DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 17-04-2017 18:16

‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır

Yazının başlığından bu makalemin anayasa oylaması için yapılan referandumda ”evet” ve ”hayır oylaması ile ilgili olduğunu elbette anladınız.

 

Öncelikle bir konuda tezimi öne sürmek istiyorum.

Yaşadığımız dünyada bilim, uygarlık, özgürlükler, demokrasi, milletlerin istiklaline kavuşması, gönenç(refah), adalet, adil paylaşım ve aklınıza ne türlü olumlu yaşam tarzı her ne gelirse gelsin hep insanlığın ”hayır” demesiyle olmuştur.

Çünkü ”hayır” demenin en temel özelliği insanların aklını ve edindiği bilgileri özgürce, hiç kimsenin etkisinde kalmadan düşünerek, tefekkür ederek kullanma eylemi vardır.

”Evet” demekte ise bireyin aklını bir çöp gibi çöp bidonuna atarak biatçı durumuna geçmesi, yani başkasının istediği şekilde eylemde bulunmasıdır ki, bu durum bütün kötülük ve felaketlerin anasıdır.

Aklı ve bilgiyi kitlelerin beyninden silip çöp bidonuna atmanın en kestirme yöntemi dogmatik din kurallarını sık sık insanları beynine şırınga etmek tir ki, bunu Hitler’de yapıyordu, bugünkü iktidar önderleri de yapıyor.Hatta bazı sloganları tamamen aynı.Bunun bir tesadüf olması olanaksız çünkü bilinçli olarak seçilmiş. Türk milletinin beyni yıkanmak üzeredir.

Bakın, uygar milletlere baktığımız zaman hep özgürce karar veren, yani aklını ve mevcut bilgisini kullanıp kimsenin etkisinde kalmayan topluluklardır, yani ”hayır” diyebilen kitlelerdir.

Bugün dünyamızda geri kalmış topluluklara, coğrafyalara baktığımız zaman açlık, yoksulluk, adaletsizlik, kanlı savaşlar, yoğun terör olayları, hayvanlardan daha değersiz olarak yıllar içinde katledilen milyonlarca insanların yaşadığı yerlerde Tanrı’nın verdiği akıl sanki bir pislik gibi kenara itilmiş, biatçı olarak bir kişiye iman ederek teslim olmuş, her durumda bu alçak diktatörlere teslim olmuş olarak ”evet” diyen biatçı kültürüyle haşır neşir olmuş zavallı bireylerden oluşmuştur.

İslam coğrafyasının tümünde yoksulluğun, açlığın, adaletsizliğin, zulme dayalı paylaşımın, diktatörlüğün vs. en temel nedeni biatçılık, yani bunun ifade tarzı olan ”evet”demektir.

Sosyolojik olarak bir saptamayı ortaya koyarsak, dinlere sonradan karışan dogmatik-hurafe-kurallar nedeniyle insanlık uzun yüzyıllar boyunca aklını ve bilgiyi bir kenara bırakıp, Tanrı’nın emri kendilerine empoze edildiği için tek kişiye, yani sahte din kurallarıyla kitleleri uyutan alçak diktatörlere teslim olup, onlara biat ederek kar zarar gözetmeden her dediklerine ‘’evet’’ demiştir.

İşte İslam coğrafyasındaki Müslümanların en büyük felaketi dogmatik din kuralına dayalı biatçılık imanı, yani başındaki diktatörün her dediğine ‘’evet’’ demesidir.

Halbuki başındakine ‘’hayır’’ dediği anda özgürlüğe ve her türlü kurtuluşa erecek.

Çünkü ‘’evet’’te başındaki diktatörün kişisel ve ailesel meşruiyet dışı çıkarları, ‘’hayır’’da ise özgürlük ve gönenç içinde rahatça yaşama çıkarlar vardır.

Kısaca belirtelim ki, çok gelişmiş ülkeler ‘’hayır’’ diyebilen topluluklardan, geri kalmış ülkeler ise biatçı olarak ‘’evet’’ demekten başka bir şey bilmeyen topluluklardan oluşmuşlardır.

ABD ve Batı Avrupa ülkeleri neden her konuda, demokraside, özgürlüklerde, adil ve hakça paylaşımda, ifade , inanç, girişim özgürlüğünde astronomik mesafeler katletmişlerdir?

Tek nedeni akıl ve bilim dışı öneri ve tekliflere hiç yüksünmeden rahatça ‘’hayır’’ demelerindendir.

Dünyada despot ve krallara karşı çıkışlar hep ‘’hayır”sözcüğü ile olmuş ve sonuçları itibariyle özgürlüklere, uygarca huzur içinde yaşamaya yol açmıştır, demokrasi hızla gelişerek insanlık rahat edip kölelikten kurtulmuştur.

Türk milletinin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzu işgal eden düşmana ve hain padişah Vahdettin’e ‘’hayır’’ deyip istiklal mücadelesine başlamasaydı biz bugün özgür olabilir miydik?

Atatürk eski köhnemiş yönetim ve yaşama tarzına ‘’hayır’’demeyip akıl ve bilgiye dayalı devrimleri yapmasaydı millet olarak bugün uygarca yaşayabilir miydik?

Akıl ve bilim kurallarına göre yaşayan aileler çocuklarına çok rahat olarak, yüksünmeden ‘’hayır’’ demeyi öğretiyorlar.

Çünkü pedagoji denen bir bilim dalı şunun ayırtına vardı ki,‘’hayır’’ demeyi öğrenmeyen çocuk ve gençler yaşamları boyunca başarısız olurlar.

Çoğunluğu ‘’hayır’’ demeyi öğrenmeyen, bunu alışkanlık haline getirmeyen toplumlarda diktatörlerin gölgesinde yaşama zulmüne gönüllüce rıza gösterirler.

İşte İslam coğrafyasının en büyük belası diktatörlere teslim olmuş biatçı topluluklar olarak ‘’hayır’’ diyememesidir.

Bu konudaki genel düşüncemi ortaya koyduktan sonra, gelelim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kökünden yıkıp, diktatörlük nizamına götürecek olan tek kişiye biatçılığı getirecek olan despotçu anayasa oylamasına.

Şimdi şu soruları soruyorum sizlere.

Akıl ve bilimi kullananların tenzih ederek diyorum ki, millet olarak bizde ‘’hayır’’ demeyi bilmeyen biatçı ‘’evet’’kültürüne sahip devasa kitleler olmasaydı Türkiye’de aşağıda sıraladıklarımı olabilir miydi?

17/25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olayları olabilir miydi?

Parmağındaki evlilik yüzüğünden başka serveti olmayanlar kısa sürede dünya zenginler skalasında başa oynayabilir miydi?

Bir kısım yöneticilerin çocukları kısa sürede gemiciklerin, villaların, düzinelece iş yerlerinin sahipleri olabilir miydi?

Bir kısım yöneticiler Anayasamızı, cezası çok ağır olmasına rağmen çiğneyebilir miydi?

Yunanistan 18 adamızı işgal edebilir miydi?

Kıbrıs’ı gözden çıkarabilirler miydi Rumlara teslim hususunda.

Beş milyon Suriyeli krallar gibi sırtımızda kan emici konakçı gibi lüks içinde yaşarken Türk askeri onların yerine vatanlarını kurtarmak için Suriye’de savaşıp canlarını verir miydi?

Türk milletine yutturmak için barış süreci dedikleri ihanet süreci ile koskoca Türk devletini PKK teröristleri ile toprak ve özerklik vermek üzere anlaşma masasına oturtabilirler miydi?

Beş milyon Suriyeli vatanımızı savaşsız olarak Araplara işgal ettirmektir ki, sırf bu neden bile referandumda ‘’hayır’’dememizi gerektiriyordu, çünkü sonuç bizim isteğimiz doğrultusunda çıktığı takdir de bin yıldır sırtımızdan inmeyen bu Arapları damperli kamyonlarla Suriye’ye boşaltacaktık, aksi ‘’evet’’ çıktı ve en kısa sürede bir beş milyon Arap çomarı gelerek, sayıları on milyona çıkacak ve süreç içinde Anadolu’da Türklük yok olacak ki, bugünkü iktidarın en temel politikası da budur.

Yukarıda birkaç örneğini verdiğim binlerce versiyonu vardır ve bunların bir kalemde silinmesi gerekirdi.

Bunun yolu da referandumda ‘’hayır’’ demekten geçiyordu.

Biz vatanseverler olarak bu kutsal ‘’hayır’’ ile on beş yıllık ağır cürümlerin hesabını yargı yoluyla soracaktık.

Zaten bunlarda bu hesabın bir gün vatanseverler tarafından sorulacağını tahmin ettikleri için parlamentonun sembolik görünümü dışında tamamen feshedildiği despotik tek adam diktasına dayalı biatçı sistemi getiriyorlar ki, ilerde kimse onlara hesap sormasın.

Şunu unutmayalım ki, yapılan anketlerde ‘’hayır’’ oyu öndeydi ama bu herifler psikolojik savaş yoluyla biatçı‘’evet’’ oylarını önde gösteriyorlar ve yaptıkları mitinglere Suriyeli yüz binleri vasıtalarla meydanlara taşıyorlar.

Başkanın emriyle-bu başkan her kimse-vatanseverler, aydınlar, gazeteciler ve ülkesine yararlı olmak isteyen vatandaşlar kitleler halinde hapishanelere tıkılacak, hiç kimsenin özgürce yaşama hakkı olmayacaktır.

İstediği herkesi işinden atacak, malına mülküne el koyacaktır, hatta daha çok Suriyeli veya başka bölgelerin çopur Araplarını topraklarımıza milyonlarcasını yerleştirmek için milyonlarca Türk evladını vatandaşlıktan çeşitli bahanelerle atacaktır.

Bunun zaman zaman dillendirildiğini biliyoruz ama işi sağlama almak için iştahlarını ‘’evet’’ çıkacak referandum sonrasına erteliyorlardı.

Bu yazının felsefesine uygun olarak söylemeliyim ki, bir diktatörün gösterdiği teklif akıl ve bilim kurallarına uygun olsa bile aydın insanlar yine de diktatoryal beladan kurtulmak ve aldanmamak üzere işi zamana bırakarak‘’hayır’’ demeli ve kurtuluşa ermeliydiler.

Kurtuluşumuz ‘’hayır’’daydı.

Çünkü ülkemizi beladan belaya sürükleyen bu iktidarın tepemizden inişi çıkacak ‘’hayır’’ patlamasıyla çok hızlı olacaktı.!

Ancak ne yazık ki Türkiye biatçı bir kültürü tercih etti.

 

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN

 
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI Neoconların Minyatür Osmanlısı 05-03-2020 21:12 TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA