DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 02-03-2019 19:27

Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY)

Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt  Yapısıyla Başlar. (HAY)

İnsanlar yaratıldığında hayal kurma özelliği verilmiştir. Bu hayallerle yaşamları süresince etkinlikler yapmakta ve yaşadıkları sürece, ama küçük, ama büyük hayal kurarlar.

Bu hayaller mesleklerini oluşturur. Aldıkları eğitim ise hayallerinin büyüklüğünü belirler. Kavuştukları hayaller yeni birtakım hayalleri oluşturur ve öteler.

Çocuklukla başlayan hayaller, ergenlik sürecinde doğru evrilir, değişir, gelişir… Hayaller, yaşantı zenginliğine dayanır değişkendir. Çocuklukta almış oldukları eğitim, erişkinliğe kadar, erişkinlikte de devam eder.

Toplumların gelişimi ve değişimi ise tam burada başlar. Üretim/tüketim, kazanma/kaybetme, sorumluluk sahibi olma/sorumsuz birey kalma gibi…

Bu süreçte temel problem, üretkenlik…  Peki, üretken birey yetiştirme nasıl başlar.

Okumakla veya yazmakla mı? Görmekle ya da yapmakla mı? Gezmek veya bakmakla mı? Yoksa birini dışarıda komadan, bütünsel yaklaşımla, hepsi ile mi?

Zihnimizde çözmemiz gereken problemin, bu noktada başladığını düşünüyoruz. Eğitimde salt kavramsal boyutta kazanıma odaklanmak yetmeyecek, çünkü kavramsal boyutta kazandığımız bu kavramlar uygulama sürecinde ne kadar etkin kullanırsa, gelişiminiz bir o kadar yükselir…

Üretkenlik çağlar üstü bir gelişmişliğin ön şartıdır. Üretim ekseninde bakarsak, günümüz eğitim sisteminde, üretim sürecinin kritik eşiğidir TEKNİK EĞİTİM.

Yazılı tarih başladığı andan itibaren okuma veya yazma var mıydı?

Yaşantı suretiyle erişilen birikimin, aktarımıyla gelişmedi mi bilim ve üretim?

Bu gelişmenin sembollere aktarımıyla devam etmedi mi medeniyet eğrisi?

 Eğitim sürecinde yaşanan değişim, üretim ekseninde sürdürülmesi yönünde temel kriterler göz ardı edilince; eğitimin en temel kriteri dönüştü ve yaparak, yaşayarak öğrenme çıkıverdi sessizce eğitim sürecinin merkezinden

Çocuklarımızın eğitim sürecinde;

Üretiminde öneli yer tutan, bilimin felsefesi yerine,

Üretim sürecini yapmak, yaşamak, yaşatmak yerine, soru bankası kalın kitaplar doldurdu zihinleri, yaşama yer kalmadı bir anda…

Okuyarak dinleyerek öğrenim, eğitim olarak adlandırılmaya başladı. Pasif, edilgen bir nesil, salt soru ezberlemeye yöneldi, hızla hayattan koptu, yaşadığı sorunu dahi, nasıl çözülür diye düşünmek bile aklına gelmez oldu

Eğitimde yaşanan bu hızlı değişim süreci, üretimden kopan bir değişim ve dönüşüm ile hayattan uzaklaştı yeni yetişen nesil…

Bu dönüşümün sonuçları ve ülkeye olan yansımalarının takibi bir yapılmadan, baş döndüren hızla yaşanan değişim, yönetilmek yerine savrulmaya başlandık küresel rüzgârın tesirinde…

Küresel rüzgârın girdabında savrulurken, yönetmediğimiz değişimin, toplumsal yapıda yarattığı tesirleri bile fark edemedik… Bu süreçte olan, hızla azalan, etkilerini kaybeden meslek erbabındaki kalite değişimiyle fark edilmeye başlandı günümüzde… Piyasa aradığı, ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman bulamayınca…

1990’larda Mesleki Eğitimin ihtiyacının farkındalığı, Meslek Liselerine talep yaratırken,  seçme sınavları ile öğrenciler alınmaya başlanması, piyasadaki tekniker ihtiyacı, yükseköğretimdeki ihtiyaç, Teknik Eğitim Fakülteleri’nin önemine dikkatleri çekmişti…

Teknik Eğitim Fakülteleri açılması popüler kılınırken, imza yetkisi verilmese de Teknik Eğitim Fakültelerine talepte artış anlamlıydı aslında…

Buradan mezun olanların, etkin yerlere gelmeye başlaması, söz sahibi olmaya başlamaları, küresel aktörleri mi tetikledi de görünmeyen bir bu süreci maniple etti?

Eğitimde yaşanan hızlı değişimin, vitrinden uzaklaşması yönünde yaşanan gelişmeler,

Teknik Eğitim Mezunlarının, piyasada, eğitim ve üretim sürecinde söz sahibi olmasına tepki miydi, bu ivme kazanan etkililiklerinin durdurulması yönünde bir oyun mu sürece konuldu da Teknik Eğitim Fakültelerinde öğretim üyesi kadrolarına alan dışı öğretim elemanlarının istihdamı tercih edilmeye başlandı (Örneğin malzeme bölümüne fizik kimya elektrik öğretmenliğine fizik bölümü alınmaya başlanması gibi)…

Bu uygulamalar, Teknik Eğitim fakültelerine talebi azaltırken, teknik eğitim fakülteleri teknoloji fakültelerine dönüştürülerek kapatılmasının hiç sorgulanmadığını düşünüyorum...

Sıra meslek yüksekokullarına mı geldi diye düşünmek dahi istemezken, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye bölünmesi ne kadar doğru diye düşünmek lazım…

Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler Teknik kısmının, üniversite kampüs alanından ayrılması için sanayi sahalarına gönderilmeye çalışıldığı üniversitelerin tercihlerinin de sorgulanmasının, bu yönde SWAT yapılmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz.

. Bazı üniversitelerin, Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler Teknik kısım fiziki mekânlarının kampüsün ücra kısımlara, eğitim binası, derslik ve atölyelerin işlevsiz binalara itilmesinin de sorgulanmamasının, YÖK tarafından tartışılması gerektiğini düşünüyoruz…

Bu taşınma sürecinde ciddi alt yapı oluşturan, üretim sürecinde önemli bir hizmet bekraundu bulunan Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler Teknik kısım atölyelerinin araştırma ve üretim sürecinde etkililiklerinin pasifize edilmeleri sorgulanmalı…

Bu süreçte eğitim alan, istikbalin teminatı olacak gençlerin, aldıkları eğitim sürecinde; kaliteden verilen tavizler nedeniyle, üretimden kopan, piyasaya hazır olamayan ve teknik yetersizlikleri ile bir neslin yetişmesi büyük risktir. Bu büyük riskinin YÖK tarafından tartışılması gerektiğini düşünüyoruz…

Mesleki Eğitimin başlangıç düzeyi olan orta öğretime geçiş sürecinde bir dönem uygulanmaya çalışılan, ancak uygulamada yaşanan sorunların açılamadığı, İlköğretim ile ortaöğretim bütünleşmesinin mevzuatta sağlanamayışı nedeniyle verimli olunamayan uygulamadan vaz geçilmesinin olumsuz yansımaları unutulmamalı.

Bugün için, Anadolu Liselerinin kontenjanlarının artımı nedeniyle, öğrencilerin Mesleki Eğitim tercihlerinde yaşanacak azalma ciddi bir sorun olacaktır.

Bu sorunun yaşanmadan, kronik problem olmadan, önlenmesine dönük, mesleki eğitimi cazip kılınacak özendiricilerle desteklenme yönünde sistematik tedbirler alınmalı.

Bu süreçte; istihdam ve üretime dönük, fizibilitesi yapılmış projelerle, mesleki eğitime başlayan gençlerimizin, ortaöğretim sıralarında, kendi işini kurmalarına ve yönetme sürecinde de, onlara akademik ve mali kontrol desteği sağlanması suretiyle, üretime katkı sağlanması sürecinde devamlılığın sağlanarak,  yönetilmesinin yarınlar açısından önem taşıdığını düşünüyoruz.

Bu sorgulamaların akademik kriterler merkezinde, nitel çalışma verilerine dayalı elde edilen veriler, MEB’in çalışma alanında odaklandığı; “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi” sürecinde değerlendirmeye alınarak, MEB-Üniversite-Sanayi (Okul sanayi İşbirliğine) iş birliğine işlev kazandırılarak, süreç yeniden yapılandırılmalı. Alanda yaşanan hızlı değişim süreci, verilerle yönetilerek, değişim, üretim ekseninde yapılandırılmak suretiyle, doğru zeminde, yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

 Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Kovid-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri 16-04-2020 17:58 Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 27-03-2020 23:44 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor 30-01-2020 22:25 Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA