Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 10-05-2017 12:19

TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK

Toplumsal psikoloji veya kitlesel bilinçaltı, tıpkı birey psikolojisi gibi yapılandırılabilir bir kavramdır. İnsan psikolojisinde olduğu gibi toplumsal ruh halinin ve bilinçaltının şekillendirilmesi, çeşitli çevresel faktörlerin ve kişisel özelliklerin etkisiyle inşa edilir.
 
Bireylerde olduğu gibi, kitlelerin ve toplumların da psikolojik özellikleri ve bilinçaltı mevcuttur. Ele geçirilmiş zihinleri menfaatler doğrultusunda yönlendirmek veya tetiklemek, hâkimiyete giden yolun en önemli yapı taşlarındandır. Dünya üzerinde, devşirilmiş ve ele geçirilmiş beyinleri yönlendirmek veya tetiklemek kadar muazzam bir başka güç daha yoktur. Bu sebepledir ki, bir bölge veya coğrafyada hâkimiyet ve iktidar amaçlayan bir odak için kullanılabilecek en etkili silah, beyinleri ele geçirmek ve manipüle etmektir.
 
Psikolojik savaş, kitleleri istekler doğrultusunda yönlendirmenin ve şekillendirmenin anahtarıdır. Bir toplumu etkileyebilmek içinse, o toplumun mevcut özelliklerini saptamak ve kodlarını çözebilmek olmazsa olmaz şarttır. Davranış eğilimleri saptanmış, toplumsal bilinçaltı çözülmüş bir toplum düşmanın elinde adeta bir oyuncak olabilir. Kolay galeyana gelme ve parlama özelliği gösteren toplumlar, aynı zamanda daha kolay yönlendirilebilme özelliği gösterirler. Bu özelliğin en somut örneği ise Türk toplumudur.
 
Toplumun psikolojik altyapısının çözülmesi, toplumun algısal zaaflarının ve kitlesel özelliklerinin saptanmasını da beraberinde getirir. Halk kitlesinin duygusal sınırlarının ve tepe noktalarının keşfedilmesi, duyarlılık gösterdiği etkenlerin saptanması ve yorumlanması, etki gösterilmek istenen toplumu çözmek için yapılması gereken başlıca eylemlerdendir. Bir toplumun, içgüdüsel davranış eğilimlerinin art niyetli odaklar tarafından saptanması, o toplumun düşmanın elinde kuklalaşmasını kaçınılmaz kılar.
 
Kitlelerin zihinlerini devşirmek, tek kurşun atmadan medeniyetler fethetmenin en akılcı yoludur.  Bu silah, bir ülke tarafından başka bir ülkenin halkına doğrultulabileceği gibi, kendi ülkesinde hâkimiyet arzulayan kişi veya odaklar tarafından da kullanılabilir. Çünkü en büyük güç, kitleleri arkana alabilme gücüdür. Bu gerçekleştirildiğinde ise geriye sadece eylemlerin hayata geçirilmesi kalır.
 
Medya, kitlesel bilinçaltı şekillendirmenin en etkili silahıdır. Günün büyük bir bölümünde medya araçları ile haşır neşir olan bir bireyin bundan etkilenmemesi kaçınılmazdır. Etkilenme derecesi ise, cehalet ve bilinçsizlik ile doğru orantılıdır. Medya yolu ile etki gösterme, doğrudan yapılan propaganda ile gerçekleştirilebileceği gibi, dolaylı ve daha çok şuur altını etkileyebilecek yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Haber bültenleri, tartışma programları ve siyasi yayınlar toplumun siyasi ve politik algılarının değiştirilmesi konusunda oldukça etkilidir.
 
Toplumsal yönlendirme, sadece ve başlı başına siyasi ve ideolojik tabanlı olmayabilir. Toplumun davranış eğilimlerini ve kültürel özelliklerini değiştirme ve zarara uğratma maksatlı da olabilir. Toplumun kendi kimliğinden, kültürel özelliklerinden ve geleneklerinden kopartılması veya başkalaştırılması da kullanılabilecek etkili silahlardandır. Bir toplumu dejenere etmek veya kültürel dinamiklerini çözmek, uzun vadeli ancak çok etkili bir silahtır.
 
Bir toplumu soysuzlaştırmak veya başkalaştırmak uzun vadede tüm siyasi ve ekonomik manipülasyonlardan daha etkilidir. Benliği boşaltılmış ve kutuplaştırılmış bir toplumu sert etkiler karşısında yıpratmak ve ufalamak daha kolaydır. Çünkü milli şuuru zayıflatılmış bir toplum kitlesi, beraberlik güdüsünden ve yüksek karakterden de yoksundur.
 
Toplumun psikolojik dayanak noktalarını çürütmek veya sarsmak bir başka etkili yöntemdir. Toplum psikolojisini dezenformasyona uğratmayı, algısal kaleleri düşürme eylemine benzetebiliriz. Toplum nazarında önem derecesi olan, değer verilen ve el üstünde tutulan kavramlara veya kurumsal altyapılara yönelik pozitif düşünceleri kırarak veya zarara uğratarak, toplum üzerinde algı problemleri ya da kavram karmaşaları yaratılmak istenebilir.
 
Halkın, kendi devletinden veya kurumlarından soğutulması amaçlanabilir. Ya da, toplum içinde ki milli ve manevi birlik ortamı sarsılmak istenebilir. Tüm bu niyetlerin gerçekleştirilebilmesi, toplum psikolojisini değiştirmek ve yönlendirmekten geçer. Sistemli psikolojik motivasyon ile ince ince işlenen bir toplumun algıları ve davranışları gerçekleştirilen etki ile şekillenir. Buna toplum bilincinin suni olarak şekillendirilmesi diyebiliriz.
 
Toplumsal bilincin istenilen noktalara çekilebilmesi için, kısa vadeli taktiksel veya uzun vadeli stratejik etkiler yaratılabilir. Uzun süreli psikolojik yönlendirmeye maruz kalan bir halk kitlesi, kurgulayıcıların istedikleri olaylar doğrultusunda galeyana gelecek, ancak gerçekten tepki gösterilmesi gereken durumlarda ise sessiz kalacaktır. Düşünmesi istenilmeyen şeyleri düşünmeyecek, yapması istenilmeyenleri yapmayacaktır. Ancak istenilen durumlarda, bir piyon misali tetiklenerek devreye sokulacaktır.
 
Psikolojik olarak etki altına alınmak istenen toplumlarda, bireylerin bilinçsiz ve cahil olması istenir. Bu şekilde fazla düşünmeyecek, sorgulamayacak ve yönlendirilmesi kolay olacaktır. Duygusal yüklemelere ve telkinlere kapılarak, beyni rahatça yıkanabilecektir. Cehalet eksikliği, eğitim durumu ile paralellik gösterebilir. Ancak bilinçsizlik eğitim durumundan ziyade, kendini geliştirmişlik, öğrenme ve sorgulama içgüdüsü ile orantılıdır.
 
Nitekim, günümüzde toplumun her tabakasında diplomalı cahillere rastlamaktayız.  Enerjisini ve aklını gereken değil de, gerekmeyen amaçlara harcayan bir birey daha kolay aldatılacaktır. Akıl ve benlik boşaltma operasyonlarıyla kültürel içeriği boşaltılan bir toplum, olması gereken bilinç düzeyine asla ulaşamaz. Bu da psikolojik savaş için elbette ki istenilen bir özelliktir.
 
Toplumları yönlendirmenin veya etkileyebilmenin bir diğer yolu, kitlelerin duyarlılık noktalarını sömürmektir. İnsanların bastırılmış duygularını ateşleyebilmek veya toplumsal yaraları deşmek, kitle üzerinde tetikleyici etkiler oluşturacaktır.
 
Bir kere daha belirtmek gerekirse, bir toplumda ki en büyük güç, kitleleri arkana alabilme ve tetikleyebilme gücüdür. Kitlelerin tetiklenmesi ile oluşturulan toplumsal reaksiyonların önünde durabilmek oldukça zordur. Bazı kişi veya odakların, siyasi ve algısal zaafları bulunan kitleleri tetiklemesi ise daha keskin ve tehlikeli sonuçlar verebilir.
 
Sürekli söylüyoruz ya, “operasyon beyinlere” diye. Dünya döndükçe de bu gerçek çok fazla değişmeyecek. Kitlelerin algısını yönlendirmek isteyen güçler her zaman var olacak. Toplumların bastırılmış duygularını ve cehaletini sömürmek isteyenler her zaman var olacak. Gerilim ve kaos stratejileri her zaman var olacak. Bazı ülkelerde gerçekleşmiş “turuncu devrimleri” unutmayınız. Birilerinin tetiklemesiyle savaşan ve birbirine düşen toplumları unutmayınız. Bazı halkların, yıllar boyunca seçimlerde kendi elleriyle seçtikleri liderlerini, bir gece içinde yine kendi elleriyle devirmesini unutmayınız. Bu liderleri o halklar kendi iradesiyle mi seçtiler? Ve onları deviren yine halkın kendi iradesi miydi? Yoksa en başından beri birileri tarafından yönlendiriliyorlar mıydı?
 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyaları son günlerde adeta kaynıyor. Bu dev halk tepkileri gerçekten de toplumların başlarında ki yarı diktatörleri devirme ve demokrasi kazanma çabaları mı? Yoksa küresel güçlerin yeni satranç oyununun hamleleri mi?         
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA