Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 27-09-2014 14:21

Orta Doğuda Yaşanan Kaos…

Orta Doğuda Yaşanan Kaos…
 
Orta Doğuda, Irak’ta başlayan, fazla dikkat çekmese de körfezde farklı yönüyle süren, Libya’da, Mısır’da devam eden Arap Baharı adıyla cazibe kazanan, devamında farklı boyutlarda ihtiva ettiği izlenen, Mısır’da yaşanan Arap baharı sonrasında gerçekleşen ihtilal ve devamında yaşananlar ve sınırımızda Suriye’de cereyan eden son gelişmeler değerlendirildiğinde; Arap Baharı ile başlayan ve demokratikleşme sürecinin alkışlandığı süreç bir anda tersine mi dönüyor soruları cevap bulmadı...
 
Arap Baharında desteklenen süreçte iş başına gelenlerin ülkede yaratılan kaos ortamında eskiye dönüş sürecinin örtülü bir şekilde savunulur olmasının, zihinlerde irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
Bizim 30 yılı aşkın zamandır farklı boyutlarıyla yaşadığımız, normal kabul ettiğimiz benzer süreç, daha farlı yönüyle ve daha ağırlaşmış haliyle Orta Doğu’yu bir anda kasıp kavurmaya başladı ve günümüzde de devam ediyor…
 
Irak’ta yaşanan gelişmelerle ilgili haberlerinin satır aralarında, “ABD gitmeseydi daha iyi olacaktı..” medya haberleri unutulmadı. Bu haberlerde; “Zihinlere yeni algılar yerleştirme çabaları mı başladı?” sorusu yeterince tartışılmadı zihinlerde.
 
Yeniden huzurun ve barışın sağlayıcısı olarak gösterilmesi süreci mi başlatılıyor… Yaşananlar “Özgürleştirme” midir? Yoksa tarihte kalan, ilkel kabile devletlerinin kuruluş süreci mi yönetiliyor toplumlar ayrıştırılırken?
 
Bir anda doğan ve Irak-Suriye ekseninde Ortadoğu’nun bütününü etkileyen “IŞİD” eylemleriyle bir anda bölgeyi derinden sarstı. Esed’in gitmesi yönünde muhalefeti şekillendiren “küresel aktörler”, “IŞİD” sonrasında, Suriye muhalefetini organize etmekten vaz geçip, bir anda yeni bir rota çizerek, küresel eksende yeni stratejiler üretmeye koyuldular “Küresel Aktörler”. Bu gelişmelerle İslam âleminde dün yaşanan; İmam Hasan’ı, İmam Hüseyin’i, Kerbela’yı ve günümüze yansıyan tesirlerinin küresel ölçekte kaşınır olması süreci başlatıldı. Yaşanan Şii-Sünni ayrışmasının mezheplerin devlet kurması şeklinde bir yola sokulurken, Orta Doğuda huzurun temininde bölge devlerinin “Küresel Güçleri” daveti gibi bir sonuca götürülmesi Orta Doğunun yarını açısından fayda maliyet analizi yapılmalıdır.
 
Küresel ölçekte başlayan süreçte bir anda “IŞİD” lehinde, aleyhinde taraflar oluşması, değerlendirmelerin küresel yönlendirmeler ışığında yapılması, süreç, yarına yansıyacak olumsuzluklarıyla çözümsüz bir yola itilirken, “IŞİD”den kurtulmanın ve bölgede huzurun “Küresel Aktörlerin” davetinde aranmasının teşviki, kabulü, ABD’nin bir anda inisiyatifi ele alması ve “sorunu biz çözeriz” diyerek bölgeye girişi, uçakların uçuşu ve yarın yaşanabileceklerin öncülerinin yaşandığı günümüzde, Irak’da yaşanan üç ayrı devlet formunun Suriye için de düşünülür olması, İran üzerinden Asya içlerine açılabilecek, Akdeniz bağlantılı bir koridorun oluşturulması sürecinde yaşanan gelişmelerde ABD ve küresel aktörler bölgeden ne istiyor sorusu akla takılıyor bir anda…
 
ABD’nin Ortadoğu ile yakın ilgisi salt yer altı zenginliklerine sahip olma, ‘enerji kaynaklarını elde etme gayretinden ibaret midir? Başka olası hedefleri de olabilir mi? Yoksa gerçekten çok samimi bir şekilde “Orta Doğuya kalıcı huzur ve adaleti getirme” amaçları mı bütün gayretleri?
 
Küresel ısınma, ya da bilimsel ismiyle ‘Global Warming’ konusunda ABD’li bilim damlarının ve üniversitelerinin özel bir ilgi gösterdiği bilinen bir hakikat…
 
John Weier; Türkçe ifade etmek istersek ‘Yeni bir dünya savası, büyük bir meteorun dünyaya çarpması ya da tedavisi bulunmayan bir hastalık ihtimallerini dikkate almazsak, küresel ısınma tüm dünya’yı tehdit eden TEK OLAYdır.’ Derken, (1). A.J. McMichael Edörtüğünde yayınlanan çalışmada; Küresel ısınmanın sonuçlarını görmezden gelmenin ’ büyük bir hata olacağına vurgu yapar (2).
 
Küresel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecek.10 yıl kadar sonra geri dönüş mümkün olmayabilir. Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre, 11 bin 700 yıl önce Afrika’yı etkisi altına alan hava dalgasıyla oluşan Kilimanjaro buzulu erimeye başladı. Science dergisinde yayımlanan araştırmada, “uydu verilerine bakılırsa, 2020 yılında Kilimanjaro’nun beyaz şapkası yok olacak” deniliyor. Yok olacağından söz edilen Kilimanjaro’nun tepesinde bulunan buz tabakası, şu anda bile susuzluk çeken Tanzanya’nın nehirlerini besleyen ana kaynak. 2025 yılı itibariyle dünya nüfusunun neredeyse yarısının su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir (3).
 
Küresel ısınma dünyanın yarını açısından yaşanan bir felaket olduğu bilim çevrelerince ifade edilirken, yarınlar açısından tedbirlerin alınmasının önemine işaretler edilmekte, yaşanan enformatik süreçte tedbirler süreci yönetilmeye çalışılmaktadır.
 
George Bush hükümetinin, Ocak 2003 yılında ‘İklim Degisikleri Arastırma (Bilim) Programı, 10 Yıllık Stratejik Plan’ (Climate Change Science Program, 10 Year Strategic Program) adıyla yeni bir çalısma baslattığı, Enerji Bakanlıgı bünyesinde hizmet verecek program için özel ve kamu sirketlerine özel fon ayrılmasına karar verilmesi ve konuya ilişkin makalenin enerji bakanlığı (energy.gov) sitesinde Spencer Abraham imzasıyla 24 Temmuz 2003 tarihinde yer alması dikkat çeker. Her ne kadar makale içerigi fosil (petrol) yakıtlarını terk etme, ozon tabakasına zararlı gazları sınırlandırılması gibi içerige sahip olsa da yılda 4.5 Milyar dolar fon ayrılması dikkat çekicidir. Ayrıca gelecek 5-10 yıl içerisinde ek 5 Milyar dolar daha ayrılması karara bağlanması dikkate değer. Baska bir deyimle ABD hükümeti küresel ısınmanın önüne geçmek ve iklim değişikliklerini geciktirmek için yüksek miktarda bir fon ayırmıştır: ‘Federal spending related to climate change now totals $4.5 billion a year. And these new initiatives, alone, will constitute over $5 billion in research over the next 5 to 10 years.’ Plan tarif edilirken kullanılan kelimeler oldukça dikkat çekicidir: Ulusumuzun ve dünyanın karsılaştığı en karmaşık bilimsel problem. ‘... some of the most complex scientific challenges and problems that our nation and the world have faced.’ (4).
 
Bu tedbirler sürecinde; Nato’nun da kedisine özel bir görev addetmesi, bu yönde kendine özel bir misyon edinmesi çok çok önemlidir…
 
19 - 20 Kasım 2010 tarihleri arasında Lizbon’da yapılan NATO’ya üye ülkelerin toplantısında;
 
Bu süreçte “YENİ STRATEJİ” ne diyor?
 
1. Nükleer silahlar, NATO ülkelerinin savunması için mutlak önemdedir. İngiltere ve A.B.D.’nin mevcut stratejik nükleer silah programları çerçevesinde, silahların modernizasyonu ve özellikle Avrupa topraklarında yeni bölgelere konuşlandırılacak başlıklar bu savunma için yaşamsal önemdedir.
 
2. 21.Yüzyılda Avrupa’nın Amerikan balistik füze kalkanı ile savunulmasına odaklı A.B.D. planı esas kabul edilmektedir.
 
3. Afganistan’da sürdürülen mücadele NATO’nun ana sorunudur. Bu mücadele savaş kazanılıncaya kadar, askeri ve sivil alanlarda devam etmek zorundadır.
 
4. Tüm üye ülkeler savunma mekanizmalarını güçlendirmek ve verimli kullanmak üzere yeniden yapılandırmalıdırlar.
 
5. Her ne kadar NATO’nun politikaları üye ülkelerini korunmasına yönelikse de, doğal kaynakların ve onların ticaret yollarının korunması da NATO’nun yeni stratejik hedefleri arasındadır.
 
6. NATO’nun üyelik ve savunma alanının doğuya doğru genişlemesinin gerekliliği, NATO’nun, Güney Sovyet Cumhuriyetleri, Endonezya, Malezya, hatta Avusturalya, Yeni Zelanda ve Japonya ile ortaklık anlaşmaları yapmalarını zorunlu kılmaktadır.
 
7. Lizbon Anlaşması’nın askeri ve savunma politikalarını hükme bağlayan maddeleri çerçevesinde, Avrupa Birliği NATO’nun askeri ortağı kabul edilmektedir.
 
8. Bilgisayar, iletişim ve güç ağları sistemleri ile başlatılan “siber savaş”, “elektronik savaş”, NATO’nun savunma stratejilerinde yeni biçimlenmeleri gerekli kılmaktadır.
 
9. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve diğer küresel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan göç akımları da NATO’nu yeni sorumluluk alanlarına girmektedir, dolayısı ile askeri konular kapsamına alınmaktadır.
 
10. Ve tüm bu yeni sorumluluk alanları ‘terörizme karşı savaş’ın gerekleri olarak kabul edilmektedir. (4)
 
Varşova Paktının dağılmasıyla birlikte, “NATO’nun görevleri de sone erdi, fonksiyonunu tamamladı mı” sorusu tartışılırken, kısa bir bocalama döneminden sonra ABD’nin yönlendirmeleriyle birlikte, fiili, “de facto” bir durum oluşturarak, ‘dünyanın jandarması’ konumuna oturan, sempatik gibi görünen ‘dünyanın jandarması’ olma konumunu, insanlığın barış ve huzuruna hizmet etmekten ziyade, ilgili pozisyonun ABD çıkarlarına göre dizayn edildiğine ilişkin önemli kaygıları da gidermeyen, NATO’nun “Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve diğer küresel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan göç akımları” konularına odaklanmasının, bu yeni sorunlara yönelik çalışmalarının gözden kaçtığını, fakat küresel ölçekte barış ve huzurun devamı, yarınlarımız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
 
Bilimsel bir sürecin, küresel göçlere neden olacağı, bu sürecin de askeri konular kapsamına alınması kararı gerekçesi ne olabilir? (4)
 
ABD’nin tüm Ortadoğu politikasının sadece petrol rezervlerinin kontrolü olduğu tezinden farklı bir şeyler öne sürmek de gerekmektedir. İşin petrol kısmını zaten gazetecisinden strateji uzmanına hatta ilkokul öğrencisine dek herkes sık sık dile getirmektedir.
 
Peki o zaman başka hangi gerekçeler olabilir ki Emperyalist güçlerin Ortadoğu’yu kontrol altına alma isteklerinin. Bunun cevabı çok farklı bir yerden değil yine Pentagon’un kendi içinden geliyor. Askeri Strateji Uzmanı olan ve Pentagon’un sayılı “Şahin”lerinden olan Marshall’ın 2004’te Başkan’a sunduğu ve basına da yansıyan raporuna (4) bakıldığında bazı satır araları görüleceğini düşünüyoruz.
 
Rapora göre; önümüzdeki 20 yıl içinde Avrupa’nın kuzeyi aniden çok soğuyacak.İngiltere’nin büyük bir kısmı tamamen buzlar altında kalacak. Hollanda sulara gömülecek. Avrupa’nın klimi değişecek ve bu yeni “buz devri” insanların göçe, dolayısıyla savaşa zorlayacak. Bu iklim değişiminden Türkiye gibi Güneydoğu Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu etkilenmeyeceği sayıtlısı dikkat çeker…
 
Peki nasıl olacak da Avrupa 20 yıl gibi iklim değişimi açısından kısacık sayılabilecek bir dönemde buzullarla kaplanacak?
 
Bunu açıklamak gerekirse; Bilindiği üzere kuzey yarım kürede ekvatordan kuzeye doğru gidildikçe matematiksel konum gereği güneş ışınları daha az açıyla yeryüzüne çarpar ve sıcaklık azalır. Bu gibi etkilere coğrafya uzmanları kısaca “enlemin etkisi” derler. Türkiye 36-42 derece Kuzey enlemleri arasında olduğu halde kışın İstanbul’dan yoğun kış görüntüleri geliyor ve sokakta kalanlar donuyorken nasıl oluyor da 50.-58. kuzey enlemleri arasında olan İngiltere’de veya 70. kuzey enlemde bile toprağı olan Finlandiya’daki soğuklarda hala yaşam bulunuyor?
 
Bilimsel cevabı; “KUZEY ATLANTİK AKINTISI”dır.
 
Peki nedir bu Kuzey Atlantik Akıntısı? Nasıl oluşur? Cevabı şu: Muazzam su kütleleri saatte dokuz kilometrelik bir hızla Karayipler’den Amerika’nın doğu kıyısına akıp giden Atlantik’i aşıyor ve son olarak Kuzey Denizi’ne giriyor. Tropik akıntılar Atlantik bölgesine coğrafya kanunlarının vaat ettiğinden daha sıcak bir iklim sunuyor. Okyanustan Kuzeybatı Avrupa’ya taşınan ısıtma sistemi 250.000 atom santralinin enerjisine
 
eşit. Özelikle de kış ayları bu enerji ihracı olamadan ortalama 5-6 derece daha soğuk olurdu (Buzul çağı ortalaması ile günümüz sıcaklığının ortalaması arasındaki fark 5 derecedir.) Örneğin Norveç’te Alaska soğuğu olur, Almanya Sibirya iklimine döner, İngiltere’de ağaç olmayabilirdi.
 
• Su pompası İzlanda sularındaki dev bir çark tarafından tetiklenmekte. Dünyadaki tüm ırmakların 20 misli suya sahip bir yüzey akıntısı burada hızla soğuyarak ağırlaşır ve 3000 m. derinliğe çökerek güneye doğru akar. Bu şekilde oluşan “dümen suyu” tropikal bölgelerde oluşan sıcak suyu yukarı çeker.
 
• Fakat deniz suyu yeterli tuz içerdiği zaman dibe çökecek kadar ağırlaşarak çarkı tetikleyebilir. Deniz suyu çok daha hafif olan tatlı su ile beslendiğinde “su asansörü” çalışmaz. Yani okyanuslardaki büyük akıntılar felce uğrar. Bu da felaketler zincirini tetikler. İşte iklimbilimciler ve dolayısıyla da Pentagon’un bundan korktuğunu düşünüyoruz.
 
• Çünkü, küresel ısınma yüzünden tropikal bölgelerde daha fazla su buharlaşırsa, kuzeyde daha çok yağmur yağar ve deniz suyunun tuz oranı azalır.
 
• Kuzey Denizi’ndeki sıcaklık motorunun şimdiden arızalandığını düşünen bazı bilim adamları da mevcut. Mesela bundan 3 yıl önce Nature dergisinde, eski ölçümlerle karşılaştırıldığında Kuzey Atlantik’teki akıntının %20 oranında zayıfladığını açıklamıştı Danimarkalı araştırmacı Bogi Hensen.
 
• Bir yandan da küresel ısınma buzulları hızla eritmekte tuzlu okyanus sularına karışan tatlı buzullar devamlı tuz oranını düşürmeye devam etmektedir. Yani buzulların erimesi de Kuzey Atlantik Akıntısı’nı durdurucu yönde etki yapmaktadır.
 
• Peki Avrupa’nın küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 20 yıl içinde çok sert bir kış iklimine girmesi siyasi açıdan ne gibi sıkıntılar çıkaracaktır? Cevabı çok basittir. Küresel ısınmadan çok daha az etkilenecek olan Türkiye ve çevresinin bir cazibe merkezi olmaya başlamasıyla başta ABD, daha sonra da İngiltere olmak üzere bu coğrafyalarda “ağabeylik” yapmak isteyeceklerdir. Belki de %30’u kıyılarda yaşayan Avrupa nüfusunun daha içlere göç etme isteği yüzünden yaşanabilir alanlar yüzünden savaşlar çıkacaktır. Tabi ki bu gelişmeleri ABD ve İngiltere kendileri kontrol etmek istemektedirler. O nedenle de Marshall’ın hazırlattığı küresel ısınma raporuna (5) dikkat çekmiştik.
 
ABD ve İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri açısından, durumun ortada olduğunu düşünüyoruz. Bize göre, korkulan tehlikenin olası sonuçları sürekli araştırılmakta, dünya geneline şamil, kendilerinin yarınları açısından tedbirler almaya çalıştıkları büyük tehlikenin, küresel ısınma ve iklim değişikliği olduğunu düşünüyoruz.
 
Eğer Kuzey Avrupa 20 (belki de 50) yıl içinde buz iklimine girerse, gelişebilecek siyasi kaostan Orta Doğunun, özellikle Türkiye’nin çok daha az etkilenmesi için küresel ısınmanın savaş sebebi olduğunu fark etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
Çünkü dünya bu yönde işaretleri görülen bir iklim felaketi yaşarsa; Orta Doğu ülkeleri özellikle Türkiye gibi iç denizler arasında kalmış ülkeler, yaşanılabilecek nadir coğrafyalar olacaktır.
 
Ülke yöneticilerinin de kabile mücadelesine dönüşen bu süreçte, kendi hatalarını da fark ederek, telafi yollarına yönelmeli, Proaktif anlayış içerisinde nefsini yenerek, nesline hizmet yönünde, özveri çerisinde bu yönde de Orta Doğu’nun, Türk İslam coğrafyasının, özellikle Türkiye’nin yarınları açısından rasyonel tedbirler almalarının önemli olduğunu düşünüyoruz.
 
Olayları yaşarken, olası sebepleri bulmanın mümkün olduğunu düşünürken, aklımıza; Bunca gelişme sürecinde acaba; ABD Orta Doğu’ya sadece yer altı kaynaklarını kullanma değil de, yerleşeceği toprak mı arıyor? Sorusu takılıyor istemeden de olsa…
 
 Metin AKGÜN - Maarif Müfettişi
Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Sivasspor 37 17
 • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
 • 3 Trabzonspor 32 17
 • 4 Fenerbahçe 31 17
 • 5 Beşiktaş 30 17
 • 6 Alanyaspor 29 17
 • 7 Galatasaray 27 17
 • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
 • 9 Gaziantep FK 24 17
 • 10 Göztepe 23 17
 • 11 Denizlispor 22 17
 • 12 Çaykur Rizespor 20 17
 • 13 Gençlerbirliği 18 17
 • 14 Konyaspor 18 18
 • 15 Kasımpaşa 15 17
 • 16 Antalyaspor 14 17
 • 17 MKE Ankaragücü 12 18
 • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA