DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
 Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 21-09-2018 00:00

EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TEMEL BEKLENTİLERE POZİTİF YAKLAŞIMLAR

Eğitim-öğretimin merkezinde insan olması, temel değerlendirmelerin insan üzerinden yapılması, eğitim-öğretim kurumlarından da beklentilerin yüksek tutulmasına sebep olmaktadır. Haliyle değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip bireyler yetiştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ancak dünyanın baş döndüren dönüşümü, aynı zamanda pek çok problemleri de beraberinde getirmiştir. Hem teknolojik ürünlerin sunduğu imkânlar -ve tahripler-; hem de cemiyet hayatının, yerini bireysel tercihlere bırakmış olması eğitim-öğretimle ilgili kurum, çalışan ve paydaşlarının yükünü artırmış; yeni yaklaşımların ortaya konmasını gerekli kılmıştır.

2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, meselenin ehemmiyetine dikkat çekmek amacıyla, eğitim-öğretimle ilişkili sivil toplum kuruluşları ve değişik paydaşlarla “2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda şu sorulara çözüm arandı:

1)Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var?

2)Nasıl bir öğretmen istiyoruz?

3)Kaliteli eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?

4)Bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalı?

5)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları nasıl olmalı?

6)Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalı?

7) Eğitim sistemimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer verilmeli?

EĞİTİM 2023 DERNEĞİ’NİN TESPİTLERİ

Bu ve benzeri meseleleri, eğitim ile ilgili pek çok sivil yapılanma yer yer gündeme taşımış farklı çözüm önerileri teklif etmiştir. Mesela 2012 yılında Eğitim 2023 Derneği;

“Ülkemizi; “bilgi ve sevgi” düsturuyla bilgi toplumu seviyesine ulaştırmayı,

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını ifade eden 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirmeyi,

Millet hayatına yön veren eğitim alanında politika ve görüş ortaya koymayı;

Bu alanlarda kamuoyunu bilimsel verilere dayalı olarak aydınlatmayı amaçlayan, milli bir eğitim,” talep etmiş.

Yine “2023 yılına gelindiğinde Türk millî eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması,

Meslekî ve teknik beceri eğitimi almış her ferdin, istihdam edilmesi,

Eğitim aracılığıyla, engelli çocuklarımız başta olmak üzere her ferdinin sosyalleşmesine katkı sağlanması,

Kız çocuklarımızın yükseköğretime kadar devam etmede, büyük bir oranla ülke genelinde benzerlik göstermesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması,

Türkçe dilinin bilimsel dil olarak, öncelikle kendi ülkemizde ve nihayetinde dünya ülkeleri tarafından tanınması adına çalışmaların gerçekleşmiş olması,

Eğitimin tüm kademelerindeki sorunlarını aşmış olmasının ötesinde dünya ülkelerine bu anlamda rol model olacak bir sisteme kavuşmuş olması en büyük arzumuzdur,” denilmiş.

Sonra bazı kavramlara dikkat çekilmiş. “Geleceğin eğitim sistemini sorgulamaya başladığınız zaman, otomatik olarak gelecekte nasıl bir medeniyet tasavvurunda bulunduğunuzu; bireyi, toplumu ve devletinizi ne şekilde tahayyül etmeniz gerektiğini de açıklamanız gerekmektedir,” denildikten sonra acı bir gerçek gündeme taşınmış.

“Çağın süper güçlerinin temas ettikleri topraklarda, sefaletin, kan ve gözyaşının dökülmesine sebep oldukları medeniyetlerinin; bencil, sevgiden ve dolayısıyla mutluluktan arınmış bir mantaliteye dayanmasıdır.”

Bu tespitin ardından tasavvurlar ortaya konmuş.

Birey hak ve özgürlüklerinin olduğu;

Adalet önünde, Cumhurbaşkanı’ndan dağdaki çobana varana kadar herkesin eşit ve kıymetli göründüğü;

Devlet imkânlarından her vatandaşının eşit oranda faydalandığı;

Sınırları içerisindeki gelişmişliğin homojen olduğu;

Cinsiyet ayrımının gözetilmediği;

Bilgi, teknoloji ve üretimde ülkenin, dünya devi olduğu;

Bireylerin insan onuruna yakışır bir gelire sahip olduğu;

Yaşlıların, güçsüzlerin, bakıma muhtaç insanların korunması noktasında, devlet başta olmak üzere STK’ların ve toplumun duyarlılığı ile bir tek insanın dahi zayi edilmediği;

Sanayisi, tarımı, sanatı gelişmiş; okuyan, sorgulayan, araştıran, düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilen, özetle yurdunda ve yurtdışında itibarı olan fert ve yapılanmanın olduğu;

Dünya insanlığının medeniyet noktasında referans aldığı bir Türkiye;

Yani güçlü, lider bir ülke...” talebi dillendirilmiş.

2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMEN

Şimdi, bu taleplerin yeniden resmi bir şekilde gündeme taşınmış olması gayet sevindirici bir gelişmedir. Nitekim “2023’e Doğru Türkiye’de Eğitim” programının öğretmenlere yönelik kurs çalışmasına baktığımızda gayet olumlu bir program taslağı göze çarpmaktadır. Mesela öğretmenlerden beklenen yeterliliklerden bahsediliyor.“Öğretmenlerimizin, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini; öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için;

Bilgilerini tazeleyebilmeleri,

Becerilerini geliştirmeleri,

Tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri,” konularına yer verilmiş.

2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ

Öğrencilerle ilgili hedeflenen kazanımlar için ortaya konan beklentiler de umut verici yaklaşımlar ihtiva etmektedir.

“Yaşam becerileri,

Yaratıcı düşünce becerileri,

İşbirliği ve liderlik,

Girişimcilik,

Yetkinlikler,

İletişim becerileri,

Değerler,

Eleştirel düşünme becerileri,

Revize edilmiş Bloom taksonomisi,

Problem çözme ve karar verme becerileri,” başlıklarının yer aldığı ve her başlığın detaylı yetkinliklerle beslendiği bir hedef zinciri ortaya konmuş.

KÖPRÜ

Bütün bunlar göstermektedir ki eğitim öğretim dünyası pozitif adımlara anında olumlu karşılık vermektedir. Çünkü bu konuda bir açlık söz konusudur.

Yıllardır ihmal edilen en temel alanla ilgili somut adımlar atılıyor olması gayet sevindiricidir. Milliyetçi eğitimci yazarlar, geçmişten günümüze bu meseleleri ortaya koymuşlar ve somut pek çok çözüm önerisi de sunmuşlardır. Büyük Türkçü Sosyolog Ziya Gökalp, Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Prof. Dr. Erol Güngör, Seyit Ahmet Arvasi, Nurettin Topçu, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu ve daha niceleri…

O zaman bir kez de biz tekrar edelim:

Netice olarak “beşikten mezara kadar” devam eden insan hayatının köprüsü, eğitimdir. Eğitimin ana unsuru öğretmen olduğuna göre bir bakıma köprünün sağlamlığı eğitimcinin ilkeleri ile şekillenir.

O zaman “ köprü” öğretmendir, denilebilir.

Ve bu, öyle bir köprü olmalıdır ki dün bugün çizgisinde yarınlara ışık tutabilmeli; o ışık, yakından uzağa doğru bütün toplumu aydınlatmalıdır.

Ve bu, öyle bir köprü olmalı ki, köprüden geçenler, memleketin dört bir yanına; adalet sunmak, ilim aşılamak, ahlak temelli bir toplum inşa etmek için yayılmalıdır.

NELER SÖYLENDİ?
@
 Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI MİLLET BİLİNCİ VE ONLAR ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN ROMANINI YAZMAK! OKULLAR AÇILIRKEN ÖĞRETMEN TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ MİLLİ VE YERLİ KODLARI MİLLİ ŞUUR VE MİLLETLE BULUŞMA MİLLİYETÇİ MÜNEVVER OLMAK ÜLKÜCÜYE UMUTSUZLUK HARAMDIR DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ BU AYRILIK, ANCAK DESTANLA ANLATILABİLİR! ÜLKÜCÜ Türk Milliyetçiliği Temel Kavramlar TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ÖĞRETMEN MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? ÜLKÜCÜ AYDINLAR! AŞIRI ÜLKÜCÜ DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ BOZKURTLAR DİRİLMELİ ÜLKÜCÜYDÜ! ÜLKÜLERİ İÇİN YAŞADI! ÜLKÜDAŞLIK HUKUKU ÜLKÜLERİN DE TEMELİDİR GÜNDEM ÖTESİ Mİ YOKSA GERÇEK GÜNDEM Mİ? TABİ Kİ EN ÇOK DA MİLLİYETÇİ TÜRKİYE’Yİ VE TURAN’I ÖZLÜYORUM. TOPRAK KAN İÇERKEN… Metin TOKDEMİR İle Siyah Beyaz Karelerden Mavi Hayallere ÖĞRETMEN ve ÖĞRETMENLİK ÜLKÜCÜ HAREKETİN YAKIN TARİHİMİZDEKİ SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ VE BEKLENTİLER MARDİN’İN BOZKURTLARI, NUSAYBİN’İN YİĞİTLERİ VE İSTİKBALİMİZİN İSTİKLALİ Instagram Takipçi Satın Al KALEM ASMAK NEHYİ ANİL MÜNKER VE ÜLKÜCÜLER EĞİTİM- ÖĞRETİM YAPIMIZLA İLGİLİ TEMEL MESELELER VE İDEAL ÖĞRETMENE DUYULAN İHTİYAÇ ÜLKÜCÜLERİN İMTİHANI MHP Genel Merkezi MHP li olmayanlarca işgal altına alınmıştır Mektup TURAN’A KURBAN OLMAK! OYUNCAKLAR ALMIŞTI YAVRUSUNA! Sakın Ülkücü Olma! Efsanevi Aktörlerin Toplu Yer Aldıkları Filmler Efsanevi Aktörlerin Toplu Yer Aldıkları Filmler Kırmızı Jartiyerli Noktalar Bahsin En Bilindik Yeri Bixbet Film İzleme Sitelerinden Hangileri İyidir? EĞİTİM MESELESİNİN ASLİ UNSURLARI ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Sportotobet Canlı Casino Odaları Evlilik Sonrası Cinsel Sağlık Bahsin En Bilindik Yeri
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA