anafartalar market çanakkale
anafartalar market çanakkale
Advert Advert
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!...
Puna GÜLEÇÖZ

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!...

Bu içerik 743 kez okundu.

 

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!...

1. Madde Devletin Şekli Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

 2. Madde Cumhuriyetin Nitelikleri Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

 3. Madde Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır. 4. Madde Değiştirilemeyecek Hükümler Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;İlk 4 maddenin sırrı ve önemi nedir?

 

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;Hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.Evet arkadaşlar, yukarıdaki maddeler TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin mevcut anayasasıdır. 1. bölüm 4. madde değiştirilmek istenmektedir, bu durum bize neyi getirir ya da götürür irdeleyelim.TÜRKİYE CUMHURİYETİ üniter(birleştirici) devlet yapısıyla etrafındaki komşularına dahi örnek olan laik ve aynı zamanda gelişen bir ülkedir. Biz her nekadar bazı hususları kabule yanaşmasak da gerek iç yapımızda ve gerekse coğrafi bütünlüğümüzde olumsuz pek çok dış etkiden söz etmek mümükündür. Tutturduk bir AB diye, AB bize neyi verecek, hiç düşündünüz mü. Bununla alakalı çok basit bir örnek vericem. Boğazda karşılara geçmek için çoğumuz vapura binmişizdir, kimi insanlar daha iskele(köprü) konmadan, gemi bağlanmadan atlar kıyıya. Ne kazanırlar, en fazla beş, bilemedin on saniye. Peki ya bir düşecek olsalar neyi kaybederler?İşte ben AB fikrini buna benzetiyorum. Dikkat edin, ne bizi alıyorlar ne de kovuyorlar!.. Neden mi? çünkü bizi öyle bir hale getireceklerki, bizi birebir parçalayıp, geçmişin intikamını alacaklar ve dünyanın en önemli geçiş noktalarından olan ANADOLU topraklarına sahip olacaklar, hedef bu!... Ne yazıkki, mevcut hükümet  bunu görmemekte ve görse de umursamamakda. Yoksa bir ülkenin başkanı bu kadar olayları görmezden gelmesi mumkunmudur! Peki hadi, O görmüyor ama etrafındaki danışmanları, bakanları ya da vekilleri ve hatta seçmeni de mi görmüyor bunu da engel olmak yerine YOLA DEVAM sloganına sarılıyorlar?İşte böyle olunca da ben şahsi kanaatim olarak, bir art niyet aramaktan geri kalmıyorum. Beni bir komplo teorisyeni olarak görenlere de söylüyorum, siz iyimser bir komplo kurun ama mantıklı olsun da ben sizi alkışlayım... TÜRK milletin biribirine bağlayan unsurlar vardır, ilki din birliğidir. Kabul etemesek de arkadaşlar din en önemli rabıta bir olaydır bizim toplumumuzda...İkincisi milliyetçiliktir, bayraktır ama antropolojik yani başka ırkların yok oluşunda kendini bulan bir milliyetçilik değildir bu, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ.Şimdi siz bu iki temel kavramı kaldırır ya da birisini yalnız bırakırsanız denge bozulur ve yıkılacağı tarafı da kimse kestiremez.  Arkadaşlar, yukarıdaki görüşünüze sunduğum 4. madde yukarıdakilerin birisini saf dışı etmektir, lütfen akl-ı selim olarak ve tarafsız düşünün.Herkes beni yanlış anlıyor olabilir ama ben bildiğimi söylemekten geri kalmayacağım. Müslüman olmak farklı şey ARAP kültünü benimsemek farklı şey. Salt dine dayalı bir yaşam tarzı olan bir kısım ülkelere bakın. Ya ALLAH aşkına iyi bakın ama hepsi batının kuklası ve oyuncağı durumunda, bize yapmak istedikleri de o değil mi? Bir kısım aileler o zavallı halkın sırtından batılı efendileri tarafından kalkındırılmakta ve sömürülmektedirler, garip halk da din kisvesi altında uyutulmaktadır. Birazcık sağduyu lütfen!... Gelelim milliyetçiliğe, milliyetçilik bir ülkeyi ayakta tutan en tutarlı kavramdır,bayrağı da o milletin simgesidir. Bugün bir Amerikalı dışarıda "ben Amerikanım' demekten gurur duyarken de tehdit ediyor. Oysa biz daha hakiki kendi öz benliğimizi terk ederek TÜRKİYELİYİM demeye çalışıyoruz, TÜRKÜM diyemiyoruz, bu nasıl izandır anlamak mümkün değil. Tamam milliyetçilik kavramını da boşlayalım, neyimiz var geriye lütfen biri bana bunu izah etsin?Ekonomimiz çok mu düzgün, maden kaynaklarımız yeterli mi, tarıma ne oldu, üretim olarak neredeyiz, neyimiz var ALLAH aşkına?İşte bu yüzden. bizi biz yapan değerleri göz ardı eder, 4. madde gibi maddeleri kaldırırsak, akbabalara yem oluruz da, dışkı olarak atıldığımızda anca farkederiz. Saygılarımla.

DİĞER YAZILAR
Yorum yazabilirsiniz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Otobüs geri manevra yaparken muavini ezdi...
Otobüs geri manevra yaparken muavini ezdi...
Ağıldaki 3 ineğini boyunları kesilmiş halde buldu.
Ağıldaki 3 ineğini boyunları kesilmiş halde buldu.