Advert
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 11-07-2017 21:54

BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ

AKP yapı çözücü ve yıkıcı bir güçtür . Tüm motivasyonunu yıkma arzusundan almış olan bir özne, hiç bir zaman kurucu bir rol oynayamaz. 

Tüm söylemleri yıkıcıydı. İnsanları bu yıkıcı söylem etrafında bir araya getirdiler. Cumhuriyetin tüm kurum ve değerlerine saldırdılar.  Yanlarına cumhuriyet değerlerine düşman liberalleri aldılar. Hemen hemen tüm tarikatlarla birlikteydiler. Zaman zaman çatışsalar da PKK'yı aldılar yanlarına. Öyle ya yıkmak istedikleri cumhuriyetin devletine karşı savaşmıyorlar mıydı? O halde onlarla da yan yana gelinebilirdi. Geldiler. Generallerden işkencelerden mağdur edilmiş olduğunu düşünen kimi solu aldılar yanlarına. Onlar da bu devleti yıkmak istemiyor muydu? Emperyalizme göbekten bağlı kapitalist bir yapının yarattığı tüm eşitsizlikleri gerekçe göstererek insanları, bu eşitsizliklerin gerçek nedenine  karşı değil, bu eşitsizliklere bile karşı değil, bu eşitsizliklere rağmen var olabilmiş ileri değerlere ve kurumlara karşı yönlendirdiler. 

Çok açık, AKP,  bir yanıyla yüz yıllık bir intikam duygusunun cisimleşmesidir.  Ancak sadece ondan ibaret değildir. Sadece ondan ibaret olsaydı asla iktidar olma şansı elde edemeyecekti. O aynı zamanda  sermaye sisteminin Ortadoğu ile ilgili ihtiyaçlarının, bu intikam duygusu ile  kesişmesinin ürünüdür.  Sermaye sistemin artık TC ile işi bitmiştir. Bu haliyle TC'ye ihtiyacı ortadan kalkmıştır ve yapının çözülmesi gerekmektedir. Sermaye sistemi elindeki tüm araçlarla TC ile derdi olan tüm unsurları yüz yıllık intikam duygusunun yanına itmiştir. Birleşik yıkıcı güç gerçekleşmiş ve AKP zaman zaman ortakları ile karşı karşıya gelse de asli işini yaparken hiç engellenmemiştir. Ancak, yıkım işinin sonuna yaklaştıkça yıkım sonrasına dair meseleler gündeme gelmeye başlamış ve yıkım ortakları çatışmaya başlamıştır. İlk büyük çatışmayı RTE ile FG arasında gördük. İlginçtir. RTE, yıkımın önemli kadrolarını barındıran FG hareketine karşı PKK'yı yanına alırken aynı zamanda çok kısa bir süre önce yıkıma karşı direniş gösterme iddiasındaki Perinçek ve şürekasını önce tarafsızlaştırmış ardından kısmen yanına almıştır.

Yıkıcılar arasındaki ikinci büyük çatışma ise şimdilerde yaşanıyor. Bu diğeriyle kıyaslanamayacak düzeydeki Bu savaşta ise AKP yalnızca Perinçek ve şürekasını değil, TC'nin kurucu partisi CHP'nin bir kısmını da yanına almıştır. MHP'yi ve diğer sağ yapıları hiç saymıyorum bile. Yıkıcılar kendi aralarında savaşırken, sözüm ona yıkılışa karşı olanlar artık sadece ya destek olma ya da en fazlası bu yıkıntıyı daha iyi yönetme iddiasındadır. Yıkıcıların savaşı ise kendi iradelerinin dışında tam da rollerine uygun sonuç üretmektedir. AKP ve PKK'nın her ikisinin de eylemleri yıkılmayı ve çözülmeyi çürümeye götürecek niteliktedir. AKP çaresizdir. Çözdüğü ve yıktığı yapının yöneticisi pozisyonunda olduğu için yapının bu haline bile en küçük bir tehdit algısı yaşadığında kör şiddete baş vurmak durumunda kalmaktadır. Çaresizliği şiddet dozunu giderek artırma eğilimini kamçılamaktadır. Karşısında PKK da çaresizdir ve o da şiddet dozunu giderek artırmak zorunda hissetmektedir. Şiddet kontrolden çıkmış ve geride kalan herşeyi iyice çürütmeye, parçalamaya ve yok etmeye yönelmiştir.

İki yıkıcı ve kendini aslında çaresiz hisseden güç tüm toplumu baskı altına almakta, bir yandan saldırır ve tehdit ederken diğer yandan herkesi kendine biat etmeye zorlamaktadır. Biri "ya bendensin ya teröristsin" derken diğeri "ya bendensin ya da ırkçı faşist Kürt düşmanı, soy kırımcısın" demektedir. Toplum bu iki yıkıcı güç arkasında saflaştığı oranda yıkım ve çürüme derinleşmekte ve yeni bir kuruluş imkansız hale gelmektedir. Sermaye sisteminin ihtiyacı tam da budur.

Bizim ihtiyacımız ve sorunumuz ise bir çıkış olup olmadığı, bu ülkede yaşayanların, bu ülkedeki tüm değerleri yaratan işçi sınıfının, toplumun tüm kesimlerinin, yeni bir kuruluş için nasıl harekete geçeceği, nasıl bir eksende devineceği, neyi bir araya gelmenin tutkalı olarak kullanacağıdır. Etnik kimlik siyasetinin, dinsel kimlik siyasetinin toplumu nerelere getirdiğini hiç de hoş olmayan biçimde deneyimliyoruz. Bu tarz siyasetin çözücü ve yıkıcı etkisi yalnızca siyasal yapıyla sınırlı kalmıyor, insanlık değerlerine kadar uzanıyor. Katliamlar ve linç karşı tarafa uygulanıyorsa meşru olarak algılanıyor. Bu karşıtlıklar üzerinden kazanan olması mümkün değildir ve her durumda insanlık kaybedecektir. Toplum intihar etmeyecekse eğer karşıt pozisyonlar başka türlü tanımlanmak durumundadır.

Bugün Türkiye'de karşıtlıklar ve saflaşmalar aslında bir tarafta karanlık,  karşısında aydınlanma, bir tarafta saltanat, karşısında cumhuriyet, bir tarafta ABD, AB, NATO gibi emperyalist merkezler, karşısında bu memleket bizim diyenler ve tüm bunların en tabanında ise bir tarafta tüm savaşların, sömürünün baskının üreticisi sermaye sistemi, karşısında tüm değerleri yaratan emek biçimindedir. Biz çizgiyi buradan çekeceğiz. Karşı taraf ve bu taraf bunlar üzerinden gerçekleşecek. O zaman göreceğiz ki aslında pek çoğuz. Bir avuç azınlık dışında büyük çoğunluk çizginin bizimle aynı tarafında yer alabilir. Yeni bir ülke kurmak için gerekli güce sahip olduğumuzu göreceğiz. Ve biz bu yıkıcı güçlere onların elbirliğiyle çürüttüğü değerlere rağmen bu toplumda yeni bir ülke kurmak için umut duyacak kadar bir şeylerin kaldığını biliyoruz. Kalmamışsa da yeniden yaratacağız.

TENGRİ TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN  

Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA