Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Giriş Tarihi : 15-12-2015 10:15

________TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE !_________

________TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE !_________

KAPİTÜLASYONLAR - SEVR - AVRUPA BİRLİĞİ AB UYUM YASALARI...

Hadi ordan, hadi ordan…! Bağımsız, üstelik tam bağımsız Türkiye’ymiş ! Külahıma anlatın onu…!

Karşılaştırın Kapitülasyonları, karşılaştırın Sevr’i, karşılaştırın bugünkü AB li olma hülyamızı ve AB UYUM YASALARINI… üçüz/ler mübarek hepsi. Ecnebi ;  yüzyıllardır aynı ( imtiyazlı emperyal olmak) düşünüyor da, biz sözde yüce Türk Milleti, neden hala bu kadar acz içindeyiz ve sürü olmuşuz ? İmtiyaz vermekten bıkmamışız ! Anlamak mümkün değil !

SÖ-MÜ-RÜ-LÜ-YOR-UZ BEYLER ! Bal gibi, vakum vakum sömürülüyoruz hem de…

İMTİYAZ vermek sömürülmeye izin vermektir beylir, imtiyaz verdiğiniz her konu kendi hakkınızdan ettiğiniz feragat demektir…Ortak Pazar görüşmelerinde ilk verdiğimiz imtiyaz neydi biliyor musunuz ? ERKEK OLMAMAK ! Yani ürememek konusunda, doğum kontrolünü çıkartıp Türkler kısırlaştırılmış ve erkekliğimizden bile imtiyaz verilmiştir…

Sayın TC AKP Hükümeti, AB UYUM YASALARINDAN İKİZ YASALARI İMZALAYIP,  AB ile tam müzakerelere başladık diye davul zurnalar çaldırmıştı 10 sene önce ve AB FASILLARI başlamıştı yaa...

FASILLAR....?

Ama, o AB Sevdalısı davulcu ağalarımız zurnada peşrev olmaz sözünü unutup, 10 senede 14 fasıl açabilmişler de… daha geride onlarca (18) fasıl var ! Ve kapattığımız fasıl yok henüz ve hepsi BLOKAJLI ! Yani, bunlara varın siz hesaplayın daha kaç sene AB kapısındayız ve ne zaman gireceğiz AB ye ?

FASIL deyince aklıma geldi...

Öyle ya, sazlı sözlü fasıllara gidip eğleniyoruz ya... keman-ud-dansöz rakı ziyafetiyle...Ohh keyf kebap !

Ama bu fasıl, başka fasıl/mış !

Dikkat ettiyseniz, ORTAK PAZAR dan başlattığımız Avrupa muhabbeti, bizi 45 senedir esir almış, sivrisinek gibi, kene gibi tatlı tatlı kanımızı emiyorlar, ama tanış görüş olma faslımız  AB  ile hala kucak kucağa, sevişerek öpüşerek devam ediyor ve fasıl fasıl sömürge yapılıyoruz da, fasılda eğlenenler onlar (AB-i ler) biz masada mezeyiz, sahnede dansöz ! Ama iyi göbek atıyoruz Allah için…!

Ben, SULTANÇAYIR Köyündenim diye, köyümdeki dünyanın en büyük BORAKS-BOR-TORYUM Madenlerini, BOR MADENCİSİNİN OĞLUYUM… (https://www.facebook.com/notes/ramazan-narin/bor-madencisinin-o%C4%9Fluyum-ve-bor %C3%B6zelle%C5%9Ftirilemez/369219633109428?fref=nf  ) diye yazmıştım birkaç yazımda, okuyanlar hatırlarlar. Ve bu madenler, Osmanlıdan itibaren Fransızlar tarafından işletilmişti de, benim annem ve babam da o boraks madenlerinde çalışıyordu da...  Ama, o sömürü daha sonra şekil değiştirmiş diye de, Fransızlar Susurluk/Sultançayır Boraks Madenlerini, aman TÜRKLER işletmesin diye de, üstünü kapatıp gitmişlerdi.

Haaa Bandırma Limanımız da Başbuğ ATATÜRK ün KABOTAJ Kanununa kadar Fransız ve Yunanlılar tarafından işletilmişti de…Ne gam ?

Bizim solcularımız da (önceden bu sömürüyü görüp Bağımsız Türkiye falan diye slogan atıyorlardı da, sömürüde pay düşünce, onlar da sustular şimdi.), bizim halife sultanlarımızda, bizim liboşlarımız da, bizim sözde milliyetçilerimiz de, bizim sözde dincilerimiz de herkes ama herkes TÜRKİYE’nin Osmanlıdan beri sömürülüşünü seyrediyor ve katkı sunuyor arkadaş. İhanet diz boyu değil, ihanet boğazımıza kadan nakış nakış işlemiş, dışarda son kalan sadece üzerinde beyin, göz, kulak, burun, dil olan organımız yani kafamız kalmış….

Şimdi Beyin-Göz-Kulak-Burun-Dil organımla bu yazdıklarımı umarım, aynı yerlerinizi kullanarak okursunuz da, nereye kadar bu iş diye siz de benim yanımda yer alırsınız ! İnşallah tabii ki…

OSMANLI DEVLETİ BAĞIMSIZ DEĞİLDİ !

Türk de değildi, İslam Devleti veya Halife Devlet falan da değildi…

Osmanlı daki 36 Padişahı görkemle yad edenler, KANUNİYE Muhteşem SÜLEYMAN diyenler bizleriz oysa…Öyle ya…Muhteşem SÜLÜMAN  yüzyılın en büyüğü idi…O yüzyıl SÜLEYMAN sayesinde MUHTEŞEM oldu değil mi ?

Bakalım isterseniz bu MUHTEŞEM Başlangıca da, günümüze gelelim…

KAPİTÜLASYONLAR Kanuni Sultan Süleyman imzalamış. Osmanlı Kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklar yani imtiyazlar demektir. Kapitülasyon kelimesi Latince "şartlar, fasıllar, maddeler" anlamına gelen "capitula" sözcüğünden türemiş olup "teslim olma" anlamı galat-ı meşhurdur. Yani neymiş FASIL/LAR ?

Şimdi AKP Hükümetimizin, AB ile fasıl açıyoruz dediği şey, bizzat KAPİTÜLASYON demekmiş değil mi ?

Eh, Kapitülasyonu ister tersten okuyun, ister soyundurup çıplak okuyun, altından girin üstünden çıkın fark etmez, onun bir FASIL olduğunu önce kabul edeceksiniz, sonra da o faslın ALMAK değil bizzat birilerine bişeyler VERMEK olduğunu kabul edeceksiniz el mecbur !

Gerçi, ulu cihan ! (onlarca muhteşem ünvanlı) padişahlarımızdan, hükümdarlarımızdan sadece Halife-i Müslimin, Halife-i Ruy-i Zemin KANİNİ SULTAN SÜLEYMAN ı suçlamak ta insafsızlık olur bu konuda. Çünkü ; I. Murat 1365 yılında başlayan bileğini bükemediklerimize imtiyaz verme hastalığımız, 187, 1536, 1569, 1740, 1838 YILLARINDA hep devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han ve II. Bayazıt, Yavuz Sultan Selim Han Dönemlerinde bile Venedik’e, Napoli Krallığına v.d’ne Ticari imtiyazlar verilmiş. Yani, Osmanlı dahi…3 kıtaya hükmettiği reklamının yapıldığı günlerde dahi DEVLETLÜ OSMANOĞULLARI, bağımsız değilmiş ve işbu yüzyıllara yayılmış sömürülen olmayı, bağımsızlık savaşını, III. Selim, İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi bazı dönemlerde kaldırılmak istenmişse de muvaffak olunamamış, Başbuğ ATATÜRK bile ömrü yetmediği için Türkiye Cumhuriyetini bağımsızlıkta tam nihayete ulaştıramamış.

Tarihi bilgileri olanlar biraz hatırlar belki…;  23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi’nin 5. Maddesinde yer alan "Hıristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi ve içtimai muvazenemizi bozucu imtiyazlar verilemez" sözleriyle, kapitülasyonlar konusunda alınan tavır ortaya konmuştur. Ve Kapitülasyonlar, Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile yaptığımız 28 Mart 1921 Anlaşmasının 7. Maddesiyle "geçersiz ve kaldırılmış" sayılmıştı.

İstanbul’un işgali ve Meclisin feshedilmesi sonrasında, Ankara Hükümeti’nin çıkarmış olduğu 7 Haziran 1920 tarihli, «İstanbul Hükümeti tarafından yapılan kanunlar, düzenlemeler, borçlanmalar ile yabancılara verilen imtiyazların tanınmayacağına dair» kanun, her tarafta yayınlanmıştır. Böylelikle Ankara Hükümeti’nin hâkim olduğu yerlerde kapitülasyonlar durdurulmuştur.

Gerçek anlamda kaldırılması ise, Lozan Anlaşması'yla olmuştu…Gerçi LOZAN ın 100. Yılı yaklaşıyor ya, LOZAN ın zafer miydi yoksa bir HEZİMETİMİZ miydi olup olmadığını yakında anlayacağız. Çünkü BOP Haritaları ve RUSYA ve Avrupa boşu boşuna kıpraşmıyor bugünlerde…

BAZI KAPİTÜLASYON MADDELERİ :

-          Fransız gemileri Osmanlı suları içerisinde dolaşabilecektir.

-          Fransız tüccarlar diğer ülkelerin tüccarlarına göre 10 kat daha az vergi vererek ürünlerini pazarlarda satabilecektir.

-          Osmanlı sınırı içerisinde yer alan Fransız tüccarlar ve Fransız gemicilerinin tamamının can ve mal güvenliğini bizzat Osmanlı İmparatorluğu sağlayacaktır.

-          Tüm şartlar her iki devlet içinde geçerli olacak ve bu anlaşma her iki imparatordan birinin ölmesiyle birlikte son bulacaktır.

-          Fransız kralı, Osmanlı Devletinin sadrazamı ile eş tutulacaktır.

BAZI Sevr Barış Antlaşması’nın maddeleri ;

1- İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak; ancak Osmanlı Devleti anlaşma koşullarına uymazsa İstanbul Türk’lerden alınacaktı.

2- Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık tutulacaktı. Uluslar arası bir komisyon Boğazları yönetecek ancak komisyonda Türk üye bulunmayacaktı. Bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve bayrağı olacaktı.

3- Anadolu’nun doğusunda iki yeni devlet kurulacaktı.

4- Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ile İzmir Yunanlılara verilecekti. Ayrıca, Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında kalan Trakya bölümü de Yunanlıların olacaktı.

5- Arabistan ve Irak İngiltere’ye verilecekti.

6- Urfa, Antep, Mardin ve Suriye Fransa’ya verilecek, Adana’dan Kayseri ve Sivas’ın kuzeyine kadar uzanan bölge, Fransa’nın nüfuzu altında bulunacaktı.

7- İzmir bölgesi dışında tüm Batı Anadolu, Afyon’dan Kayseri’ye kadar uzanan çizginin güneyinde kalan topraklar İtalyan nüfuz bölgesi olacaktı.

8- Osmanlı Devleti’nin askeri gücü 50.700 kişiden ibaret olacak, Ordunun ağır silah ve uçakları bulunmayacak, deniz kuvveti 13 savaş gemisini geçmeyecekti.

9- Azınlıklara geniş haklar verilecekti.

10- Mali ve adli kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) en ağır şekilde müttefik devletlere açık olacaktı.


AB UYUM YASASI İKİZ YASALAR ;

MADDE 1: 1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar.

2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi varlığını sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz. 

 

Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

DİĞER YAZILARI BANDIRMANIN KAMBURLARI.. 02-11-2018 21:20 NEDEN MİLLİ YAZILIM ?__ 17-08-2018 20:30 Hayali ve Yardak Erken Seçimi! 26-04-2018 21:00 Nato Defol ! 19-11-2017 16:14 ŞEYTANLAR SUSSUN ! 13-11-2017 02:36 DERNEKLEŞME FECAATİ (2) 22-10-2017 22:48 AK RAKI ve AK SİGARA ile AK GÜNLER ! 10-09-2017 17:09 50 Milyonun DEMOKRASİ NÖBETİ ! 16-07-2017 15:06 CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU !_ 07-07-2017 00:40 MERAL AKŞENER FARKI ! 18-06-2017 11:23 5.000 ŞEHİT EFSANESİ ; 27-05-2017 16:36 TC ye İMAN, KABE… ALACA MESCİD BALIKESİR (1) 19-05-2017 16:57 SELİN SAYEK BÖKE... 'CHP' GENEL BAŞKANI MI ? 09-05-2017 10:29 POTANSİYEL İDAM MAHKUMUYUZ! 27-04-2017 22:10 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ 19-04-2017 19:03 # HAYIR DİYORUM ! 13-04-2017 23:00 ŞAPSIĞ ÇERKESLİĞİNDE DEMİRKAPI ve BEN NOGAYTÜRK… 29-03-2017 19:33 ____EVET diyenler, 7'ye EVET DİYENLERDİR !____ 23-03-2017 23:39 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ ! 14-01-2017 16:46 Bazı FETULLAH NURCU Dergahından gelenlere, neden dokunulmuyor ? 01-09-2016 02:18 BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN... ŞEYTAN KİM siz anlarsınız ! 26-06-2016 01:17 MHP de VAZİYET ALIYORUM ! KÖŞE KAPMACA ! 04-03-2016 12:28 ________TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE !_________ 15-12-2015 10:15 MHP KİMİN PARTİSİ ? 01-09-2015 21:25 Ramazan NARİN NOGAYTÜRK BAYRAMLAR DEĞİŞİYOR BE ARKADAŞ ! 18-07-2015 16:29 BALIKESİR 2015 GENEL SEÇİM, SÖZEL ANALİZİ… 09-04-2015 11:01 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 20:41 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 17:37 HOCALİ SOYKIRIMINI, TC DEVLETİ NEDEN TANIMIYOR ? 09-03-2015 20:17 ÜST AKIL VE ALGI MÜHENDİSLİĞİ… 12-02-2015 10:56 ZEKİ İNSANLAR BAŞARILI MI ? 02-02-2015 16:50 VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR mış…! 24-01-2015 23:13
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA