DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Puna GÜLEÇÖZ
Puna GÜLEÇÖZ
Giriş Tarihi : 12-10-2017 23:41

PSİKOLOJİK OPERASYON

Psikolojik operasyonlar,düşünceleri değiştirme veya yöneltme amaçlı düzenlenen faaliyetlerdir.Psikolojik operesayonlar,Ülkelerin başka Ülkelere,yahut insanların amacı uğruna başka insanlara sinsi bir şekilde,algı yoluyla psikolojik yaptırım sonucunda isteklerine boyun eğdirebileceği ve dilediği gibi (iyi veya kötü fakat genel olarak kötü) yönetebildiği zamanın teknolojik boyuya kötü fakat genel olarak kötü) yönetebildiği zamanın teknolojik boyutuyla ve çağın gerekliliğiyle alakalı günümüzde en ideolojistik bir yöntemdir.Tehlikeli gizli örgüt ve tarikatların dünyayı ele geçirmek için insanları köleleştirdiği bir alanda, silah olarak kullandığı alanlardan bir tanesi de psikoltuyla ve çağın gerekliliğiyle alakalı günümüzde en ideolojistik bir yöntemdir.Tehlikeli gizli örgüt ve tarikatların dünyayı ele geçirmek için insanları köleleştirdiği bir alanda, silah olarak kullandığı alanlardan bir tanesi de psikolojidir. Bu yöntem,Afazi adı verilen ve ciddi boyutlarda kişiye ve kişilere zarar veren bu psikolojik rahatsızlığı, en etkili şekilde kullalanabilen bir yöntemdir.

AFAZİ NEDİR?

Normal bir konuşma için kişinin söyleneni anlaması ve düşündüklerini kelimelerle ifade edebilmesi gerekir. Buna okuma ve yazma aracılığıyla yapılan iletişimi de ekleyebilir. Böylece, konuşma sözlü ve yazılı iletişimi kapsayan bir fonksiyondur. Kuşkusuz, bunun için kişinin uyanık, mental durumunun normal, konuşmayı bozacak derecede duyusal veya motor bir yetersizliğinin bulunmaması gereklidir. İşte bütün bu koşulların tam olmasına karşın hastanın konuşması bozuksa bu duruma afazi veya disfazi adı verilir.Afazi, şer odaklarının psikolojik savaş birimlerince insan beyninin lisanla ilgili bölümünün dejenere edilmesiyle de ortaya çıkmaktadır.Afazinin en önemli bir sonucu olan, Türkiye’de yaşanan entellektüel sığlık, psikolojik savaş taktiklerinin bir sonucudur. Türk insanının şer odaklarının saldırılarına tepki vermemesi, kendini aydınlatmaması, gerçeği görmek istememesi afazinin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.Afazi denilen bu operasyon beynin Wernicke alanına (kodlama ve anlama merkezidir), Yüce Yaradan’ın insana

bahşettiği, Kuran-ı Kerim’de belirttiği “idrak”e yöneliktir. Afazi’nin ne olduğunu oluşturduğu etkilerden anlamak yeterlidir.Enfermasyon ve teknoloji yüzyılında artık savaşların uygulama yöntemi de değişikliğe uğramıştır. 19.y.y sonlarına kadar silahlı olarak uygulanan savaş yöntemleri 1.dünya savaşından itibaren silahlı savaşın yanı sıra silahsız bir yöntem olan psikolojik operasyon/psikolojik savaş da düşman veya dost ülkelerin/halkların tutum ve davranışlarını değiştirmek için kullanılmıştır.Kitle iletişim araçlarının her geçen gün geliştiği, savaşları canlı olarak takip edibilme ve hatta bir seyir aracı olarak izleyebilme imkanı olan,sosyal medyanın popülerleştiği günümüzde tanklar,tüfekler ve toplarla yapılan bir savaş ülkelere pahalıya mal olmaktadır.Bu nedenle de kitle iletişim teknolojilerinin bireylere rahatlıkla ulaşabilmesinin yardımıyla hedef alınan toplumun bireylerini etkilemek kolaylaşmıştır.Bu durum aynı zamanda yeni bir dünya düzeninin ve kansız bir savaş yönteminin de işaretidir.1960’lara kadar kullanılan “psikolojik savaş” üstünlüğü daha yeni ve daha yumuşak bir terim olan “psikolojik operasyon” terimine bırakmıştır.Böylece yeni terim hem kulağa ürkütücü gelmeyecek hem de yanlızca düşmanlara değil dostlara karşı da psikolojik müdahaleler yapabileceğini ima etmektedir.

Toplumlar genel itibariyle yüzeysel düşünürler, fakat içlerinde derin ve aydın düşünenlerin sayısı topumdan topluma değişir. Okuma-yazma oranı, mezuniyet derecesi, sosyolojik özellikler ve ideoloji faktörü düşünen insan sayısını belirleyen unsurlardır. Yine toplumsal hafıza denilen geçmişe dönük tarihsel süreci hatırlama ve tecrübe etme oranı da yine aynı unsurlara bağlı olarak seyreder. Bu sebeple analiz eden, yorumlayan ve eleştiren bir toplumun varlığı o devlet için kalkınmışlık seviyesini yükselten kaliteli bir devletin oluşmasını sağlar. Bu ise dünya dengelerini elinde şekillendiren ideolojik devletler için büyük önem arz eder. Zira ideolojik devletler uydu ve tâbi devletlerin kalkınmışlık seviyesini bulunduğu düşük halde muhafaza etmek ister. Bu yüzden gelişmelerin gerisinde kalmış, değerlendirme yapamayan, eleştiremeyen asalak bir toplum tasavvur eder. Tıpkı İngilizlerin Hindistan’ı sömürüsüne kattıktan sonra mistik yaşam tarzını güçlü bir pazarlama yoluyla halka enjekte edip orada ajanlarını istediği gibi kullanma fırsatı

bulduğu gibi.Birinci Dünya Savaşı’ndan beridir sıklıkla kullanılan bu yöntem, teknolojinin ve sosyal bilimin gelişmesiyle birlikte daha profesyonel hale gelmiştir. Artık uydu veya sömürülmüş devletlerin yerine siyaset güden ve buradaki halkların yerine düşünerek, çözüm üreten kurumsal bir yapı oluşmuştur. Bu yapının mimarları kapitalist devletler ve sermayedarlar olup en önemli misyonları toplumları yönetmek ve kontrollerini ellerinde bulundurmaktır. Hatta kısa vadede hedefleri halkların neleri düşünüp, neleri düşünemez hale geldiğini kendi insiyatiflerine almak ve bu şekliyle güçlü olan konumlarını korumaktır.

21. yüzyılın sessiz devrimleri, en az maliyetli sömürüleri, en geçerli kitlesel ikna yöntemleri, en büyük fikrî dönüşümleri hep aynı sinsi üslupları kullanılarak gerçekleşti ki bunların başında da “Algı yönetimi” geldi. Sömürgeci savaşların veremediği kazançları, paranın açamadığı kapıları hep aynı yöntemle elde etti ta ki devletler kendisine tâbi olsun, halklar kendi düşüncelerine bağlansın ve böylece yeni dünya düzeninin kurucuları olsunlar. Yayınlanan bildiriler, hazırlanan raporlar, think thank kuruluşlarının bütün çabası hep bu amaca hizmet eder. Körfez Savaşı, İkiz Kulelere saldırı, borsa dalgalanmaları, komplolar, Çin’in sözde yükselişi, Bilderberg toplantıları gibi bir dizi faaliyet yine bu amaca hizmet eder. Nihai hedef ise Rockefeller ailesinin açık bir dille ifade ettiği her ferdin takip edilmesi hedefidir. Yeni dünya düzenini tasarlayanlar dünyadaki tüm fertlerin elektronik kimlik taşımalarını zorunlu hale getirmeyi işte bu yüzden istemektedirler.”TEK GÖZ” diye adlandırdığınız sistem sizin tüm verilerinizi çok rahatlıkla izleyebilen bu sistemden geçer.Her biriniz hakkında bu kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve kendilerini ilahlaştırdıkları bu sistemle sizler onlara hayat verdiniz. Öyleki planlanan her amaca da hizmet ettiniz.Örn: beklenen bir mesih bir mehdi, oyunun son perdesidir.(anlarsanız).Kendilerini ilah ilan eden,peygamber ilan eden,mehdi ilan eden herkes afariz dediğimiz kişisel bozukluğunu açıkça ortaya koyabilen kişilerdir. Dünya kardeşliği uzaydan gelen mesajlar fasafisosu dahi bu oyunun inanılmaz parçasıdır.Sizleri bilmem ama böyle bir sistemde yitip gitmek koskoca bir yaşamı heba etmekle eşdeğer.İşte yüzyılınızın

savaşı…İnanılmaz akıl oyunları,hiç istemediğiniz,fakat istediğiniz anda çok zorlu bir mücadele vereceğiniz yüzyıl savaşı. Çok şeyden vazgeçecek ve gerçek uğruna çok mücadele edeceksiniz.İşte böyle bir savaşın kahramanı gerçek bir savaşçı.Kendisine karşı kazanılan bir savaş ,Tüm asırların kutsal kitaplarına not düşürülmüş,tüm akıl haznenizden gizlendirilmiştir.Bulduğunuzda yüzyılın kurtarıcıları olacağınızı umuyorum. Bilgiyle kalın/P.G

Puna GÜLEÇÖZ

Puna GÜLEÇÖZ

DİĞER YAZILARI TOPLUM 5.0 FELSEFESİ VE DİGİTAL YENİ DÜNYA 08-04-2020 21:57 GÖRÜŞ : " BARIŞ PINARI HAREKATI" 18-10-2019 00:13 Greta Thunberg Projes 24-09-2019 21:26 "EU-GENOS" OLDUĞUNUZA EMİN MİSİNİZ? 18-09-2019 20:28 ÖNEMLİ UYARI 13-09-2019 13:03 SÖZ UÇAR YAZI KALIR 01-08-2019 00:30 ORTADOĞU YENİDEN Mİ ŞEKİLLENİYOR? 26-12-2018 21:07 2 EKİM 2018 CEMAL KAŞIKÇI OLAYI 09-10-2018 08:43 ABD TİCARET SAVAŞI VE OLASI SONUÇLARI ANALİZİ 14-09-2018 19:37 Orta Doğu’da din üzerinden beklenilen savaş teorisi su savaşına mı evrilecek? 13-07-2018 21:26 PSİKOLOJİK KARŞI ATTACK 05-03-2018 10:56 BİLDİĞİM TEK ŞEY, HİÇ BİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR. 25-11-2017 01:17 GEÇMİŞİN ÇÖKEN MEDENİYETLERİNDEN ALINACAK DERSLER 12-11-2017 16:29 NÜKLEER GERÇEĞİMİZ 31-10-2017 23:58 PARADOX KİMİ ZAMAN ŞAŞIRTMA AMACI GÜDEN,AYKIRI DUYGU VE DÜŞÜNCE 23-10-2017 23:01 PSİKOLOJİK OPERASYON 12-10-2017 23:41 BUNUN SONU NEREYE VARACAK 04-10-2017 22:47 Şu mavi noktaya dikkatlice bakın. 24-09-2017 22:22 AÇLIK OYUNLARI (KUTSAL ZEYTİN’İN KATAR A CEZASI) 08-06-2017 16:18 İNSANLIĞIN SINAVIDIR ŞU YEMEN ELLERİ 15-05-2017 20:30 ALLAH’IN SINIRLARI İHLAL EDİLMİŞTİR 07-05-2017 10:26 23 Nisan 1920-∞ 22-04-2017 11:30 KURT VE ÇAKALIN HİKAYESİ .... 20-04-2017 19:19 ÜLKÜMÜZE…DAVAMIZA…BUNLARIN KAPSAMI OCAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR 17-04-2017 18:17 LİBYA’YI 3’E BÖLME PLANINA GENEL BİR BAKIŞ(HER TARİH BİR MESAJ) 11-04-2017 19:08 HER TARİH BİR MESAJ (KÖRFEZ STRATEJİSİ NE İSE SURİYE STRATEJİSİ AYNIDIR) 07-04-2017 23:21 DÜŞMAN:”ÖNCE UYKU SONRA ÖLÜM” DİYOR! 31-03-2017 10:22 AKLIN TEMEL TAŞI MANTIK (BİR ARAŞTIRMAMIN KISA ÖZETİ) 29-03-2017 17:10 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 3 23-03-2017 09:04 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 2 12-03-2017 21:21 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 1 02-03-2017 10:38 SÜREKLİ OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEN TARİHLER 17-02-2017 19:31 AGNOTOLOJİ (CEHALET BİLİMİ) 11-02-2017 15:29 ŞEYTANLA DANS EDEN KİRLENMEKTEN KURTULAMAZ 10-02-2017 17:41 ANLARSANIZ….!!!! 09-02-2017 21:19 EĞER ÜLKENİ KURTARACAK BİR LİDER BEKLEMEKTEYSEN BEN SİZE BİRŞEY ÖĞRETEMEMİŞİM DEMEKTİR./MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. 27-01-2017 17:14 BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAK 24-01-2017 21:38 KÜRESEL ANAYASA 15-01-2017 17:43 KISSADAN HİSSE... 10-01-2017 16:30 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 9.KISIM. 04-01-2017 22:38 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 8. KISIM 30-12-2016 13:20 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 7.KISIM 20-12-2016 02:27 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 6.KISIM 16-12-2016 08:18 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 5.KISIM 14-12-2016 08:52 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 4.KISIM 12-12-2016 08:07 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 3.KISIM 09-12-2016 22:39 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 2.KISIM 08-12-2016 10:26 TARİH HATAYI AFFETMİYOR…. 04-12-2016 18:19 VATAN VE İMAN İÇİN 06-08-2016 14:44 TÜRK BİR DEV HAYALİ YIKTIM GERÇEĞE YÜRÜYORUM 09-07-2016 03:15 Puna GÜLEÇÖZ- MADEM MİLLETÇİLİK, NEDEN RUHU YOK 27-06-2016 02:40 Puna GÜLEÇÖZ - KAHRAMAN IRK'IMA BİR NAME 19-06-2016 22:23 BENİM İMAN DOLU,GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR 11-06-2016 12:44 BIR MILYON KERE BIR MILYONLUK BIR KUVVET...KISSADAN HİSSE ZAMANIMA... 01-06-2016 09:02 Puna GÜLEÇÖZ ; HÜRRİYET KASİDESİ.... 22-05-2016 23:15 BUYUK TURK BİRLİĞİ. ASLA İMKÂNSIZ DEĞİL... 16-05-2016 00:02 SİZİN HAKLARINIZ 3 MADDE VE HER YOL EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR... 08-05-2016 22:09 İHTİLALİ KİM YAPTI 02-05-2016 09:17 EN BUYUK AŞAMADIR MERKEZİ BİRLİK NE KADAR SAMİMİSİNİZ... 25-04-2016 09:35 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!... 17-04-2016 20:41 TERÖR EYLEMLER STRATEJİSİ 10-04-2016 19:07 ZAMAN MAKİNASI VE KURTULUŞ YOLU 1.BÖLÜM 04-04-2016 00:54 ALGI STARTEJİSİ VE OYUNUN İÇİNDE OYUN KURALI 27-03-2016 21:49 VATAN BEYNİM SANA FEDA OLSUN 20-03-2016 19:02 “KEMAL PAŞA”1923 15-03-2016 15:22 TARİHİ UNUTAN GAFİLLER GÜÇ VEHMEDEBİLİR,AMA SONLARI HÜSRANDIR 08-03-2016 16:07 BALFOUR DEKLARASYONU 1917 03-03-2016 01:04 SYKES-PİCOT PLANI İYİCE İRDELENMELİDİR 28-02-2016 14:51 ALTIN VURUŞ 27-02-2016 02:58 DESİNLER Kİ BİR DE BİTLİSLİ EŞREF KOMUTAN VARDI 20-02-2016 01:27 BU BAHAR A İNDİRİM VAR 13-02-2016 03:26 BU BAHARA İNDİRİM VAR 12-02-2016 18:03 BEN KALEMİME MÜLTECİ DEĞİLİM HAKİMİM.. 12-12-2015 17:36 BENİM EGOM YOKTUR.FİKRİM VARDIR. BİLİMSEL (EZOTERİK)YOK OLUŞ 08-12-2015 05:37 MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE GEÇEBİLİRMİYİZ ARTIK...!!! 30-10-2015 21:43 (Ata'sının kızı) Puna Güleçöz HARBİ ANALİZ...(ANALİZ-İ HARBİ) 12-09-2015 18:13 Vatan Sana Canım Feda Derken Çok Nettim! 31-08-2015 12:10 (Ata'sının kızı) Puna GÜLEÇÖZ TÜRKLER BU ÇAĞDA FİNALE Mİ OYNUYOR? 18-07-2015 22:47 KELEBEK ETKİSİ... 17-04-2015 19:32 Ata ’ya Mektup 16-04-2015 00:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA