Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 06-02-2015 11:58

Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli!

Yaşayan varlıklar yavaş ya da hızlı ama sürekli değişim içindedirler. Tek bir hücre olarak başlayan hayat; bütün canlılarda olduğu gibi insanın da yaşadığı değişim ana karnında başlayıp, doğum sonrasında devam eder. Hayata doğan herkes; ergen-genç-yetişkin kişi- yaşlı kişi olup, yaratanın takdirinde ömrünü tamamlar… 

Bir başka ifade ile “değişim”  kaçınılmaz olmakla beraber, “gelişim” isteğe bağlıdır… 

                Yaşadığımız dünya, yakın ve uzak fiziki çevremiz gibi yakın veya uzak sosyal çevremiz de her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Uzaklarda yaşanan değişim farkında olsak da olmasak da ait olduğumuz toplumsal yapıyı da değiştirmekte, dönüştürmektedir.

Toplumsal yaşantıda, teknolojide ve kullanılan araçlarda geçmişte; 40-50 yılda görülen değişmeler, farklılaşmalar artık bir yıl, bir ay, hatta bir gün içinde gözlenmekte ve yaşanmaktadır. Düşünmemiz gereken sorun; Değişimin bu baş döndüren hızda yaşanması mıdır?

Temel sorunun bu olmadığını düşünüyoruz. Temel sorun bizim bu sürece dair kabul alanımız ve hazır bulunuşluk düzeyimizdedir… 

Bunun yanı sıra bir diğer problem ise; değişim sürecini proaktif anlayış içerisinde yönetmeye dönük, proje tabanında hazır bulunma durumumuzun istenilen düzeyde olup olmayışıdır. Belki de bu günlerde yaşanan toplumsal çalkantı, bu kaotik durum kontrol edemediğimiz, bir başka ifade ile kısmen yönetmediğimiz değişimin sancılarıdır.  

                Ekşi sözlük “proaktif insan”la ilgili olarak; “proaktif kisi, vuku bulacak herhangi bir şeye önceden hazırlıklıdır, tedbirini almış, a, b, z planlarını oluşturmuştur. Başına hadise geldikten sonra oturup "ne yapacağız simdi?" diye düşünmez. Önceden tasarlanmış şekilde hareket eder, paniğe kapılmaz, bocalamaz, çarşaflanmaz, kaosa girmez, karambole düşmez.” Diyor.  

Hızla değişen bu dünyaya bizim uyum sağlayabilmemiz için bizim sürekli gelişim içinde olmamız gerektiği tartışılmaz bir hakikat. Kabullenmek zorundayız ki; biz istesek de, istemesek de bizi kuşatan dünya değişiyor ve değişmeye devam edecek ve sürekli değişecektir.

Bu açmaz içerisinde temel problem: Değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için gelişecek miyiz? Proje tabanında değişime hazır olup, a,b,c planlarını hazırlayıp, paniğe kapılmadan, bocalamadan kaosa, karambole düşmeden değişimi yönetebilecek miyiz? Sorularına vereceğimiz cevaplardadır.

Bireysel cevabın olumlu olması yetmeyecektir. Çünkü bireyin değişimi yetmez. Birey dışında ailenin ve toplumun da gelişime ayak uyduracak düzeyde eğitilmesi gerekmektedir.

Çünkü biz birey olarak yaşamıyor, toplum içinde ona ait fert olarak yaşamaktayız. Bazen toplumsal yapı içerisinde toplumsal normlar dışına da çıkamayabiliyoruz.

Eğitim; Bireylerin toplumsal yeteneğinin en elverişli düzeyde kişisel gelişmesinin elde edilmesi için seçilmiş ve deneyimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreçtir (Tezcan, 1981:4).

Eğitimin temel işlevlerinden biri, kültür değerlerini sonradan gelenlere aktarmaktadır; “Eğitimin temel amacı kültür nakli ve daha önemlisi toplumu, arzulanan bir geleceğe götürmektedir” (Büyükdüvenci, 1987:2). “Eğitim, toplumun kendini daha yüksek bir düzeyde ve daha iyi bir şekilde kanıtlaması için kullandığı bir alettir (Büyükdüvenci, 1987:2).

Eğitimin ereği; “bir toplumun gelecekteki nesillerinin kendilerinden daha müreffeh ve daha mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için nasıl ve ne gibi şartlar altında hareket edeceklerini onlara öğretmek” (Koçer,1980:5) olduğu göz önüne alındığında; eğitim yapılanmamız, yönetim anlayışımız, okullarımız, kurumlarımız buna ne kadar hazır?

Bu soruların ve cevaplarının samimi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü okullarımızın da mimari anlayışlarımız da dahil olmak üzere bütünsel yapılarımızın zaman içinde değişmesi kaçınılmazdır. Yaşanması olası değişim sürecine dönük yapısal dönüşüm; okulların kurumsal ve yönetsel yapı ve anlayışlarının değişimini belirlemek, gözlemek ve süreci izlemek ve anlamlandırarak uygulamak gerekir.

Değişim sürecinde sistemin oturması ve yönetilebilmesi için, okulların yarına dönük gelişimi hedefinde “Kurum Gelişim Planlamaları”, uygulamaları ve bu sürecin rehberlik odaklı denetlenmesi gerekir.

Süreç TKY/OGY anlayışında Stratejik plan odaklı rasyonel olarak ele alınmalı, problem çözme teknikleri “Beyin Fırtınası-5N 1K gibi fikir üretme teknikleri başta olmak üzere sistematik uygulanması gereklidir.

Okulun yönetim ve eğitim programında gelişim hedefine uygun olarak, uygulanacak olan “yeni” her ne ise, bu yeninin bir Niçin’i, bir nedeni olmalı, niçin ve neden sorularına tutarlı cevaplar bulunmalıdır.

Bu soruya verilecek cevap tamamıyla politik de olabilir; çünkü güç bizim elimizde ve bizim canımız böyle istiyor, gibi; ideolojik de olabilir. Ancak bu tercihler bir yana, olması gereken temel kriterimiz “bilimsel yaklaşımdan” tavizin verilmemesidir.

Çünkü toplumun değişimi söz konusu olunca eğitim ve okullarımız/kurumlarımız değişimin yönetilebilmesi sürecinde tek değişkenimiz… Sürekli değişen teknoloji ve bilgi tüketen bir topluma uyum sağlayan, bu değişimi yönlendirecek olan kişileri okullarımız/ kurumlarımız yetiştirecektir. Toplumun bireylerini geliştirmekle yükümlü olan okulun değişimi, gelişimi yarını kazanmamız açısından tek fırsatımız olacaktır.

Bu açıdan kurum yöneticilerimiz başta olmak üzere, öğretmenler ve müfettişler yanı sıra sistematik veli eğitimi programları dahilinde toplumsal gelişim süreci değişim hedeflerimize yönelik olarak planlı samimi uygulamalarla yönetilmeye devam edilmelidir.

------------

BÜYÜKDÜVENCİ, Sabri. (1987), Eğitim Sosyolojisine Giriş “Yazılar”, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara

KOÇER, Hasan Ali. (1980), Eğitim Tarihi 1, Ankara Üni. Eğit. Fak. Yay., No:89, Ankara

TEZCAN, Mahmut. (1981), Eğitim Sosyolojisine Giriş, Ankara Üni. Eğit. Fak. Yay., No:91, Ankara

 

                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği

Genel Başkanı

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Sivasspor 37 17
 • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
 • 3 Trabzonspor 32 17
 • 4 Fenerbahçe 31 17
 • 5 Beşiktaş 30 17
 • 6 Alanyaspor 29 17
 • 7 Galatasaray 27 17
 • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
 • 9 Gaziantep FK 24 17
 • 10 Göztepe 23 17
 • 11 Denizlispor 22 17
 • 12 Çaykur Rizespor 20 17
 • 13 Gençlerbirliği 18 17
 • 14 Konyaspor 18 18
 • 15 Kasımpaşa 15 17
 • 16 Antalyaspor 14 17
 • 17 MKE Ankaragücü 12 18
 • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA