Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Ramazan NARİN NOGAYTÜRK
Giriş Tarihi : 27-03-2015 17:37

YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI

AKP-PKK-APO Müzakeresindeki SÜREÇ DEVAM EDERSE KÜRT SORUNU BÖYLE ÇÖZÜLECEK !                                                                                                                                                  

Şu anki 1982 Anayasanın Değiştirilemez İlk 4 (Dört) Maddesi ; 1982 Anayasası 1. Madde > Devletin Şekli ; Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 1. MADDE : ANADOLU DEVLETİ DEMOKRATİK BİR CUMHURİYETTİR... KURUCU İRADE TÜRKLER ve KÜRTLER ve HALKLAR TARAFINDAN ORTAK OLARAK KURULMUŞTUR. Bütün halklar, kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini ,özgürce sağlarlar.

1982 Anayasası 2. Madde > Cumhuriyetin Nitelikleri ; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 2. MADDE : ANADOLU CUMHURİYETİ, TOPLUMUN HUZURU, DAYANIŞMA VE ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, 1993 KOPENHAG ZİRVESİ MAASTRİCT KRİTERLERİNE BAĞLI, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR. SINIRLARI ; MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI OLUP, FEDERATİF BÜYÜMEYE AÇIK OLACAKTIR.
1982 Anayasası 3. Madde > Devletin Bütünlüğü ;
Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır.
 
YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 3. MADDE : RESMİ DİLİ TÜRKÇE VE KÜRTÇEDİR. BAYRAĞI KIRMIZI-BEYAZ-YEŞİL-SARI RENKLER ÜZERİNE AYYILDIZDIR. BAŞKENTİ EŞGÜDÜMLÜ OLARAK DİYARBAKIR-ANKARADIR.
 
1982 Anayasası 4. Madde > Değiştirilemeyecek Hükümler ; Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
 
YENİ TÜRKİYE ANAYASASI ; 4. MADDE : ANAYASANIN 1. MADDESİNDEKİ DEVLETİN ŞEKLİNİN 'DEMOKRATİK CUMHURİYET' OLDUĞU HAKKINDAKİ HÜKÜM İLE, 2. MADDESİNDEKİ DEMOKRATİK CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ VE 3. MADDESİ HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ.
 
BARIŞ İÇİN ; Cezaevindeki tüm pkk-kck kürt hükümlüler ve tutuklular genel af ile salıverilecek, savaş tazminatı miktarları dehal belirlenip öldürülen gerilla ailelerine ödenecek ve misak-ı milli sıhırları içinde kalan KANDİL de yaşayan halka yeni kimlik verilecektir. TC Devletinin imzaladığı İKİZ YASALAR derhal uygulanacak, özerk yerel yönetimler yanında, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına, müdahale edilmeyecektir. Eski Anayasanın 66. maddedeki ; "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür" ifadesi, Anadolu Demokratik Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bütün halklar VATANDAŞTIR ! olarak değiştirilecek !

*** Buyrun cenaze namazına ve buyrun şimdiki Cumhurbaşkanımızın ÇÖZÜM LİDERLİĞİNE ve buyrun... ; YENİ ANAYASAYA, BAŞKANLIK SİSTEMİNE ve YENİ TÜRKİYEYE..... 27.03.2015 NOGAYTÜRK      

PARTİ TAASSUBU ! FANATİK SİYASET VE SEÇMEN MİLLETİ..

Mevcudumuzun çoğunluğunda bulunan bu sosyolojik bulguya, kimisi erdem diyor, kimisi vefa diyor, kimisi ruhsal hastalık, kimisi de cehalet... v.s, v.s...
Şimdi mecliste 4 parti yaaa, önce köreltilmiş algılar yüzünden ve yaratılmış korkular yüzünden Mecliste 5., 6. partinin olabileceğine nedense önce kendimiz inanmıyoruz ve daha kötüsü, başkalarının da inanmasını engelliyoruz.
Ama PKK gibi bir kanlı terör örgütünün, bazıları dağdan inmiş siyasal uzantısının mecliste olabileceğini düşünmezken, ihtimal vermezken...küçümsemenin bedeli olarak yıllardır onların mecliste grup şeklinde bulunduğunu da biliyoruz.
Genç PARTİ ve Cem UZAN ın, neredeyse grupla meclise girmeyi, kıl payı kaçırdığını da unutuyoruz. Veya, 2002 seçimlerinde iktidarı oluşturan 3 partinin birden (DSP-ANAP-MHP), meclis dışında kaldığı seçimi...
Oysa ; geçmişte birkaç örneğimiz de var...Dünyada da örnekleri var...ANAP ın nasıl doğduğunu, AKP nin nasıl doğduğunu bir düşünsek, onlar bile bize yeterli aslında...
Ama biz yeni doğan bir siyasetin olmayacağına inanmadığımız için, inananları da engellediğimiz için, ne kadar çok şikayetçi olursak olalım, mevcutlardan ne kadar ümidimizi kesersek kesersek keselim...yeni oluşumlara önce zihnimizde, sonra siyasi arenada fırsat vermiyoruz.
70'li yıllarda AP-CHP vardı büyüklerimiz olarak. MSP-MHP de vardı ama, onlar hep koltuk altı oldular. Ama MSP 12 Eylülden sonra ANAP ın içine konuşlanarak, ANAP ın yıkılmasını sağladılar önce...Koltuk altında büyüttülar kendilerini ve MSP yi tekrar canlandırmak için 4-5 parti kurdular, kapatıldılar onlar gene kurdular. Bugün anlıyoruz ki o günkü kapatmalar dahi, şiir okudu diye birini içeri atmaları dahi kasıtlıymış ve bilerek MSP hareketinin yükselmesini, daha doğrusu İSLAMCI hareketin yükselmesini, mağdur yaratarak dolaylı olarak sağladılar. Ve başardılar ve şimdi de 2071 e kadar sürecek imparatorluk hesabı yapmaya bile başladılar. Başarılılar mı ? Bence başarılılar...!
Şimdi Türk Milleti ve seçmeninin öncelikle BÜYÜK PARTİLER egosundan kendisini kurtarması lazım, fırkalara bölünmekten korkmaması, parti liderlerine kayıtsız şartsız biat kültüründen kurtulması lazım ki, yeni bir güneşin doğmasına izin çıksın!
7 HAZİRAN sandık gününü nevruz gibi düşünelim mesela, YENİ GÜN olaark düşünelim...Kendimizi mevcutlara hapsetmeden yeni doğabilecek güneşi arayalım. İnanın ki o güneş, mutlaka vardır...
Parti taassubundan, lidere kayıtsız biattan dolayı çektiğimiz siyasal karanlığın bir diğer sorumlusu da, GÜNEŞ aramayarak, yeni bir oluşuma yol vermeyerek, sandığa gitmeyerek oy vermeyenlerimizdir. Oy vermeyenleri sayısı bile, bugün mecliste bir grup partisinin oyu kadardır.
Söylemek istediğim odur ki ; Yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini, hırsızlıklarını-yolsuzluklarını gördüğünüz halde DEĞİŞTİRMEYE kalkışılmaması, siyasal eksikliğimizdir. Oysa, BÜYÜK Partilerden olan korkumuzu bir yere mensup olamamak veya hiçbiryere mensup olmamak duygumuzu bir yensek, biliniz ki BÜTÜN YANLIŞLAR hesaplarını ödeyeceklerdir...
Evinizdesiniz veya aileye ait işyerindesiniz. Bir an Babanızın, dedenizin, amcanızın YOK olduğunu hayal edin...Ertesi gün o ev, o işyeri kapanacak mı ?
AKP-CHP-MHP... bir an için işbu 3 büyüğü de YOK farz edin...Meclis boş mu kalacak, Hükümeti kurma görevi alacak bir parti, orada olmayacak mı ?
Bir düşünün bakalım, büyüklere tabii olmadan bugünkü karanlık aydınlatılabilir mi ? Kolayı seçerseniz ; mevcutlardan bir küçüğü de büyütebilirsiniz, zoru seçerseniz, dışardan bir küçüğü de orada devleştirebilirsiniz ! Veya bunları hiç düşünmeyin, 16.05.1919 gecesi Balıkesir ALACAMESCİTTE 41 yiğitten kurulan KUVA-Yİ MİLLİYE Teşkilatını bir düşünün...Devlet kuran teşkilatı...
O yüzden, hesap gününe kadar SEÇMEN MİLLETİMİZİ, SEÇMENTÜRKLERİMİZİ, mensubiyet hırkalarını çıkararak düşünmeye çağırıyorum...Parti ve lider taasubundan kendilerini kurtarmaya çağırıyorum. Emin olunuz ki, asıl nevruz=yeni gün, o zaman doğacaktır...
 
 
 
Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

Ramazan NARİN NOGAYTÜRK

DİĞER YAZILARI BANDIRMANIN KAMBURLARI.. 02-11-2018 21:20 NEDEN MİLLİ YAZILIM ?__ 17-08-2018 20:30 Hayali ve Yardak Erken Seçimi! 26-04-2018 21:00 Nato Defol ! 19-11-2017 16:14 ŞEYTANLAR SUSSUN ! 13-11-2017 02:36 DERNEKLEŞME FECAATİ (2) 22-10-2017 22:48 AK RAKI ve AK SİGARA ile AK GÜNLER ! 10-09-2017 17:09 50 Milyonun DEMOKRASİ NÖBETİ ! 16-07-2017 15:06 CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU !_ 07-07-2017 00:40 MERAL AKŞENER FARKI ! 18-06-2017 11:23 5.000 ŞEHİT EFSANESİ ; 27-05-2017 16:36 TC ye İMAN, KABE… ALACA MESCİD BALIKESİR (1) 19-05-2017 16:57 SELİN SAYEK BÖKE... 'CHP' GENEL BAŞKANI MI ? 09-05-2017 10:29 POTANSİYEL İDAM MAHKUMUYUZ! 27-04-2017 22:10 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ 19-04-2017 19:03 # HAYIR DİYORUM ! 13-04-2017 23:00 ŞAPSIĞ ÇERKESLİĞİNDE DEMİRKAPI ve BEN NOGAYTÜRK… 29-03-2017 19:33 ____EVET diyenler, 7'ye EVET DİYENLERDİR !____ 23-03-2017 23:39 SİNE-İ MİLLETE DÖNÜNÜZ ! 14-01-2017 16:46 Bazı FETULLAH NURCU Dergahından gelenlere, neden dokunulmuyor ? 01-09-2016 02:18 BUGÜNÜ ANLAMAK İÇİN... ŞEYTAN KİM siz anlarsınız ! 26-06-2016 01:17 MHP de VAZİYET ALIYORUM ! KÖŞE KAPMACA ! 04-03-2016 12:28 ________TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE !_________ 15-12-2015 10:15 MHP KİMİN PARTİSİ ? 01-09-2015 21:25 Ramazan NARİN NOGAYTÜRK BAYRAMLAR DEĞİŞİYOR BE ARKADAŞ ! 18-07-2015 16:29 BALIKESİR 2015 GENEL SEÇİM, SÖZEL ANALİZİ… 09-04-2015 11:01 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 20:41 YENİ TÜRKİYENİN YENİ ANAYASASI 27-03-2015 17:37 HOCALİ SOYKIRIMINI, TC DEVLETİ NEDEN TANIMIYOR ? 09-03-2015 20:17 ÜST AKIL VE ALGI MÜHENDİSLİĞİ… 12-02-2015 10:56 ZEKİ İNSANLAR BAŞARILI MI ? 02-02-2015 16:50 VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR mış…! 24-01-2015 23:13
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA