tıkılacak, hiç kimsenin özgürce yaşama hakkı olmayacaktır.

İstediği herkesi işinden atacak, malına mülküne el koyacaktır, hatta daha çok Suriyeli veya başka bölgelerin çopur Araplarını topraklarımıza milyonlarcasını yerleştirmek için milyonlarca Türk evladını vatandaşlıktan çeşitli bahanelerle atacaktır.

Bunun zaman zaman dillendirildiğini biliyoruz ama işi sağlama almak için iştahlarını ‘’evet’’ çıkacak referandum sonrasına erteliyorlardı.

Bu yazının felsefesine uygun olarak söylemeliyim ki, bir diktatörün gösterdiği teklif akıl ve bilim kurallarına uygun olsa bile aydın insanlar yine de diktatoryal beladan kurtulmak ve aldanmamak üzere işi zamana bırakarak‘’hayır’’ demeli ve kurtuluşa ermeliydiler.

Kurtuluşumuz ‘’hayır’’daydı.

Çünkü ülkemizi beladan belaya sürükleyen bu iktidarın tepemizden inişi çıkacak ‘’hayır’’ patlamasıyla çok hızlı olacaktı.!

Ancak ne yazık ki Türkiye biatçı bir kültürü tercih etti.

 

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN

 
NELER SÖYLENDİ?
@
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI Neoconların Minyatür Osmanlısı.. TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ KRALIN SOYTARILARI... Türk Eğitimine Vurulan Kilit TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... TÜRKİYELİLER! 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... Türkiye’nin Milli Para’sı yok ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! Ben Bir TÜRKÜM !... TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ ROTARY, LIONS ve MASONLAR Anunnaki'ler (Anunnaku) DEVE BİR GİRERSE.. Laiklik Dinsizlik midir? YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları Atatürk ve Maya Medeniyetleri 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI MİLLİ SİYASET BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ TEMEL SORUNUMUZ TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! Göktürk Alfabesi Göktürk Alfabesi SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? Türkçülüğün Doğuşu Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... AKP ADINA İTİRAF: BAŞKANLIK TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET Başkanlığa EVET(!) TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası Eski Türklerde Tanrı İnancı Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! TÜRK IRKÇILIĞI TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. Laiklik Fransız değil Türk icadı AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar TIKANDI BABA!.. TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA AYYAŞ CIA ve Türklerin genetik şifreleri! Tengricilikte Oruç Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? EKONOMİ ÇOK ZORDA DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR HANGİ REFARANDUM? Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları NOSTALJİ... TENGRİCİ TÜRKİYE Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? NURCULUK DENEN SAYIKLAMA Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' Yecüc ve Mecüc Türklerdir TÜRK IRKI AK-BABALAR!!! Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ Bozkurt mu? Mankurt mu? Neoconların Minyatür Osmanlısı Osmanlı Türk'mü? Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA