Advert
DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 09-07-2019 00:00

Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil.

“Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz.” Dünyanın en uzak köşesinde yaşanan deprem veya çevre kirliliğinin etkileri, Akdeniz’de doğalgaz arama girişimlilerinin yansımaları, petrol paylaşımındaki çıkar çatışmalarının anlaşmazlıklarıyla ortaya çıkan kriz, en uzak ülkeleri de etkilemekte, “Dolar’daki” yükselme, ekonomik açıdan yapılan küresel saldırılar, tartışmanın olduğu coğrafyanın dışında kalan ülkelerin ekonomilerini de alt üst edebilmekte, ekonomik dengeler bozulmasıyla, çalışanların alım gücü düşmeye, grevlere, protestolara hatta iç isyanlara kadar giden bir süreç ortaya çıkmaya başlamaktadır. (Cemaloğlu, N., 2019)

Yaşanan bu küresel saldırı senaryolarına karşı ayakta kalmamızı sağlayacak en temel faktör insan sermayemiz olduğu tartışılmaz bir gerçek.

İnsan sermayemizi geliştirme düzeyimizin tespiti ve eksikliklerin tespitine dayalı tedbir almak açısından da sınav sonuçları ve benzeri uygulama sonuç verileri, PUKO döngüsü ekseninde eğer doğru değerlendirilirse yarının planlanması açısından da ışık tutabilir…

Türkiye, TIMSS uygulamasına 1999, 2007 yıllarında 8.sınıf, 2011 yılında ise 4.ve 8.sınıf düzeyinde katılmıştı.

2011- 2015 verilerine dayalı değerlendirmelerimizi bir önceki yazımızda ele almış, doğru tedbirlerin alınmamasından dolayı, 2015 verilerinde daha kötüye gidişimiz rakamsal verilerde de görülmekteydi…

Dün yaşadığımız süreçte; PISA/TİMSS sınavlarının bize hitap etme durumu tartışılmış, kendi sürecimizi kendi uygulamamız ekseninde değerlendirme amaçlı, ABİDE uygulamasına geçmiştik.

Geçen yıl Nisan ayında, 81 ilde 1.230 okulda 75.000 8.sınıf öğrencisine;

Her bir ilde evreni temsil ekseninde, örneklem alınan 8. sınıf öğrencilerinin yarısına Türkçe ve fen bilimleri testleri, diğer yarısına da matematik ve sosyal bilgiler testleri, ABİDE araştırması kapsamında veri toplamak amacıyla beceri testleri ve anketler uygulanmıştı.

1.062 okulda, ve 41.054 4. sınıf öğrencisine yapılan sınav sonuçları değerlendirilmiş, geçtiğimiz günlerde de büyük fotoğrafa dönük kamu aydınlatılma amaçlı yayınlanmıştı.

Bu açıklamalarda;

· Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1.6'sının temel altı, yüzde 23.5'inin temel, yüzde 41'inin orta, yüzde 26.8'inin orta üstü ve yüzde 7.2'sinin ileri düzeyde olduğu,

· Matematik testinde öğrencilerin yüzde 16.4'ünün temel altı, yüzde 36.6'sının temel, yüzde 32.8'inin orta, yüzde 11.3'ünün orta üstü ve yüzde 3'ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu,

· Fen bilimleri testinde öğrencilerin yüzde 9.4'ünün temel altı, yüzde 30.4'ünün temel, yüzde 46.3'ünün orta, yüzde 11.4'ünün orta üstü ve yüzde 2.5'inin ileri yeterlik düzeyinde olduğu,

· Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 4.4'ünün temel altı, yüzde 20.5'inin temel, yüzde 40.4'ünün orta, yüzde 25.3'ünün orta üstü ve yüzde 9.4'ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu hususları dikkat çekmektedir…

ABİDE 2018 uygulaması kapsamında ulaşılan bulguların, uluslararası durum belirleme çalışmalarındaki (PISA ve TIMSS) bulgularla örtüştüğü görülmektedir…

Araştırma verileri diğer verilerle irdelendiğinde;

* Evdeki kitap sayısı fazlalaştıkça öğrencilerin akademik beceri puanlarının artığı,

* Okulda yaşanan sıkıntıların, öğrencileri negatif etkilediği,

* Öğrenci kaynaklı sorunların, kadın yöneticilerin olduğu okullarda daha az yaşandığı,

* Özel okulların, devlet okullarını geride bıraktığı,

Hususlarının dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerken, İller ve ilçeler bazında Milli Eğitim Müdürlüklerinin, eğitim planlamalarında bu verilerin ne kadar değerlendirildiğinin meçhul olduğu söylenebilir…

Uluslararası durum belirleme çalışmalarındaki (PISA ve TIMSS) bulguları ve ABİDE 2018 uygulaması sonuçlarının, 2018 yılı LGS sınav sonuçları ile 2019 2018 yılı LGS sınav sonuçlarını doğrulayan istikamette olduğunu düşünüyoruz.

2018 yılındaki sınav sonuçları, 2019 sonuçlarıyla irdelendiğinde; 2018 yılı, akademik açıdan, mevcut durumun korunamadığı da söylenebilir.

Bu tespitin, geniş boyutlu, araştırılması gereken problem olduğunu düşünüyoruz…

Eğitimde çözüm bekleyen sorunlarımız; temel alınan derslerde, sorulan sorulara, verilen cevaplara dayalı yapılan istatistik açıdan verilerin, elde edilen sonuçların/rakamların artmasıyla çözülecek mi?

Asıl sorun, sınav sonuçları mı?

Yoksa daha öncelikli problemlerimiz var mı?

Bu temel sorular/sorunlar ile ilgili kapsamlı araştırmaların yapılmasının isabetli olacağını düşünmekteyiz.

15 Temmuz arifesinde; küresel saldırı senaryolarına karşı ayakta kalmamızı sağlayacak en temel faktörün, insan sermayemiz olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Hiç bitmeyecek olduğunu düşündüğümüz küresel eşkıyaların saldırılarına karşı, istikbalimizin teminatı olan, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, bizi biz kılan değer ekseninde, emsalleri ile yarışan, onları geçme azim ve kararlığında olan, özgüveni yüksek bir nesli yetiştirmemiz, “Beka Meselemizde” çözüm eksenimizdir.

Bu süreçte verimliliğin, eğitim yönetimi sürecinde, SWAT verilerine dayalı, PUKO döngüsünde samimi uygulamaya dayalı olduğunu düşünüyoruz…

Bu süreçte verimlilik için de;

Okullarda yaşanan sıkıntıların öğrencileri negatif etkilediği göz önünde bulundurularak, okullarda yaşanan sorunların kaynaklarının tespitine dayalı, çözüm sürecinde verimlilik için, okul yönetim yapısının profesyonel yapıya oturtulması gerektiği, bu yönde; başarılı olan okulların yönetim süreçleri ve yöneticilerinin yeterlikleri, veri sağlayabileceği,

 

Denetim yeniden yapılandırılması sağlanarak, Bakanlık bünyesinde bölge yapılanması suretiyle süreç denetimine işlev kazandırılabileceği,

 

Yönetim ve denetim sürecinin; eğitim sürecinde verimlilik ekseninde, rehberlik odaklı, verimli kılınması suretiyle, okulların yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve ailelerin bilinçlendirilmesi sürecinin yönetilebileceğini düşünmekteyiz…

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI MALAZGİRT VE GERÇEKLER Eğitimde Başarı, ‘İnsanı Bilmekle’ Başlar… DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK DOĞRU İSTİKAMET ve DÖNEMLİK Eğitim, “AKLI” Kullanmayı Kazandırmalıdır… Telafi Eğitimine Hazır mıyız? Engelli Kardeşlerimizi Anlamaya Mecburuz... İnsanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir. Metin AKGÜN - Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’ Eğitimde Yönetsel Körlük Kaynaklı Yanlışlarımız! Çocuklarımızın Şahsiyet Kazanması İçin, Eğitim Şart! Sorumluluk Sahibi Olmak… Başkan AKGÜN’den; Yeni Yıl Mesajı Salgın Sürecinde Eğitimimiz (!) Bizi Biz Kılan Değerlerden Koparılıyoruz. Eğitim, Sadece ‘Akademik Öğrenme’ Değildir. (1) Kaybettiğimiz Değer, “Nezaket…” Toplumsal Kaosun Nedeni, Değerlerimizi Kaybedişimizdir… Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (2) Eğitimde Kaybettiğimiz Değerlerimiz (1) Verdiğimiz “Eğitim” Bireyi Ne Kadar Erdemli kılıyor. Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor Türk Her Yerde Türk’tür Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… Bir Nesli İnşa Ederken… Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir Teknik Eğitim Yarınımızdır… Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! Eğitimde “Şiir” Önemlidir… ÖFKE 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! Mutluluk İstemekle Başlar... Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki Sevmek Ama Nasıl? 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Basın Açıklaması Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… İnsan Olmak Önemli … Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz Miraç Kandili Fırsattır Mavi Kurdele! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… Cemreler Gönüllere Düşsün! İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! Nasihat… Zan… İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… Çocuklarımız İstikbalimizdir… Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… Bugün 30 Ağustos… Yarının Daha Güzel Olması İçin… AKLIMDASIN ALLAH’IM Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! Bayramlar Fırsattır… Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… Devlet… Beraat Gecesi Samimiyet İster… 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… Bağıranın Önüne Ot Atınca…. Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! Orta Doğuda Yaşanan Kaos… Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… “Ensar” Olmak Zor... KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! Kavramdan Manaya “RAMAZAN” Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. IRAK DA YAŞANAN KAOS... Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. Depremle Yaşamak Analarımız bizim için “Cennettir” Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor…
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor13
 • 2Trabzonspor13
 • 3Adana Demirspor13
 • 4Beşiktaş13
 • 5Galatasaray13
 • 6Gaziantep FK11
 • 7Sivasspor11
 • 8Başakşehir FK00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Hatayspor00
 • 11Kasımpaşa00
 • 12Konyaspor00
 • 13MKE Ankaragücü00
 • 14Ümraniyespor00
 • 15Giresunspor10
 • 16Antalyaspor10
 • 17Kayserispor10
 • 18Fatih Karagümrük10
 • 19İstanbulspor10
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA