Murat CEVAHİR
Murat CEVAHİR
Giriş Tarihi : 25-03-2017 17:52

TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK

Bu yazımın amacı, Türkiye’de Türk olmanın bir avantaj mı, yoksa bir ciddi bir dezavantaj mı olduğu konusunda yapılan tartışmalara bir katkı sağlamak ve bu konudaki yanlış bir inancı yıkmaya çalışmaktır.
 
Tezim şudur :
 
Türkiye’de Türk kökenli olmak, özellikle son 50 yılda ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamın hiçbir alanında Türklere avantajlı bir konum sağlamamış, tersine Türk kökenliler için dezavantajlar yaratmış olup yaratmaya devam etmektedir.
***
Yukarıdaki tespiti yapmam; asla ırkçılık ya da ayrımcılık yapmak, Türk kökenli olmayanların küçümsenmesi, aşağılanması ya da onlara farklı davranılması gerektiği biçiminde anlaşılmasın. Tersine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kökeni ne olursa olsun her Türk vatandaşının aynı hak ve olanaklardan yararlanması gerektiğine inancım tamdır. Ne var ki, bu inancımız, bir gerçeğin altını çizmemize engel oluşturmasın. Ortada bir gerçek varsa, bunun altının çizilmesi ya da dile getirilmesinden de kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyorum.
 
Türk Kökenli Olmanın Sonuçları
 
Türk kökenli olmak ya da olmamak, bir insan için doğuştan gelen bir özellik olduğundan dolayı kutsanacak ya da aşağılanacak bir durum değildir. Ne var ki, Türk kökenli olmak, Türkiye dışındaki ülkelerin çoğunda ikinci sınıf, hatta bazı ülkelerde üçüncü sınıf insan olarak görülmek anlamına gelmektedir.
Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, ABD ve Kanada gibi ülkelerde ya da gelişmiş ülkelerin çoğunda, Türk kökenli olmanın o ülkede yaşamayı zorlaştırdığı bilinmektedir. Bugün Almanya’da, Bulgaristan’da, Yunanistan’da ya da Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde Türk kökenlilerin yaşadıkları zorlukları anlatmaya kalksam, bir kitabın sınırlarını aşmak durumunda kalırız.
 
Dünyanın birçok ülkesinde Türk kökenli olmanın dışlanma ve negatif anlamda ayrımcılıklarla karşılaşmak anlamına geldiğini görmekle birlikte, az sayıda ülkede Türk olmanın saygıdeğer karşılanmak ve pozitif anlamda ayrımcılıkla karşılaşmak anlamına geldiğini de vurgulamadan geçmeyelim. Yaşadığım deneyimlerden de gördüğüm kadarıyla, Afganistan ve Pakistan gibi az sayıda ülkede, Türk olmanın pozitif anlamda ayrıcalıklarla karşılaşmak ve saygı duyulmak anlamına geldiğinin de altını çizeyim.
 
Türkiye’de Türk Olmak ???
 
Türkiye sınırları dışında çok sayıda ülkede Türk olmanın ikinci sınıf insan olarak görülmek, dezavantajlarla karşılaşmak ya da negatif anlamda ayrımcılıklarla karşılaşmanın kaynağı olmasına karşın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk olmanın pozitif anlamda bir ayrıcalık taşımadığı gerçeğini de vurgulamak istiyorum. Bu, ne anlama geliyor?
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden doğmuş yeni bir ülkedir. Her ne kadar bir asrı bulmayan geçmişimize karşın, ülkenin tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve hatta diğer Türk devletlerinin mirasının bulunduğunu görüyoruz.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk kökenliler, ülke yönetiminde, sanatta, mimaride, ustalık gerektiren işlerde ve ticarette etkin roller üstlenememişlerdir. Türk kökenliler, genellikle Tımar Sistemi gereğince (has, zeamet ve tımar ayrımını hatırlayalım) toprak karşılığı devlete asker yetiştiren bir kesimdi. İmparatorluğun ticaret, sanat, ustalık gerektiren işler ve Saray yönetimi gibi alanlarda Türk ve Müslüman olmayanların çok daha etkin olduğunu biliyoruz. Osmanlı Devşirme sistemi ve ticaretin gayrı-Müslimlerin elinde olması, Tımarlı Sipahiler arasında gayrı Müslimlerin bulunmaması gibi nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli özelliklerinden birisiydi. Bu özellikler de Türk kökenlileri sistemde yönetim kademelerinden, ticaret ve zanaatkârlıktan dışlayan önemli nedenlerdir.
İmparatorluğun asker gücü olan Türk kökenliler, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda gerek ticarette, gerekse de sanat ve zanaatkârlıkta başarılı olmamışlardır. Bu kaygı nedeniyle Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin toplandığını biliyoruz.
Çok partili siyasal yapıya geçildiğinde de Türk kökenli olmanın gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse de sanat ve edebiyat gibi alanlarda geçerli akçe olmadığı ya da etkin bir role sahip olamadığı bilinmektedir. Cumhuriyet Türkiye’sinde ticaret, siyaset ve zanaatkârlık alanlarında Türk olmayan, ancak Türk vatandaşı olan Rum, Yahudi, Ermeni gibi etnik kökenlere mensup olanların daha başarılı ve önde olduğu, yapılacak küçük bir araştırma sonucu rahatça ortaya çıkarılabilir.
 
Türkiye’de Türkler Niçin Başarılı Değildir ?
 
Türkiye’de Türk kökenlilerin ticarette, siyasette, devlet yönetiminde, uzmanlık gerektiren alanlarda, prestijli mesleklerde ve sanatta neden yeteri kadar başarılı olamadıkları, araştırılması gereken bir konudur. Bu konuda bazı nedenleri aşağıda sıralamak istiyorum.
Türk kökenlilerin ticarette, siyasette, sanatta ve uzmanlık gerektiren alanlardaki yeteri kadar etkin ve başarılı olamamasının başlıca nedenleri şunlardır:
Osmanlı İmparatorluğu geleneğinden kalan miras olarak Türk kökenlilerin ticaret, siyaset, sanat ve zanaatkârlık alanlarından dışlanmışlıkları;
Ülkede kendilerini yabancı hisseden azınlık mensuplarının kendi aralarındaki dayanışması ve yardımlaşması;
Yabancı devletlerin Türkiye’de ekonomi ve ticarette Türk kökenli olmayanlarla iş yapmaları ve ortaklıklar kurmaları;
Yabancı devletlerin ve yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’de kendilerine mensup etnik unsurların güçlenmesine yönelik çabaları ve çalışmaları;
Türk Devletinin bu eşitsizlikleri ya da yetersizliği giderecek önlemler almaması.
Yukarıdaki nedenlere, komplo teorilerine konu olacak başka maddeler de ekleyebiliriz. Ne var ki, yukarıdaki beş başlık bile, Türkiye’de Türk kökenli olmanın şanssızlığını ya da dezavantajlı durumunu ortaya koymaya yetecektir.
 
Sonuç : Gerçekler, Gizlenmemelidir
 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk vatandaşı olarak ekonomide ve ticarette büyük servetler edinmiş zenginlerin, sanat ve edebiyat alanlarında uluslararası üne kavuşmuş entelektüellerin, basın ve yayın alanında tanınmış birçok saygın kişinin, devlet yönetiminde üst düzey görevlerde bulunmuş çok sayıdaki devlet adamı ve siyasetçinin Türk kökenli olmamasının nedenini sorgulamamın yadırganmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir eksiklik olmalı ki, Türk kökenli olmak, Türkiye’de bir dezavantajlı durum ortaya çıkarmaktadır.
Son sözüm ise şudur : İnsanlar, doğuştan eşit haklara sahip olmalı ve vatandaşlar arasında ayrım gözetilmemelidir, ancak gerçekler de asla gizlenmemelidir.
 
https://www.facebook.com/TurkMitolojisiTarihi/
Murat CEVAHİR

Murat CEVAHİR

DİĞER YAZILARI TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ DİN DİLİ 17-01-2018 15:18 KRALIN SOYTARILARI... 30-12-2017 11:04 Türk Eğitimine Vurulan Kilit 11-12-2017 14:50 TÜRK TANRI'YI KORUSUN...!!! 25-11-2017 18:33 Türk Geni Nedir? Türk Genleri Nelerdir? Türk Haplogrupları Nelerdir? (G, I, J1, J2, L, N, O, Q, R1a, R1b) 23-11-2017 15:17 DEVŞİRME ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR 18-11-2017 13:49 KİMLER MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLAMAZLAR... 08-11-2017 18:39 TÜRKİYELİLER! 04-11-2017 21:54 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANISINA TÜRKLERİN SON BAŞBUĞU M.KEMAL ATATÜRK ... 29-10-2017 00:27 Türkiye’nin Milli Para’sı yok 25-10-2017 20:42 ANADOLUDA KAYBOLAN GAYRİTÜRKLER...!! 12-10-2017 20:09 Ben Bir TÜRKÜM !... 11-10-2017 17:05 TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU... 30-09-2017 21:02 ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE SÖMÜRGE OLMADI,YOKSA...!!! 27-09-2017 20:09 MEVLANA'NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI ve BİAT KÜLTÜRÜ 24-09-2017 00:23 ROTARY, LIONS ve MASONLAR 18-09-2017 21:54 Anunnaki'ler (Anunnaku) 12-09-2017 19:41 DEVE BİR GİRERSE.. 11-09-2017 23:30 Laiklik Dinsizlik midir? 07-09-2017 23:36 YALAKA KOYUN, KASABIN KESKİN BIÇAĞINI ÖVERMİŞ. 05-09-2017 23:35 BİR ÜLKE İÇERDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE NASIL ÇÖKERTİLİR! 01-09-2017 08:53 Yeşeren Zehir: Osmanlıcılık 17-08-2017 23:34 İSLAMCILIK VE KÜRTÇÜLÜĞE KARŞI TÜRKÇÜLÜK 14-08-2017 21:09 TÜRK TARİHİNE BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR 07-08-2017 22:34 ACELE EDİN ve DEFOLUP GİDİN! 04-08-2017 21:33 ARAP/EMEVİ MİLLİYETÇİLERİ 30-07-2017 20:17 79 yıllık gaflet uykusu ve sorumluları 26-07-2017 20:22 Atatürk ve Mu - Maya Medeniyetleri 19-07-2017 18:59 15 TEMMUZ’U ANLAMAK! 17-07-2017 19:11 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 16-07-2017 18:37 15 TEMMUZ DARBESİ(!) SAÇMALIĞI 14-07-2017 23:43 MİLLİ SİYASET 13-07-2017 21:56 BİZ YENİ BİR ÜLKE KURACAĞIZ 11-07-2017 21:54 TEMEL SORUNUMUZ 10-07-2017 02:19 TÜRKİYE’ YE VE TÜRK ULUSUNA İHANET VE MELANET GÖSTERGELERİ 03-07-2017 21:44 TÜRKLER NEDEN İSLAM’A DİRENDİLER? 02-07-2017 21:04 BİZ, TÜRK’LER KENDİMİZİ TANIYORMUYUZ ? 28-06-2017 22:32 Siyaset meydanı’ndan siyaset pazarına… 16-06-2017 22:04 Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler 15-06-2017 01:27 Tengricilikte Oruç Tengricilikte Oruç İbadeti 10-06-2017 20:25 Milleti koruyan zırhlar yok ediliyor 09-06-2017 18:28 MODERN ZAMAN KÖLELİĞİ 06-06-2017 21:52 GÖK TANRI,KÖK TENGRİ,TENGRİCİLİK YADA TENGRİZM 30-05-2017 17:46 BEDENİMİZDEKİ HÜCRELERİ NASIL TESLİM ALDILAR? BİZ NASIL BU KADAR TEPKİSİZ TOPLUM OLDUK? YA DA NASIL VE NEDEN GENLERİMİZLE OYNUYORLAR? 25-05-2017 19:56 Kılavuzu emperyalizm olanın başı beladan kurtulmaz 23-05-2017 03:32 Tüm dünya alfabelerinin kökeni `TÜRK´ alfabesidir.! 19-05-2017 00:25 Göktürk Alfabesi 17-05-2017 00:01 SİZLER HANGİ İSLAM'A İNANIYORSUNUZ? 12-05-2017 17:44 TOPLUM PSİKOLOJİSİNİ YÖNLENDİRMEK 10-05-2017 12:19 AKP'nin TÜRKİYE'yi BÖLME PLANI... 09-05-2017 19:00 BESMELE,HAMDELE VE SALVELE İLE SIFIRLANAN TÜRKİYE VE İSLAM... 07-05-2017 22:02 ÜLKÜCÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK 04-05-2017 23:52 3 MAYIS 1944 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 18:17 Kayın Ağacının Türk Mitolojisindeki Yeri 02-05-2017 21:55 Biat Kültürü ve Günümüze Yansımaları 30-04-2017 23:16 Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru! 28-04-2017 16:10 Gök Tanrı'nın Özellikleri (Tengri) 26-04-2017 23:57 MİKROPLAR DEVLETİN TEPESİNE NASIL YERLEŞİR? 25-04-2017 23:54 Türkçülüğün Doğuşu 24-04-2017 21:18 Devlet; sen milletten aldığın bu vergiyi ne yaptın? 22-04-2017 23:42 SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İTİRAFLARI 21-04-2017 15:46 ‘Hayır’ aklı temsil eden uygarlık, ‘Evet’ ise akılsızlığın sembolü biatçılıktır 17-04-2017 18:16 YÖRÜKLER - KÖKENİ VE TARİHÇESİ 14-04-2017 18:39 KÜRT ALEVİ YOKTUR ALEVİLER ÖZ BE ÖZ TÜRKTÜR... 12-04-2017 19:16 AKP ADINA İTİRAF: "TÜRK MİLLETİNİ TASFİYE EDİYORUZ!" 06-04-2017 21:06 BAŞKANLIK 05-04-2017 23:43 TÜRK KAVMİNE GÖNDERİLEN PEYGAMBER... 03-04-2017 01:00 Geçmişten Günümüze MÜTAREKE BASINI ve ALİ KEMAL’ler… 01-04-2017 11:48 TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET 31-03-2017 10:17 Başkanlığa EVET(!) 30-03-2017 17:03 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK (2) 28-03-2017 17:17 TÜRKLER ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR 27-03-2017 17:24 TÜRKİYE'DE TÜRK OLMAK 25-03-2017 17:52 ÜMMETÇİ – KÜRTÇÜ DAYANIŞMASI 20-03-2017 23:30 Türkiye kendisine son formatı mı atıyor? 19-03-2017 20:03 Kokuşmuş Kapitalizmin ,Kokuşmuş Medyası 18-03-2017 20:02 Eski Türklerde Tanrı İnancı 17-03-2017 19:45 Evet şovu için Türkiye’yi aşağılatanlar! 16-03-2017 21:12 TÜRK IRKÇILIĞI 15-03-2017 18:38 TÜRKİYENİN İTİBARI SIFIRLANDI... 12-03-2017 11:52 TÜRKÇÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AŞAĞILAYAN ALÇAK KRİPTO DÖNME VE NAYLON ETNİK KİMLİKLİLER. 11-03-2017 19:10 Laiklik Fransız değil Türk icadı 10-03-2017 19:45 AMAZON KADINLARI TÜRKTÜ! 09-03-2017 18:30 SÜMERLER…Tarih Türklerde başlar 08-03-2017 21:40 TIKANDI BABA!.. 07-03-2017 00:21 TÜRKİYE ‘YUMUŞAK İŞGAL’ ALTINDA 05-03-2017 17:54 AYYAŞ 04-03-2017 10:50 CIA ve Türklerin genetik şifreleri! 03-03-2017 15:18 Tengricilikte Oruç 26-02-2017 19:52 Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi 25-02-2017 20:29 Gök Tanrı İnancında İbadetler (Tengricilik'te İbadetler) 23-02-2017 09:50 TÜRKİYE'Yİ KİM SATIN ALIYOR? 21-02-2017 10:56 Ayvacık Depreminden Ne Anlamalıyız? 20-02-2017 10:54 EKONOMİ ÇOK ZORDA 19-02-2017 10:29 DEVLET BİR MİLLETİN GENETİK MİRASIDIR 18-02-2017 10:07 HANGİ REFARANDUM? 17-02-2017 08:38 Son Asırların Acı Gerçeği: Ümmetçi Tuzakları 16-02-2017 10:56 NOSTALJİ... 15-02-2017 17:44 TENGRİCİ TÜRKİYE 14-02-2017 17:25 Atatürk sebataistmidir ? ve Atatürk Mason mudur? 10-02-2017 17:40 NURCULUK DENEN SAYIKLAMA 09-02-2017 16:07 Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri 08-02-2017 10:47 'Türkler Yüzlerce Yıldır Kendinden Olmayanların Yönetiminde! Devlet Bizim,Ya İktidar?' 06-02-2017 14:52 Yecüc ve Mecüc Türklerdir 05-02-2017 16:37 TÜRK IRKI 31-01-2017 22:33 AK-BABALAR!!! 27-01-2017 17:15 Eski Türk İnancının Adlandırılması Sorunu 26-01-2017 17:31 SEMAVİ DİNLER ASLINDA TENGRİCİLİKTİR 24-01-2017 21:50 SEMAVİ DİNLERİN SÜMER MİTOLOJİSİ OLDUĞU GERÇEĞİ 23-01-2017 19:04 Bozkurt mu? Mankurt mu? 22-01-2017 08:41 Neoconların Minyatür Osmanlısı 16-01-2017 14:13 Osmanlı Türk'mü? 13-01-2017 16:23 Şamanizmden günümüze uzanan ve hala uygulanan Türk adetleri! 09-01-2017 14:07 KÜRESEL SALDIRI: ÖZELLEŞTİRME 28-12-2016 14:04 TÜRK TARİHİNİN BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ 19-12-2016 09:46 BİLİNEN İLK TÜRK KİMDİR? 15-12-2016 18:04 ATATÜRK TÜRK TARİH TEZİNİN TASFİYESİ ve TÜRK İSLAM SENTEZCİLİĞİ 14-12-2016 23:34 ATATÜRK’ÜN HAYALİ; “BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK”… 14-12-2016 12:00
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA