Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 30-12-2017 11:04

KRALIN SOYTARILARI...

Eğer tek bir insanın önünde eğiliyorsan, geri kalan bütün dünyaya hükmetsen boştur, değmez.

 “Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız.” [1]

Totaliter rejimlerde esas aktörün yanında, iktidarın nimetlerinden, kemiklerinden yararlanan, ikinci, üçüncü sınıf insanlar vardır. Bunlar yüksek düzeyde yöneticilerdir. Bunların Kral’ın soytarısından farklı bir işlevleri yoktur, onun ağzına bakar, dediklerini eksiksiz yerine getirirler. Bunlar Kralları için yaşarlar. Onunla bütünleşmişlerdir. Çünkü kendilerine özgü işlevsel bir yanları yoktur. Birisi gider, öteki gelir; fark yoktur aralarında.

Francis Bacon bu tür insanlar için, “Kişiliklerinde özgür değillerdir.” diyor.  Ben de Nietzsche’nin deyişiyle yanıt vereceğim: “Bir de kişilik yoksa…” Kişilik yoktur bu tip insanlarda, eğilip bükülürler sürekli. Ve hep harcanırlar, sonları kaçınılmaz olarak çöplüktür. Onları çöpe atan da, bizzat her şeylerini adadıkları Krallarıdır.

Aşağıdaki alıntıda, Francis Bacon işte tam bu konuyu anlatmış.

“Yüksek görevdeki kimseler üç bakımdan kuldurlar: Devlet başının ya da Devletin kulu, ün'ün kulu, gördükleri işin kulu. Bu yüzden, ne kişiliklerinde, ne davranışlarında, ne de zamanlarında özgürdürler. İnsanın, özgürlüğü pahasına bir güçlülük ardında koşması, ya da başkalarından güçlü olmaya çalışırken kendi üzerindeki gücünü yitirmesi, yadırganacak bir özlemdir. Bir göreve yükselmek çetin bir iştir; insan çabaladıkça yeni güçlüklere sürüklenir; zaman zaman küçülür, onursuzluk yoluyla onur kazanır. Yüksek görevlerin tabanı kaygan olur, buralardaki insanın sonu ya yuvarlanmak ya da en azından gözden düşmektir. Pek iç açıcı bir şey değildir bu: “Cum non sis qui fueris, non esse cur velis vivere. (Eskiden olduğun gibi değilsen, artık yaşamak istemeni gerektirecek bir şey kalmamıştır.)” [2]

İnsanların neden bir koltuk için, iktidarın bir parçası olmak için yırtındıklarını anlamak kolay değildir. İkinci, üçüncü derecede iktidar olan herkesin üzerinde bir iktidar vardır. İnsan, Bacon’ın dediği gibi onurunu da kaybeder iktidar yolunda. Çünkü iktidar kavramı, mantık, onur üzerine kurulmaz. Amaca giden yolda her şey mübahtır iktidar yolunda. Ve iktidarın verdiği yanılsama ile, iktidar sahiplerinin gözü kör olmuştur .

Sistem tarafından köleleştirilmiş insanlar, boyunlarına tasma takmak için yarışırlar. Tasma, onlar için bireysel kurtuluşun ve kişisel güvenliğin bir nevi simgesidir. Sisteme, devlete ve otorite sahibi kişiye hizmet etmek için, önce kendi kişiliklerini çiğnerler. Bu bir çeşit ritüeldir. O kadar ki adeta en üstteki otoriter kişi, bir nevi yarı Tanrı olarak görülür ve rejimin simgesine dönüşür. Bir çeşit kutsal bağlılık oluşur, en üstteki kişiye. Onun için gözünü kırpmadan canını verecek insanlar vardır. Onun tek bir işaretiyle, her şeyi yapabilecek görevliler. Onun altındakilerin hiçbir önemi yoktur, hepsi tasmalıdır. Hatta ikinci kişinin bile zerre kadar önemi yoktur. İkinci sıradaki ile en alt düzeydeki görevlinin,  en üstteki totaliter rejimi simgeleyen otoriter kişinin gözünde hiçbir farkı yoktur. İkisi de tasmalıdır bunların.

Bunlar deyim yerindeyse, “nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilen” insanlardır.

George Orwell, 1984’te şöyle der:

“Bağlılık, düşünmemek demektir, düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık, bilinçsizliktir.”[3]

Ancak bu çeşit tasmalı üst düzey görevliler, en çok birden görevden alınıp´, bir kenara atıldıklarında şaşırırlar. Bu nasıl olabilmiştir: “Devlet ve devletin başındaki kişi için her şeyi yapmış, gece gündüz ona hizmet etmişlerdir. Nasıl kendilerinden bu kadar kolay vazgeçilip, bir kenara atılmışlardır?”

Ahmet gider, Mehmet gelir, Ayşe gider, Fatma Gelir. Bu sirkülasyon ve iç değişim böylece sürer gider. “Metal yorgunluğu” değil de, iktidar yorgunluğudur bu bir çeşit. Otoriter, canı sıkıldıkça ve yeni stratejiler geliştirdikçe satranç taşlarıyla oynar, piyonları kenara alır, yenilerini oyuna sürer. Vezir bile piyondur onun için.

Bunların çoğu işlevsizleştirilir, etkisizleştirilir. Ve sistem tek adam sistemine, iktidarına evrilir. Bu yolda tasfiyelerin olması kaçınılmazdır.

Yalakalık yapmak, her istenileni yerine getirmek de yetmez. En üstteki Otoriter’in gözünde herkes sıradandır, çünkü bunları herkes yapabilir. O nedenle şu ya da bu nedenle sürekli en yakınındaki insanları harcar. Biri gider diğeri gelir. Tarih, ikinci adamların öyküsünü yazmaz. Tasmalıların, özel bir öyküsü olmaz, onlar birbirinin kopyasıdır.

Tasmalı olanlar yalnızca devlet görevlileri değildir. Bir numaralı Otoriter’in partisi, hatta yedek güce dönüştürülmüş sözde muhalif partiler, iş insanları, medya ve toplumun büyük kesiminin boynuna tasma takılmış ve köleleştirilmiştir. Görünen sözde muhalefet bile, Otoriter’e ve onun partisine hizmet etmektedir. Faşist rejimlerde, Otoriter ile onun partisini birbirinden ayıramazsınız. Çünkü Otoriter, partinin simgesidir. O olmadan, parti de var olmaz.

Totaliter rejimde her şey tek bir kişi üzerine kurulmuştur, kitle partisi tek bir kişi tarafından yönlendirilir, devlet sistemli baskı ve terör uygular. Medya tekelleştirilmiştir. Eleştirel olan medya ise, susturulmuş ya da kontrol altına alınmıştır. Otoriter ‘her şeyi bilir’, ekonomiye bile doğrudan müdahale eder. Toplum, aynen “1984” romanında olduğu gibi, ideolojik olarak kontrol ve denetim mekanizması altında istenilen yere yönlendirilir. Bu anlamda, din, milliyetçilik, bayrak vb gibi… simgeler öne çıkarılır ve toplum bu simgelerin diliyle yönlendirilir. Bu, her şey üzerinde total bir kontroldür.

Totaliter, faşist rejimlerde en kalabalık yerler hapishanelerdir. Ancak sadece fiziki bir hapishane yoktur. Dışarısı da hapishaneye dönüştürülmüştür bu rejimde. Herkes birbirinin polisidir, toplum muhbirliğe özendirilir. Toplum hem muhbir, hem polistir rejimin bekçiliğini yapacak devletin gözünde.

İşte tam da bu noktada Foucault’nun dediği gibidir her şey: “Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir.”[4]

Eğer tek bir insanın önünde eğiliyorsan, geri kalan bütün dünyaya hükmetsen boştur, değmez.

Ama tarihe baktığımızda, en totaliter rejimlerin, en güçlü oldukları dönemde yıkıldıklarını görebiliriz. “Dünya liderleri” de yıkılır, bir anda güçlerini yitirirler. Tarih bize bunun hikâyesini anlatır.

TANRI TÜRK IRKINI KORUSUN VE YÜCELTSİN

Dipnotlar

[1] George Orwell: “1984”, Can Yayınları, Çeviri: Celal Üster, İstanbul, s. 49.

[2] Francis Bacon: “Denemeler”, (Gerçek Üstüne) YKY Yayınları, İstanbul, 2013, s. 58.

[3] Orwell, age, s. 78.

[4] Michel Foucault: “Hapishanenin Doğuşu”, İmge Kitabevi Yayınları, Çeviren: Mehmet A. Kılıçbay, 2001, Ankara.

Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA