Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 17-08-2017 23:34

Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık

Türkçülerin arasında itilafa neden olan konulardan birisi de Osmanlı Devleti'dir. 600 yılı aşkın yaşam süren bu devlet asli ve kurucu unsuru Türkmenler olmak suretiyle Asya'dan Anadolu'ya göç eden Oğuz Türkleri tarafından inşa edildi. Ancak değişen zaman ve Osmanoğullarının belirlediği Türk düşmanlığı üzerine kurulu olan izlence neticesinde devletin kimliği ilk halinden bütünüyle soyutlanarak 360 derece döndürülmüş, Türkler kendi devletlerinde adeta dış kapının mandalı muamelesine tâbi tutulmuştur.

Bir kaç ulu hükümdarın izlediği takdire şayan yönetim anlayışından sonra başa geçen padişahların ekserisi ya kişisel tutkularının peşine düşerek ya da artan yabancı hayranlığı hastalığına kapılıp ülke içi siyasette milli varlığı tesis eden dayanakları bozguna uğratmıştır. Türklüğün horlanarak öksüz bırakıldığı o soysuz asırların izi, mazinin buğulu sayfalarında ve Türk milletinin tahteşşuurundadır.

Bizler biliyoruz ki geçmişte Türk’ün aleyhine olan birçok kötülüğün baş aktörü, kanını ve zihnini bulandırarak Türk töresinden uzaklaşan Osmanlı Devleti’dir. Türk kanına susamış Kürt İdris-i Bitlisileri, Pomak Kuyucu Muratları icad eden Osmanlı’nın Türklüğe açtığı onulmaz yaraları fark edebilmek için uzaylı olmaya gerek yoktur. Umumi tarih bilgisi buna kafi gelir.

Peki alelade insanlar olmamıza rağmen bizlerin bile bildiği bu gerçeklikleri Türkçülüğün babası sayılan, aynı zamanda iyi bir tarihçi ve Türkolog olan Nihal Atsız Ata görmemiş midir?

Türk ırkçılığı ile övünen  Atsız neden  Osmanlı’nın Türklüğe olan onlarca ihanetinden söz etmemiştir?

Bu soruları cevaplamadan evvel öncelikle şu soruyu sormak istiyorum:

Atsız'ı kaynak göstererek Osmanlıcılık oyunu oynayan kişiler acaba Atsız'ın baktığı gözler ile mi dünyayı görmekteler?

Bir yandan Türk ırkçılığı ülküsüne fikri önderlik yapıp diğer yandan Türk hariç her milletin yüzünü güldüren, ki zaten kendileri de başka soya mensup dişilerden dünyaya gelmiş olan, soyu kırık Osmanlı'ya iyi gözle bakmak Atsız’ın mizacına uygun mudur?

Şunu belirteyim, Osmanlıcılık ülküleri gereğince işlerine geldiği gibi Atsız’ı kullanan kişilerin Türkçülüklerinin önüne geçen Osmanlı sevdalarının derin sebeplerini bilemiyorum. Fakat, kan ırkçısı olan Atsız'ın türlü milletlerin gen havuzu haline gelen Osmanlı hanedanını ululayışının nedenleri farklıydı.

Her şeyden evvel Atsız Türk tarihini bir bütün olarak algılıyor, kurulan devletleri ayrı ayrı telakki etmek yerine çeşitli sülalelerin egemenliği olarak görüyordu. Ve aynı bakış içerisinde gelmiş geçmiş bütün sülalelere derin saygı ve sevgi ile doluydu. Atsız’ın maneviyat kavramının büyük bir parçasını oluşturan maziye dair kötü bir söz söylemişliği zaten yoktur. 

Diğer bir yandan Atsız öyle sadık ve mütevazi bir insandı ki dün padişahla yönetilen ülke bir anda el değiştirip Cumhuriyete rejimine dönüştüğünde herkes yeni sistemi benimseyip maziyi karalarken o hiçbir şey için olmasa bile ''ahde vefa'' anlayışıyla geçmişi yerden yere vurmaktan uzak durdu. Bununla beraber yükselen Komünizmin yaratmış olduğu mazi düşmanlığı da Atsız'ın Osmanlı'ya olağandan daha çok sahip çıkmasına neden oluyordu. Maziyi inkar eden ve alaya alan Komünistlere karşı geçmişin direklerini ayakta tutabilecek birisi lazımdı. Milletin bilinçaltındaki maneviyatı diriltecek olan mefhumların kökeninin geçmişte bulunduğunu bilmek Osmanlı'nın Atsız tarafından koruma kalkanı içine alınmasını gerekli kılmıştı.

Ne var ki, Atsız Osmanlı'yı ulularken bile Türkçü geçinen mezhep kölelerinin yaptığı gibi farklı inanıştan gelen Türkleri alçaltma yoluna baş vurmadı. Çaldıran'da Yavuz ile çarpışan Safevi ordusu saflarında Osmanlı ordusunda yer alan Türk sayısından daha çok Türk bulunduğunu açıkça belirtti. Yeri geldi Fatih'in, Yavuz'un ayıplarını ortaya döktü. Edimlerini ve söylemlerini Türklük halkası dışına taşırmadan yürüttü.

Hal böyle iken ve bunlara ek olarak Atsız ''Türkçü, Türklüğün mukaddesatını yıkanları affetmez.’’ sözüyle bizleri uyarmışken asırlarca Türklüğe ket vurmuş bir hanedanı göğe çıkarmanın tevili nedir?

Gayri milli odaklara uşaklık etmekten başka bir işlevi olmayan Osmanlıcılığın yeniden palazlandırılarak milli yapımızın altına dinamit misali yerleştirilmeye çabalandığı günümüz koşullarında milli olan Cumhuriyetimiz varken Ümmetçi olan Osmanlı’ya methiyeler düzmek Türklük düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek değil midir?

Hepsi bir kenara, milletimizin ulu Başbuğu Atatürk, bizzat yaşayıp tanık olduğu olaylar sonucunda Osmanlı’nın ihanetini ve Türk düşmanlığını ifşa ederek Türk milletini uyanışa geçirmemiş midir?

Osmanlı’nın bozuk ruh halini tahlil edebilmek ve onu Türklük karşısında hak ettiği yere oturtabilmek için Nutuk’u okumak yeterli değil midir?

Yoksa sizler etnik kökene ve onun akabinde işlenen amele bakmaksızın mührü eline alıp Süleyman olana derin bağlılık ve itaat düsturuyla boyun eğme eğiliminde mi bulunuyorsunuz?

Eğer öyleyse şu naçizane sualime cevap bekliyorum:

Türk ulusunun egemenliğine 600 yıl pranga vurmaktan başka bir marifeti bulunmayan ve Türk kanından çok Slav, Acem kanı taşıyan Osmanlı hanedanını papağan gibi ağzınızdan düşürmeyen sizler, olası bir talihsizlik çağında hürriyetimize el koyup üzerimizdeki hakimiyetlerini ilan eden işgalci güçlere de aynı sempatiyi gösterir miydiniz?

 
TANRI TÜRK'Ü TÜRK GİBİ GÖRÜNEN ÜMMETÇİ DEVŞİRMELERDEN KORUSUN
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA