anafartalar market çanakkale
anafartalar market çanakkale
Advert Advert
KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR...
Murat CEVAHİR

KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR...

Bu içerik 1221 kez okundu.

BAŞLARDAN BİRİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE KARŞIYIM DEMİŞ,

ASLINDA DOĞRU DEMİŞ! ÇÜNKÜ,MİLLİYETÇİ/ULUSALCI DEMEK KENDİ MİLLETİNİ/ULUSUNU SEVEN DEMEKTİR.TÜRK MİLLİYETÇİSİ/ULUSALCISI İSE TÜRK MİLLETİNİ/ULUSUNU CANINDAN ÇOK SEVENLERE VERİLEN İSİMDİR.YANİ TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ İÇİN ÖLEBİLENLERE VERİLEN İSİMDİR.ZATEN,BEN TÜRKÜM DEMEYEN VEYA ORTALAMA TÜRK GEVELEMELERİ YAPAN!!TÜRK OLMAYAN VE KENDİNİ TÜRK OLARAK HİSSETMEYENLER MİLLİYETÇİLİĞİ/ULUSALCILIĞI BENİMSEYİP, TÜRK MİLLETİNİ/ULUSUNU DA  SEVEMEZLER.

BU DA ÇOK DOĞALDIR.

KİMLER TÜRKÇÜ, MİLLİYETÇİ/ULUSALCI,KEMALİST/ATATÜRKÇÜ,VATANSEVER/YURTSEVER,HALKÇI VE MİLLETSEVER OLAMAZLAR……….?

***TABİKİ EN BAŞTA AVDETİLER***

Türkiyenin 10 Kasım 1938 tarihinden itibaren günümüze kadar olan süreçte yaşadıklarına ve maruz kaldıklarına baktığımızda,Emperyalizme hizmet eden eli  silahlı katil ve teröristlerin, Türk Milletinin/Ulusunun içinden çıkmış polis ve asker ile kamu görevlilerimizi kalleşçe katletmeleri Türk Milletinde derin ve onarılmaz yaralar açmıştır. Bu katiller, dönemlerine göre isim değiştirmekle birlikte, hep aynı Batı Avrupalı kaynaklardan beslenen lanet odaklarıdırlar. Bu odakların görünürdeki açık destekcileri Emperyalist Avrupa Birliği, Hıristiyan faşizminin merkezi Vatikan ile Anglo Sakson ve Hispanik katillerinin oluşturduğu sahte ABD Devletidir. Bunların esas patronları ise tek ve aynı kaynaktır.Bu patron kutsal kitabı ile Yahovasından gelen emirle hareket ettiğini söyleyen, ve buna göre dünya ve dünyadaki tüm milletlerin hakimi olmak üzere yola çıkmış ve bu yolda gerçekten inanarak her tür denklemi çözebilme yeteneğini kendinde gören, Global Dünya Siyonist Oligarşisidir. Türkiye üzerinde Ulu Önder Atatürk ün ölümünün hemen akabinde gönüllü hizmetkâr İnönü ve daha sonra gelen sözde Demokrat yöneticilerinin zaaflarını kullanan bu Siyonist Oligarşi ,günümüze kadar uyguladığı yöntemlerle Türkiyeyi dezenforma,bağımlı ekonomik sistem ve antisosyal  ile antimilli/antiulusalcı duruma getirmiştir. Bunu gerçekleştirirken bazı dönemlerde aba altından sopa göstermiş,yani 1940 larda kendi hakimiyetindeki SSCB ye Türkiyeyi açıktan tehdit ettirmiş, Nato ya Türkiye yi sokmak için Kore de savaşmak üzere Türk Askeri almış, kendine bağlı kişilere tepeden aşağıya bir yöntemle darbeler yaptırtmış, bazen sahte ermeni soykırımı bahanesi ile Türkiye üstüne Asala katillerini saldırtmış, bazende 70 li yılların ortalarında olduğu gibi gençlerimizi 72 ayrı fraksiyona bölerek ve hepsine silah sağlayarak birbirine kırdırtmış ve son süreçte ise bildiğiniz gibi PKK ve Asala Ermenilerinden oluşan bir Narko Terör belasını başımıza çıkartmıştır.Bilindiği gibi PKK-Ermeni Katilleri, teröristleri ve destekçileri genelde soyu ve kanı bozuk kripto dönme ve devşirmelerden oluşmaktadır. Gerçek Emmoğlumuz Kürtler, bu dönme ve devşirmelere inanmamaktadır. Ancak her şeye rağmen bunların kandırabildikleri Kürtler de maalesef az sayıda olsalar bile bu katil örgüte, öyle veya böyle sempati duymaktadırlar. Bu örgütün ve diğer  dönme liderlere sahip sözde birkaç sahte -naylon devrimci terör örgütlerinin de bu güruha dâhil olduklarını görüyoruz. Bunlar masum halkımızın toplu bulundukları yerlere, araçlara, hatta okul ile dershanelere bile kalleşçe bombalı saldırı yapıp her kesimden insanımızı öldürmektedirler. Ayrıca bu soysuzların Doğuda çocuklara eğitim vermek için giden ve başka maksadı olmayan kadın veya erkek öğretmenlerimizi, insanlarımızın sağlığına yardım eden hemşire, doktor, sağlıkçı ve ebelerimizi,Köy ve mezralara yol açan Karayolları işçilerimizi, köylere ve mezralara elektrik ve su getiren işçilerimizi YANİ İNSANIMIZA ,İNSAN GİBİ YARDIM EDEN İNSANIMIZI HAİNCE VE KALLEŞLİKLE ÖLDÜRMEKTEDİRLER. Dünyanın her ülkesinde bu tescilli katiller, nefretle hain ve halk düşmanı olarak ilan edilirler. Bunlar su götürmez haysiyetsiz, gayri insan ve canilerdir.

Ancak bu açık ve net hainlerin yanısıra bir de kendilerine Milliyetçi, Vatansever,Sahte Müslüman,Tekkeci Tukkacı Muhterem,Hoşgörülü,Hümanist,Demokrat,Liberal,NGO savunucusu, Devrimci, Atatürkçü, Halkçı ve her türlü Yurtsever vs.gibi unvanı layık gören, ama özünde yaptıkları icraatları ile Vatanın, Milletin ve Ülkenin geleceği ile oynayan gizli hainler bulunmaktadır. Bunlar binbir türlü unvanın arkasına sığınarak Ülkemizi ve Milletimizi yok etmek için her yönden uçurumlara doğru  itmektedirler. İçimizde yaşayan bu hain tiplemelerine şöyle bir göz atalım. Ve sizlere soralım;

***Sizce, Ülkeye vergi ödemeyen, sahte şirketler kurarak bankaları ve Devletimizin kaynaklarını hortumlayan ama kendisi hiçbir şekilde ceza almadan ve malına mülküne el konulmadan yaşayıp ve hatta Milliyetçiliği ve Vatanseverliği hiç kimseye bırakmayan yani martaval okuyanlar, Vatan haini ve halk düşmanı değiller midir? Bunlarla yakın işbirliği içerisinde olan yerel yöneticiler, kamu görevlileri,seçilmişler ve atanmışlar, ülke yöneticileri ve sıfatları ne olursa olsun ve bunlara yol açarak destek veren, bunların belgelerini imzalayarak nemalanan tüm özel ve tüzel kişiler sizce Vatan haini ve halk düşmanı değiller midir?

***Sizce, yerel ve ülkesel Meclislerdeki seçilmiş veya atanmışlarla yakın  ahbap çavuş veya feodal ilişkilerini maddi çıkarlarla birleştirerek devlet ihaleleri, kamu binaları, yol, köprü, tünel, baraj vs gibi inşaat ihalelerini alıp 5. derecede ucuz materyallerle inşa eden ve en küçük 4,5 şiddetindeki bir depremle bunların yıkılmasıyla bile ceza almayan, inşaatçı bozuntusu müteahhitler, onların yerel ve ülkesel meclislerdeki destekçileri, onlara ihaleleri verenler, imzalayanlar, kontrol edenler ve tespit edilmesine rağmen yasaların gücünü gösterip ceza bile vermeyenler ,Vatan haini ve halk düşmanı değiller midir? Ülkemizin ve gelecek nesillerimizin yiyeceğini ve içeceğini gasp edip onların tarım arazilerini yok ederek inşaatlar yapan, beton bloklar diken, verimli tarım arazilerini imara açan, yerel meclis üyeleri, yöneticileri, izin belgesini imzalayanlar, kontrol edenler, ağaçlarımızı, tarlalarımızı. Verimli topraklarımızı, seralarımızı, ormanlarımızı katledenler ile dağı taşı sahilleri ve yeşilliklerimizi beton bloklara dönüştürerek gelecek nesillerin yaşamına ipotek koyanlar ve onlara izin verenler Vatan haini ve halk düşmanı değiller midir?

***Sizce, el değmemiş cennet koylarımızın yeşil ormanlarını yakarak veya biçerek beton evler yapanlar, bunlara göz yumanlar, nehir ve su kenarlarına fabrika ve konut inşa edenler, bunlara izin verenler, imar ruhsatlarını imzalayanlar, kontrol edenler ve böylece içme sularımızı, nehirlerimizi ve yeraltı sularımızı kirleterek ülkemizi çölleştirenler, gelecek nesillerimize çöl halinde bir Türkiye bırakma sevdasında olan egoist inşaatçı, iş adamı ve atanmış ile seçilmişler sizce Vatan haini ve halk düşmanı değiller midir?

***Sizce,milyarlarca liralık servetleri ve paraları olmalarına rağmen Yeşil Kart alıp ücretsiz muayene olanlar,yani sizin ve bizim ödediğimiz vergilerle ilaç alıp bizlerin sırtına kene gibi yapışanlar,üstelik tüm aile bireylerine bu yeşil kartı alanlar,su ve elektiriği kaçak kullanıp ,namuslu diğer vatandaşların faturalarının şişmesine neden olanlar,servetleri ve maddi imkanları varken çocuklarını yoksul ailelerin yararlaması için açılmış olan parasız yatılı okullara sokanlar ve böylece kuruş ödemeden çocuk büyütmek isteyenler ve aynı zamanda da gerçek yoksulların çocuklarının kontenjanını gasp edenler, birer namuslu ve şerefli vatandaşmıdırlar?Bunlardan Milleti sevmeleri beklenebilir mi?

***Sizce, yıllardır halkımızı kandırarak düşmanımız olan ve ait olmadığımız Avrupa ailesine bizi hayasızca davranışlar içinde sokmaya çalışan, özel ve tüzel kişiler,atanmışlar ve seçilmişler, bu yolda her türlü hakareti ve Avrupalının Türk Milletini aşağılamasını görmezden gelen, korkan ve hatta Avrupa yağcılığı ile kendi soysuz kişiliğini birleştiren, bu yolda Türk Milletine AB hakkında  yanıltıcı bilgileri dezenforma ederek veren,onlara hayal ve sahte  ümit vaad eden, Milletin gücü yerine Avrupadan gelecek avanta artı değerlere yönlendiren,Milletimizin savaşarak aldığı egemenliği kısmen veya tamamen AB ye vermek isteyenler, bu yolda ülkemizde medya kurum ve kuruluşlarında bazı insanları satın alan, AB için sivil toplum örgütleri kuran ve bunları teşvik edenler sizce Vatansevermidirler? 

***Sizce Türk Milletini ve gelecek nesli ipotek altına alarak,Milletimizin üretimi desteklemek ve öz gücüne güvenmek yerine, IMF ve Dünya Bankası gibi Emperyalist kurumlardan borç para ve emir alarak Türkiye Ekonomisini yürütmeye çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,bunların yabancı görevlileri önünde ceket ilikleyenler,bunu bir devlet adamlığı gibi millete yutturanlar,halkımıza bu yönde yalan umutlar dağıtanlar,Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasına neden olan Duyunu Umumiyeyi hatırlamak istemeyen ve kasden gözardı edenler,Ülkemizin iç işlerine bu emperyalistlerin karışmalarına ses çıkarmayanlar sizce Vatanını ve Milletini seven insanlarmıdırlar?

***Sizce, madenlerimizi yabancılara peşkeş çekenler ve daha önce peşkeş çekmiş olanlar, Türkiye yi küçük Amerika yapacağım diye karış karış satmış olanlar, tüm dünya taşımacılığını demir yolu ile yaparken fakir ülkeye ABD sevdasıyla sözde Montaj Otomotiv Endüstrisini kurduranlar, masum milletimizi böylece borçlandırmış olanlar, Kore ye gönderilmiş her askerimiz için para alanlar, Atatürk ün ilkelerine karşı çıkarak toprak reformuna devam etmeyenler, köy enstitüleriyle halk kütüphanelerini kapatanlar, Türk parasından Ay Yıldıza doğru koşan Ergenekon sembolü ve Atatürk ün emri ile paraya konmuş olan Bozkurt u silenler, Ülkemizin bütün madenlerini ve petrol ve maden arama haklarını yabancılara vermiş olanlar ve hatta 1948 ve 1954 yıllarında 2800 metrenin altında eğer petrol bulunursa bunu hiçbir Türk ün veya Türk firmasının 50 yıl süreyle çıkartmayacağı garantisini verenler ve böyle bir sözleşmeye imza atmış olanlar ve kendilerini Mustafa Kemal Atatürk ün çizmesiyle bile ölçüşemeyecek derecede küçük olmalarına rağmen büyük görenler, sahte ikinci adamlıklar ve demokratlıklar safsatalarıyla anti Türkçülük ve anti Atatürkçülük yapanlar, yakın tarihsel sürecinde Millet düşmanları değiller midir?

***Sizce,1960 lı yıllardan sonra ortaya çıkan ve günümüze kadar ulaşan ve iki siyasi akım şeklinde gelişen yani 2. adamın takipçileri ile ülkeyi ABD ye satan sözde demokrat adamın takipçileri günümüze kadar gelinen süreçte hep çeşitli isimlerle aynı düşüncede partiler kurmamışlar mıdır? Bunlar 10 Kasım 1938 den sonra Türkiye ye ne kazandırmışlar ki bu önderleri ile gurur duyup onun izinde gitmektedirler? Millet ve Vatan için bunların yaptıkları hiçbir şey yoktur. Ancak bu iki görüşte kendi yandaşlarını zengin etmekten başka 70 yıldır hiçbir şey yapmamaktadırlar. Sizce bunlar Vatansever ve Milletperver midirler?

***Sizce, Türk gençlerini ve geleceğimizin Türk anneleri olan genç kızlarımızı dil öğrenmek için İngilterelere gönderenler, buna izin verenler, teşvik edenler, ülkemizde her türlü Televoleci programlar yapanlar, yaptıranlar, gençliği dejenere edenler, derslerini devletten maaş aldıkları resmi okullarda değil, dershanelerde anlatan öğretmenler, bu çarpık eğitim sistemini destekleyenler, bu sistemden nemalanarak mantar gibi dershane açanlar, talim ve terbiye kurulunu bir türlü Milli duruşa getiremeyenler, gençlerimizi meslek eğitimi yerine 18 yaşında bomboş lise mezunu insanlar olarak sokaklara terk edenler, buna göz yuman atanmış ve seçilmişler Vatansever ve Milliyetçilermidir?

***Sizce,Hastanelere düşen vatandaşlarımızı horlayan doktor,sağlık memuru,hemşire gibi görevliler,astronomik fiatlarla hasta tedavi eden hastane sahipleri,bilerek kasten insanlarımızı korkutarak en ağır ameliyatlara yönlendirip büyük paralar peşinde koşan doktorlar,maaş aldığı devlet hastanesinde değil de, kendi özel muayenehanesinde parayla teşhis yapan doktorlar,yok yere ellerine düşen ve şifa arayan zavallı insanlarımıza komisyon aldıkları yerlerde tomografi dahil nice lüzumsuz tahliller yaptırarak hanutçuluk yapan doktorlar,ilaç ve tıbbı malzemeleri hastanelerde biçare insanımıza fahiş fiatlarla satan halk düşmanı sansarlar,hastane koridorlarında insan sağlığı üzerinden kan dahil her türlü ticareti yapan namussuz ve şerefsiz Pislikler,bunlara çanak tutan hastane görevlileri,bunları görmezden gelenler,miadı dolmuş ilaçları satan ve pazarlayan ve de buna göz yumanlar,sahte sağlık raporu alanlar,bunları imzalayanlar,insanlarımızın organlarını çalarak ticaret yapanlar,bu organ nakillerine göz yuman hastane yetkilileri ile doktorlar İnsan olabilirler mi?İnsanlık adına hipokrat yemini etmiş gerçek birer namuslu hekimmidirler?Sizce bunlar  İnsanlık,vatan ve millet düşmanının daniskası değil midirler?

***Sizce, sokaklarda gezerek hiçbir iş bulamamış işçileri ucuz ücretle muhabir yapan cahil cühela takımını ve hayatında kitap okumamış kişilere gazeteci sıfatı verenler, onları çalıştıranlar, magazin ve  Televole programlarıyla halkıma ilim ve bilimle ilgili hiçbir bilgi vermeyenler, ana haber programı adı altında saçma sapan kişisel haberlerle milletimizi aptal yerine koyanlar, üç cümle konuşup beş dakika reklâm gösterenler, zülfe yâre dokunmamak için doğru dürüst haber veremeyenler, sizce gerçek medya kuruluşu, gerçek gazeteci, gerçek Millet ve Ülke için toplumu aydınlatan medya kuruluşları mıdır?

***Sizce, gümrüklerden mayın ve silah dolu malların rüşvet karşılığı geçmesine sebep olan, göz yuman, bilip de söylemeyen, görüp de görmezden gelen, şahsi menfaatini düşünerek bu kaçakçılığa sebep olup rüşvet alan ve böylece  Türk Milletinin, asker, polis ve insan olarak binlerce şehit vermesine vasıta olan, terör örgütlerinin işbirlikçisi, gümrük görevlileri ve en aşağıdan en yukarıya kadar sınırı korumakla yükümlü olanlar, terör örgütlerinin katliamlarının ve cinayetlerinin ortakları değilmidirler? Bunların katillerden ve teröristlerden ne farkı vardır? Bunlar sizce Vatan haini ve Millet düşmanı değil midir?

***Sizce,Milletimizin ve Vatanımızın antika ve tarihi değerlerini yurtdışına kaçıranlar,bu kaçırdıkları veya buldukları kültürel değerlerimizi satanlar,bunlara göz yumanlar ve işbirliği yapanlar,ülkemizin nadide kuşlarını,hayvanlarını ve bitki türlerini başka ülkelere kaçıranlar  ve bunlara göz yumanlar ile bu değerlerimizi talan eden ve ettirenler sizce vatan haini ve millet düşmanı değillermidir?

***Sizce, Türk Milletinin ve Türk Vatanının öz toprağı olan sahillerimizi, yüz yıllığına özellikle inşaat şirketlerine bilhassa Ankara merkezli inşaat şirketlerine tahsis adı altında bedava peşkeş çeken ve bu yetmezmiş gibi işçinin, köylünün, memurun, emekli dul ve yetimin hakkı olan paraları bunlara faizsiz ve minimum 49  yıl geri ödemesiz veren, onaylayan, imzalayan, kontrol eden ve bundan pay alan, atanmış ve seçilmişler sizce Türk Milletini ve Türk Vatanını seven kişiler midir? Bu fırsatı değerlendirerek işçi, köylü, memur ve tüm vatandaşlarımızın hakkını alarak kullanan ve 5 yıldızlı tatil köyleri dikerek bir de üstüne üstük üç kuruşa otellerini pazarlayıp tam bir talan turizmi yapan bu tahsisli tatil köylerinin sahipleri sizce Milliyetçi, Vatansever, Atatürkçü ve Yurtseverler midir?

***Sizce, gözbebeğimiz olan Silahlı Kuvvetlerimiz, İstihbarat Örgütlerimiz ve polisimizin namuslu, dürüst ve Vatansever bireylerini ayrı tutarak soruyoruz..Sizce , büyük çoğunluğu Milletini seven, Vatanperver ve Atatürk ün izinde olan, başta özel harekat birimleri  dışında olmak üzere, Polis teşkilatımızın diğer kadroları içerisine sızmış, hayatı boyunca sızıntı okumuş, efendileri Amerika nın himayesinde ABD ye kaçmış ve orda burada ağabeylerinin elinde ve kucağında büyümüş bir takım kişilerin göz bebeğimiz olan polis teşkilatına girmiş olmaları, özellikle toplumsal olaylarda işçilere, memurlara, Milliyetçilere,Türkçülere, Vatanseverlere, emekli Silahlı Kuvvetler Mensuplarına, demokratlara ve çağdaş Türk kadın ve erkeklerine şehirlerde öldürmek amacıyla coplayan, tekmeleyen ve hatta hastanelere kadar girip hastalara ve oradaki çoluk çocuk ve yaşlılara gaz bombası atan kişiler sizce gerçekten görevini yapan kamu görevlisi midirler? Yahudi  simgesi olan Türbanı takmış ve takkeli Arap Milliyetçileri, şeriatçılar, tekkeciler, Türk düşmanları ve vatan hainleri herhangi bir gösteri yaptığında kılını bile kıpırdatmayan ve çoğunluğu imam hatip liselerini bitirmiş ama ne hikmetse imamlık ve hatiplik yapmayıp polisliği seçmiş olan bu kişiler, sizce gerçekten olması gerektiği gibi birer polis midirler? Sizce başı açık öğrenci genç kızlarımızı saçlarından tutup öldüresiye döven, basit bir okul protestosunda bile kendisini Türk Milletine ait çağdaş ve Atatürkçü biri olarak görmeyen bu kişilerin, sizce Türk polisi olarak halen görevde tutulmaları doğru mudur? Bu kişilerden Türk Milletini , Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri, Milliyetçileri, Vatansever ve Yurtseverleri sevmelerini beklemek doğru mudur? Sizce bunlar Arap Milliyetçisi ve tekke tukka bekçisi olmaktan kurtulabilirler mi?

***Sizce,Türkiyenin demokratik şartlarını kullanarak yerel yönetimlere seçilmiş olan ama oy kaygısı ve feodal ilişkileri nedeniyle,İnsanlık ve Halk düşmanı ,vatan haini,Narko terörcü PKK lı katil ve canilerin leşlerini devletimizin aracıyla taşıyanlar,bu lanetli ve hain pisliklere şehit diyenler,bunların cenaze törenlerine katılanlar,Ülke meclisinide bunların borazanlığını yapanlar,düşman bildikleri T.C.Devletinden maaş alanlar,sözde insan hakları dernekleri ile sözde katil ve cani haklarını savunanlar bu Millete ve Vatana hizmet edecek gerçek kişiliklermidiriler?Bunlar vatan ve millet düşmanı değilmidirler?

***Sizce, ben Türk Milliyetçiliğine karşıyım, Türkiye de 36 etnik gurup vardır,ben milliyetçiliğe yani milletini sevmeye karşıyım, kimse bana NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE dedirtemez düşüncelerine sahip olan kişilerin bir gün Türk Milletini ve Türk Vatanının sevmelerini beklemek doğru mudur?

***Sizce, her devrin adamı olan, kimin atına binerse onun yayını çeken, vatan ve millet için kılını bile kıpırdatmayıp ne kadar ikramiye alacağını, kaç çift maaş alacağını hesaplayan, günü kurtarmaya çalışıp hiçbir iş yapmayan, rahmetli N.Hablemitoğlu nun tespit ettiği gibi yabancı servislerden aylık maaşa bağlanmış ve çocuklarını o ülkelerde okutan ve o ülkelerin birer ajanı olarak yetiştirten, ABD gibi ülkelerden çocuklarına ve ailesine Green Card almak sevdasında olan bazı görevliler ve bürokratlar sizce Türk Milletinin düşmanı ve vatan haini değiller midir?

***Sizce, Türkiye nin çiftçi, köylü, işçi, memur ve küçük esnafını yok etmek isteyen batılı emperyalistlerin emirlerini hedef olarak belirleyen özel ve tüzel kişiler,Türk tarımının göz bebeği tütün,incir,fındık,üzüm,şekerpancarı,buğday,kiraz gibi ürünlerimiz yok ettiren ve Türkiyeyi ayakta tutan tek Milli endüstri gücümüz olan KOBİ leri bitirmek için çalışan,sahte kalkınma raporlarını uygulatmaya çabalayan,zanaatkarımızı bile yok ettirerek Türkleri bir şey üretmeyecek yani en basıt bir ürünü bile sadece dışardan alacak tüketici yapmayı planlayanlar ve bunlara hizmet eden tüm atanmış ve seçilmişler, Türk Milletinin düşmanı ve vatan haini değiller midir?

***Sizce, ne bir gazete okuyan, ne evine bir gazete sokan, ne haberleri dinleyen ne de ülke geleceği için bir kritere sahip olmayan, bilerek ve isteyerek eğitim ve öğrenim yapmamış olan, Milletin arazisi üzerine gecekondu yaparak gasp eden ve daha sonra bundan rant olarak apartman yapmayı düşleyen, dişini bile fırçalamayan, ayda bir kere yıkanan, pis ve kirli sakalıyla ve kirli çamaşırlarıyla gezip, kamu araçlarında milleti kokusuyla rahatsız eden, ancak yerel ve ülkesel seçimlerde kendisine verilmiş bir hak olan oy unu menfaat karşılığı satan ve böylece ülkede istenmeyen kişilerin söz sahibi olmasına olanak sağlayanlar, sizce iyi birer yurttaş mıdırlar? Bunlar yurttaşlık görevlerini her şeyden önce Türk Milleti ve Türk Vatanını düşünerek mi yerine getirmişlerdir?

Bunun gibi hepimizin günlük yaşamda karşımıza çıkan sayısız örneklerle sorularımızı çoğaltabiliriz.Şimdi düşün; bu ülkeye kimler,nasıl kötülük ediyor,kimler milleti ve devletin kaynaklarını sömürüyor?

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN

DİĞER YAZILAR
Yorum yazabilirsiniz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GÖKÇEADA- Taş mercan kolonileri ölüyor
GÖKÇEADA- Taş mercan kolonileri ölüyor
ENEZ- Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı 5 ölü!..
ENEZ- Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı 5 ölü!..