Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 05-04-2015 18:10

Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış!

Yaşadığımız sosyal çözülme sürecinde ayrışan ve çözülen dinamikler; aile yapımız içindeki bizi biz kılan değerler olduğunu asıl korkmamız gereken, fark ettiğimiz zaman çok geç olmasının endişesiyle uykularımızın kaçması gereken hakikat aslında…

Uykularımızın kaçması gereken ve yarına dönük toplumsal yapımız açısından büyük tehlikeler yaratacak olan “öz değerlerimizden kopuş” sürecini ellerimizle yaratıyoruz aslında…

Daha önce kaleme aldığımız bir yazımızda 1997’de yapılmış bir araştırmayı ilgi tutmuştuk bu yazımızda;

“Rob Parsons "60 dakikalığına baba" kita­bında (HYB, 1997) Amerika'da babalar üze­rinde yapılan bir araştırmadan söz eder.

- Soru şudur:

"Çocuğunuzla günde tahminen ne ka­dar konuşursunuz?"

* Çoğu baba, "15-20 dakika" diye yanıtlar.

Araştırmacılar bunu sınamak üzere ba­baların ve çocukların üzerlerine mikrofon yerleştirip aralarındaki iletişimin gerçek süre­sini ortaya çıkarır:

* "Günde 40 saniye".  Bu da 10-15 saniyelik üç dilim şeklinde gerçekleşmektedir. (1)

Peki, samimi düşünür ve aynı samimiyette cevaplandırırsak; biz “babalar” çocuklarımıza ne kadar zaman ayırıyoruz? Sahi… bu soru bize sorulsa…” diye devam ediyordu yazımız.

Gündüzü bizden uzakta, okul veya dershane diye dışarıda kalan çocuklarımız, akşam olunca bizimle mi?

Yoksa; TV başında geçen zamanımız/ onların zamanları, diziler, sanal ortamda aile olmanın ne olduğun u unutan, değerlerin ise sanal ortamda paylaşılan birkaç satırdan ibaret, onlarında öğrenilenden öte, “Google” sayfasında buluna ve yayın yönünde kopyalanıp yapıştırılan satırlar…

Bizi biz kılan değerleri yaşamaktan uzak, değerlerimizin neler ve  nasıl olduğu şuuruna varamayan, toplumsal hafızadan hızla uzaklaşan, bir ve beraber olmayı unutan, sanal dünyaya kapanırken, anti sosyal, bunalımlı bir nesil buzdağının henüz görünmeyen bölümü olarak yarınlara taşınıyor el birliğimizle…

Dünde kalan güzellikler yeniden yaşanma başlanmalı aslında sosyal yıkıma dur demek için… Harput kültüründe var olan “Kürsübaşı” geleneğimiz, o akraba ziyaretlerindeki sohbet paylaşımları, aile büyüklerinin çocukları etrafına toplayıp da anlattığı masallar, hikayeler… Dünde kalan ama yaşayanların gönül dünyasını aydınlatan ve erişkin olduklarında da yaşadıkları soru ve sorunları çözme yönünde tatlı tebessümle hatırlattığı çözüm seçenekleri…

Farkına varmalıyız! Hiçbir şey, hiçbir makam çocuklarımızdan önemli değil, onlar ile geçirecek zamanı bizlere geri kazandıramaz…

Yaptığımız iş ne olursa olsun, hiçbir şey, çocuklarımız ile geçireceğimiz zamana bedel olamaz, olmamalı…

Dünde kalan ve toplumun inşası açısından dini, milli ve sosyal açıdan eğitsel anlamlı masal ve hikâyelerin anlatıldığı akşam/gece sohbetleri unutulmak yerine yeniden hatırlanıp yaşatılmalı aslında… Nefsimize ağır gelse de…

Dün kitlesel eğitimde etkili olan, bugün dünya ekseninde her geçen gün yeniden anlaşılmaya çalışılan, ancak bizim hala pek farkında olmadığımız değerimiz MEVLANA!

Ahmet Kabaklı’nın değerlendirmesinde; “hatıra, rivayet ve eser bolluğunda bile Mevlâna’yı anlatmaya çalışmak, bir okyanus içine bir kovayı daldırıp uzaklara taşıdıktan sonra “Alın, okyanus budur!” demeye benzer. O kovadaki su hem Mevlâna’dır hem de asla o değildir. Ancak su da bir gerçektir ki: küçük anlamlarda bütün cihanı seyretmenin sırrını da âlem Mevlâna’dan öğrenmiştir.” Yargısının, bu gün için farklı bir anlamla ele alınmaya muhtaç olduğunu düşünüyoruz.

Mevlana, yaşadığı dönemde, nefsin ıslahı yanında neslin ıslahına yönelirken, insanların en kolay öğrenebileceği yaklaşımla, hatırda kalmayı kolaylaştıracak küçük ama her an hr yöede her toplumda yaşanması muhtemel olan hikayelerle “Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker” /"İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" çizgisinde Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını, toplumsal huzur ve refahın temin, tesis ve devamı açısından toplumun inşasına yönelmiş, bu süreçte insan odaklı olmanın namütenahi örneği olma hassasiyeti yaşamıştır.

Toplumun inşası yönünde, eğitsel açıdan bugüne ilham alınması anlam taşıyan yönleriyle yeniden keşfedilmesi gereken, bu yönde akademik çalışmaların yoğunlaştırılması gereken bir şahsiyettir “Mevlana”…

“Mesnevî’nin konuları ve amacı hakkında ana fikir olarak bir cümle söylemek gerekirse; insanın kendisini tanıması, insanca yasamanın sırları ve Allah’ın insanı yaratmasındaki gayesi doğrultusunda hayat sürmenin bir el kitabıdır, diyebiliriz.” Diyor Gülten Erkek (Erkek,2008).

Toplumlar, tarihte yasadıkları özel tecrübelerden yola çıkarak bugün değerlerini evrensel kılar, evrensel değer sistemine katkı sağlar, evrensel değerlere ulaşırlar. 

Eğitim sistemlerinin en temel hedefidir aslında. Eğitim sistemleri toplumun devamı,  toplumdaki sosyal yapının, , milli ve manevi değer sisteminin yeni kuşaklara aktarılmasını da esas alır.

Eski çağlarda sağlam vücutlu, orta çağda dindar insan yetiştirmeyi amaçlayan eğitim, günümüzde “Eğitim hayatın kendisidir.” ilkesiyle günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendisi ve çevresine yararlı olabilecek insan yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla modern eğitim, hedeflenen amaçlar doğrultusunda, beklentilere göre vasıf kazanan insan yetiştirmeyi esas almış ve eğitim sürecini tahsil hayatıyla sınırlandırma fikrinden vazgeçerek, hayat boyu eğitim görüsünü benimsemiştir. (Erkek,2008).

Mevlana hikayeler şeklinde anlatılarında, eğitimde başarının anahtarı olarak, bugün de eğitim bilimlerinin çağdaş ilkelerine dikkate çeker…

Mevlana; “Allah insanı bütün kabiliyetleri gelişmiş, kemâle ulaşş bir düzeyde yaratsaydı, eğitilmeye ihtiyacı olmazdı.”  Derken eğitimde insanların ihtiyacının göz önünde bulundurulması gereğine, “yeryüzündeki canlıların birbirlerinden farklı yaratıldıkları gibi, insanlarda da ferdi farklar bulunduğunu söylemekle” eğitimdeki bireysel farklılıkların önemsenmesi gereğine işaret eder

            Mevlananın anlattığı kıssalar; insandaki özdenetim duygusunu harekete geçirirken olası kötü davranışlarının yine olası kötü sonuçları ile topluma yansımalarını düşündürürken doğru davranışlara dikkat etmesini ve bu yolda kıyaslama yapmasını sağlar. Bu türden öz değerlendirme veya akran değerlendirmesi denebilecek türden kişinin gönül dünyasını harekete geçirme insanı kötü davranıştan alıkoyar. Bu sayede; kişi bu davranışların sonuçlarını yasamadan tecrübe etmiş olur.

Bugün de evde ya da okulda, hatta eş zamanlı ve koordineli bir süreç odağında, bu türden uygulamalara yönelerek, eğitim sürecinde Mevlana’yı yeniden keşfetmek, “değerler Eğitimi” sürecinde yeniden yaşamak yarının inşası açısından önem taşıma mı?

----------------

Erkek G.,( 2008),  Mevlâna’nın Mesnevî’sinden İlkögretim Okulları İçin Seçilen Öykülerin Eğitsel Yönünün İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Toplumsal Eğitim Açısından Tiyatro Önemlidir… 27-03-2020 23:44 6.8’lik Elazığ Depreminin Bilançosu Ağırlaşıyor 30-01-2020 22:25 Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA