Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Giriş Tarihi : 27-03-2015 20:41

YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI

Şu anki 1982 Anayasanın Değiştirilemez İlk 4 (Dört) Maddesi ; 1982 Anayasası 1. Madde > Devletin Şekli ; Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ;

1. MADDE : ANADOLU DEVLETİ DEMOKRATİK BİR CUMHURİYETTİR... KURUCU İRADE TÜRKLER ve KÜRTLER ve HALKLAR TARAFINDAN ORTAK OLARAK KURULMUŞTUR. Bütün halklar, kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini ,özgürce sağlarlar.

1982 Anayasası 2. Madde > Cumhuriyetin Nitelikleri ; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

 

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 2. MADDE : ANADOLU CUMHURİYETİ, TOPLUMUN HUZURU, DAYANIŞMA VE ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, 1993 KOPENHAG ZİRVESİ MAASTRİCT KRİTERLERİNE BAĞLI, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR. SINIRLARI ; MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI OLUP, FEDERATİF BÜYÜMEYE AÇIK OLACAKTIR.

1982 Anayasası 3. Madde > Devletin Bütünlüğü ;

Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır.

 

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 3. MADDE : RESMİ DİLİ TÜRKÇE VE KÜRTÇEDİR. BAYRAĞI KIRMIZI-BEYAZ-YEŞİL-SARI RENKLER ÜZERİNE AYYILDIZDIR. BAŞKENTİ EŞGÜDÜMLÜ OLARAK DİYARBAKIR-ANKARADIR.

 

1982 Anayasası 4. Madde > Değiştirilemeyecek Hükümler ; Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 4. MADDE : ANAYASANIN 1. MADDESİNDEKİ DEVLETİN ŞEKLİNİN 'DEMOKRATİK CUMHURİYET' OLDUĞU HAKKINDAKİ HÜKÜM İLE, 2. MADDESİNDEKİ DEMOKRATİK CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ VE 3. MADDESİ HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ.

BARIŞ İÇİN ; Cezaevindeki tüm pkk-kck kürt hükümlüler ve tutuklular genel af ile salıverilecek, savaş tazminatı miktarları dehal belirlenip öldürülen gerilla ailelerine ödenecek ve misak-ı milli sıhırları içinde kalan KANDİL de yaşayan halka yeni kimlik verilecektir. TC Devletinin imzaladığı İKİZ YASALAR derhal uygulanacak, özerk yerel yönetimler yanında, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına, müdahale edilmeyecektir. Eski Anayasanın 66. maddedeki ; "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" ifadesi, Anadolu Demokratik Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bütün halklar VATANDAŞTIR ! olarak değiştirilecek !

*** Buyrun cenaze namazına ve buyrun şimdiki Cumhurbaşkanımızın ÇÖZÜM LİDERLİĞİNE ve buyrun... ; YENİ ANAYASAYA, BAŞKANLIK SİSTEMİNE ve YENİ TÜRKİYEYE..... 27.03.2015 NOGAYTÜRK

 

T.C. BAŞBAKANLIK ve 7 BAYRAK DİREĞİ BÖLÜNÜYORUZ

T.C. Hükümet Sözcüsü için TBMM de hazırlanan mekan...Bülent ARINÇ bugünlerde orayı çok kullanıyor yaa...Kürsüde sözcü (B.Arınç), arkasında TC. BAŞBAKANLIK yazısı, ama sol tarafına 3, sağ tarafına 4 bayrak direği (direklerinde muhteşem Türk bayrakları) denk getirilmiş...!

Şimdi AKP veya HÜKÜMET veya TBMM İdare amirleri veya TBMM Başkanlık Divanı, TÜRK BAYRAKLARINI çok seviyorlar derseniz, Bayraklandırılmış KÜRSÜ çok hoşuma gitti derseniz, benim için inandırıcı olmaz !

Peki, nedir o zaman derseniz ? Arz edeyim :

ANLAM YÜKLEME....İnsanoğlu yaşadığı ve ulaştığı kültürü yansıtacak biçimde yaptığı her şeye, imalatına, icadına... mutlaka ama mutlaka bir anlam yüklemiştir ve yüklemektedir. Anlayana...

TÜRKİYE, bizzat TBMM nin bilgisi dahilinde ve AKP Hükümetinin uygulamalarıyla bölünmüş ve algımız ile gözümüz ile bizler buna alıştırılmaktayız...

Naçizane olarak BEN görüyorum ki ; (Veya benim halüsülasyon gördüğümü sizin ispatlamanız lazım...) TC lerin kaldırılmasından, PKK-APO pazarlıklarıyla başlayan SÜREÇTE, bayrak direklerimizle ve bayraklarımızla oynanması ve yarın TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’ne son verilecek olması, maalesef çok kişinin umurunda değil…

Yaşadığım yerde ki gazetelerde, imkanım olan sitelerde ve sosyal medyada... bu endişemi çok defa dile getirdim ve getirmiştim.

Yaşadığım BANDIRMA İlçemizdeki ADLİYE Bahçesindeki 7 Bayrak düzenlemesi, o tarihte ilgimi çekmiş ve bu direkleri (Başsavcımıza bizzat sormaya kadar) bizzat sorgulamıştım...

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılıp veya formaliteden varsayılıp, veya ismi değiştirilip, ülkenin (7) Eyalete bölünmesi olayı ile karşı karşıyayız...

TC lerin kaldırılması ve eyalet sistemine hazırlık, 
(7) EYALETİN bayrak direklerinin muhtelif yerlere dikilmesi, 
en sonunda da TBMM Başbakanlık Kürsüsünün arkasına dikilmesi konularının, sehven veya salt şahsi tasarruf olmadığını düşünüyorum.

Çünkü ve eğer biz İHTİLAL, ve ara rejim döneminde değilsek ; bir devrim bir darbe yaşamıyorsak, 7 BAYRAK DİREĞİ sergilemelerinin ; iktidarı, muhalefeti, ordusu, yargısı ve bütün erkleriyle BİLGİ dahilinde, ben alışamamış olsam da irdeliyip sorgulasam da, itiraz ediyor olsam da, genelde vatandaşlarımız alıştırılarak gerçekleştirilmektedir. (Bkz. KURBAĞA HAŞLAMA METODU)

EYALET SİSTEMİ ve BÖLÜNDÜĞÜMÜZ KONUSUNDAKİ ENDİŞEM…

O günlerin sayın Başbakanı (şimdi cumhurreisi) Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, 30.03.2013 Tarihli RADİKAL Gazetesinde yayınlanan Kanal-D, CNN TÜRK TV'lerine verdiği mülakattan... bilgilenmiştim.

Çok araştırdım, ama gözden kaçırmış olabilirim veya gizlidir... Hükümetin resmi organlarında ve yürütmede 7 BAYRAK DİREĞİ konusunda verilen bir emir, talimat, genelge, özelgelere v.d ulaşamadım.

Sayın eski Başbakan o günkü (2013) mülakatında ;

“- Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır” Diyerek, SÜREÇ in Doğu Anadolu’da yüzde 77 kabul, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 80 küsur kabul gördüğünü ve Ülkemizin (7) siyasi bölgesi var ve bu (7) bölgede 7’ şer kişiden oluşan âkil insanlar kadromuz olacak…demiştir. 7 X 9 = 63 akil adamla yetinilmiştir.

Devamında.... ; - Dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu yoktur. Tam tersine eyalet yapılanmaları oluştuğu ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Kendi tarihimizde Osmanlı’da mesela Lazistan Eyaleti, Kürdistan Eyaleti var. Niye, Osmanlı güçlü, hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Osmanlı Kürdistan, Lazistan demiş bizim Kürdistan, Lazistan dememize gerek yok. Bizim nasıl bizim coğrafi bölgelerimiz var bu bölgeler sistemi içerisinde o olayı değerlendirebiliriz. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır.” Demiştir.

Ben çok korkuyorum da....

Eski Başbakanın bu açıklamalarında, bende ortaya çıkan öngörü ve algı ve endişe ; Türkiye'nin (7) EYALETE bölüneceğidir. Calib-i Dikkat !

Bandırma Adliye bahçesine 7 bayrak direğinin dikilmesi, şimdi TBMM sergilenen resim, çok manidardır veya biz bunu, bu çalışmanın (bölünme çalışmasının) yıllardan beri devam ettirildiği şeklinde anlamamız gerekir.

Ve bu direkler ve bu bayraklar, EYALETLERE bölüneceğimiz öngörüsünün tescilidir.

Bugün için TÜRK BAYRAKLARI asılmış olmasına da sakın aldanmayın derim...

Önceden BÖLÜNMENİN AKP nin gizli-açık ajandasında var olduğunu düşünürdüm, ama AKP yi yalnız düşünerek, galiba onların günahını almışım, bu olay maalesef bütün siyasi partilerimizin, erklerimizin... bilgisi dahilinde gelişiyormuş...

Çünkü, dikkat ediyorum da benim rahatsız olduğum ve arada seslendirdiğim bu hususa, kimse aldırış etmiyor, foto muhabiri de, gazeteci de dikkat etmiyor, en acısı Cumhuriyeti koruma kollama görevi olanlar, Türk Milleti adına karar verenler de dikkat etmiyor...O zaman SANA NE RAMAZAN-BANA NE... diyesim de gelmiyor değil hani... Nereye gittiğimizi ve tünelin içinde olanlara bakın ! GÖZLER BEYNİN AYNASIDIR, göresiniz varsa ! 24.03.2015 NOGAYTÜRK

Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

DİĞER YAZILARI BANDIRMANIN KAMBURLARI.. 02-11-2018 21:20 NEDEN MİLLİ YAZILIM ?__ 17-08-2018 20:30 Hayali ve Yardak Erken Seçimi! 26-04-2018 21:00 Nato Defol ! 19-11-2017 16:14 ŞEYTANLAR SUSSUN ! 13-11-2017 02:36 DERNEKLEŞME FECAATİ (2) 22-10-2017 22:48 AK RAKI ve AK SİGARA ile AK GÜNLER ! 10-09-2017 17:09 50 Milyonun DEMOKRASİ NÖBETİ ! 16-07-2017 15:06 CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU !_ 07-07-2017 00:40 MERAL AKŞENER FARKI ! 18-06-2017 11:23 5.000 ŞEHİT EFSANESİ ; 27-05-2017 16:36 TC ye İMAN, KABE… ALACA MESCİD BALIKESİR (1) 19-05-2017 16:57 SELİN SAYEK BÖKE... 'CHP' GENEL BAŞKANI MI ? 09-05-2017 10:29 POTANSİYEL İDAM MAHKUMUYUZ! 27-04-2017 22:10 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ 19-04-2017 19:03 # HAYIR DİYORUM ! 13-04-2017 23:00 ŞAPSIĞ ÇERKESLİĞİNDE DEMİRKAPI ve BEN NOGAYTÜRK… 29-03-2017 19:33 ____EVET diyenler, 7'ye EVET DİYENLERDİR !____ 23-03-2017 23:39 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ ! 14-01-2017 16:46 Bazı FETULLAH NURCU Dergahından gelenlere, neden dokunulmuyor ? 01-09-2016 02:18 BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN... ŞEYTAN KİM siz anlarsınız ! 26-06-2016 01:17 MHP de VAZİYET ALIYORUM ! KÖŞE KAPMACA ! 04-03-2016 12:28 ________TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE !_________ 15-12-2015 10:15 MHP KİMİN PARTİSİ ? 01-09-2015 21:25 Ramazan NARİN NOGAYTÜRK BAYRAMLAR DEĞİŞİYOR BE ARKADAŞ ! 18-07-2015 16:29 BALIKESİR 2015 GENEL SEÇİM, SÖZEL ANALİZİ… 09-04-2015 11:01 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 20:41 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 17:37 HOCALİ SOYKIRIMINI, TC DEVLETİ NEDEN TANIMIYOR ? 09-03-2015 20:17 ÜST AKIL VE ALGI MÜHENDİSLİĞİ… 12-02-2015 10:56 ZEKİ İNSANLAR BAŞARILI MI ? 02-02-2015 16:50 VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR mış…! 24-01-2015 23:13
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA