Dr. Hasan YAĞAR
Dr. Hasan YAĞAR
Giriş Tarihi : 11-12-2014 11:41

TÜRKİYE VE HAMMURABİ KANUNLARI

Dr. Hasan YAĞAR·

          

            Milattan çok önce yaşamış bu zatın kanunlarından söz etmeden önce, bizi buraya kadar gitmek üzere zaman tüneline sokan sebeplere göz atmamız gerekmektedir. Ancak bundan sonra, söz konusu ettiğimiz ve cidden ibretlik hükümler içeren bu kanun maddelerine temas etmeyi yeğliyoruz.

            Efendim, güzelim Türkiye’de yaşayan avam ve elit olarak hemen herkesin malumudur ki; başta, adına trafik kazası denen ve katliamdan farksız olan olgular olmak üzere; iş alanlarında bir lokma ekmek için canhıraş olarak çalışan ve yoksulluğun daniskasını yaşayan işçilerimizin maruz kaldığı ve hiç de öyle olmadığı halde, kaza yakıştırması yapılan bazı elim sonuçlar hepimizin üzüntülerini derinden çağrıştırmıştır. Ve bu gidişle daha da bu çağrıştırmanın devam edeceğinin sinyalleri ortalıkta boy göstermektedir. Zira -atalarımızın dediği gibi- perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.   

            Uzun yıllardan beri maalesef devletin ve dahi milletin baş ağrısı durumunda olan terör belası nedeniyle hayata veda eden insanlarımızın bu ölümlerinin bir bakıma perdelediği söz konusu hal olmayacak olursa; trafik ve diğer ihmaller nedeniyle hayatına son verilen insanlarımızın can kaybı derhal dikkat çekecektir. Zira özellikle adına trafik kazası denen ihmaller sebebiyle ölen insanlarımızın daha da çoğunlukta olduğu, konuya dair resmi istatistiklerle sabittir. Bir de buna işveren ihmalleri sebebiyle birçok irili ufaklı canı arkalarında bırakarak göçüp gidenleri eklediğiniz zaman işin vahameti derhal kendini göstermektedir.

            Bu vahamet hep tanık olduğumuz bir olgu olmasına rağmen her ne hikmetse bir türlü önlemi alınamamıştır. Problemin sadece yasaları çıkarılmıştır ve dahi her yeri geldiğinde de çıkarılmaktadır. Yasa koyucu bakımından bu çok güzel bir sonuçtur. Ancak yasa uygulayıcıları buna rağmen işin üstesinden gelememişlerdir. Bize göre bunun kocaman sebebi; vuku bulan zarar ve ziyanın, ihmal veya kast sahibi görevliye yüklenilmiyor olmasıdır. Böyle olunca da, başta umur sahibi devlet görevlileri olmak üzere, hemen her görevli adeta keyfince mesai yapma cihetine gidebilmiştir ve ne hazindir ki aynı tempoyla gidebilmektedir. Bu durum böyle olduğu sürece hiç şüphesiz aynı hal devam edecektir.

            Yukarıda değinilen olay ve olgular sebebiyle yasaların pençesine maruz kalanların toplumdan tardı anlamına gelen ceza evlerine gönderme işi ise asla uslandırıcı olamamıştır ve dahi olamamaktadır. Zira buralar, adeta beş yıldızlı oteller gibidir. Lütfen kimseler bizi sadistlikle itham etmesin. Eskiden kanun tanımazlar, ya kürek cezası ya da taş ocağında taş çıkarma veya kömür ocaklarında kömür çıkarmakla da ödevlendiriliyordu. Şimdilerde ise yerlerinin konforu eksik olduğu için yatak ve yatakhaneleri yakan -güya- mahkûmlar zümresine tanık olunmaktadır. Hani derler ya, “Gel de içme!” Durum bu olunca da mağdurların adalete güveni sarsılmaktadır. Adam eşinin canına kast ettiği için ceza evine konuyor. Konuyor ama çıkar çıkmaz ilk iş olarak eşini katlediyor. Çünkü sistemden korkmuyor. İşin ucunda eskiden olduğu gibi idama olaydı da ben o yiğidi o zaman göreydim.

            Bir zamanlar kanun tanımazlar hem karakoldan çekinip sakınıyordu hem de idam cezası var olduğu için katletmeyi aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Geçtiğimiz yıllarda devletin içine düştüğü çaresizliklerden yararlanan Batılı dostlarımız(!) idam cezasını gündemden kaldırtınca memleket bu hale geldi. Acaba memleket şimdilerde böyle bir cezaya muhtaç değil midir? Bize göre fevkalade muhtaçtır. Bu, bendenizin naçizane düşüncesidir. Binaenaleyh, herifçioğlu her şeyi hiçe sayarak yüzüne bir de peçe gererek devlet güvenlik güçlerine, yargıçlarımızın henüz bomba olup olmadığına karar veremedikleri Molotof bombalarıyla saldırdığı gibi, aynı yöntemle önüne gelen her yeri yakıp yıkmakla birlikte bir de talan etmektedir. Peki, ne olacak bu gidişat. Bu peçeli, kanun ve kural tanımazlara, eskiden “vur emri” tabir edilen Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi yasasına benzer bir yasa çıkarılmayacak olursa bu adamların önünü almak pek mümkün olmayacak gibidir. Uzatmadan söyleyecek olursak adına hukuk dediğimiz mevcut hükümler sanki sadra şifa olamamaktadır.

Şu beylik sözü yazmadan geçmek mümkün olmadı. Cezalar mutlaka uslandırıcı olmalıdır. Galiba bizim cezalar uslandırıcı değil. Yukarıda da değinildiği üzere; yasaları uygulamakla görevliler, ihmal veya kasıtlarının sonuçlarının yükümlülüğüne maruz kılınmadık sürece en iyi kanunları çıkarın, işin üstesinden gelemezsiniz. Kısacası, yasalardan çok, işin açmaz ve çıkmazına insan faktörü etken olmaktadır. Zira mevcut sonuçların, uzmanlarınca yapılan analizleri buna delalet etmektedir.

 

Şimdi gelelim Hammurabi kanunlarına:

 

Bu kanunlar M.Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya’da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi okunmuş kanunlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Bir site devleti olan Babil’in hükümdarı Hammurabi’nin (M.Ö. 1728-M.Ö.1686) çeşitli kararlarının; Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağına dikilen ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir taşın üstüne çivi yazısıyla Akatça dilinde yazıldığını öğreniyoruz.

Fransız arkeolog Jean Vincen Schli’in 1901’de Susa, Elam’da ortaya çıkardığı ve üzerinde söz konusu kararların kanun şeklinde yazılı bulunduğu silindirik taş, bu gün, Paris Louvre müzesinde sergilenmektedir.

Bu kanunların 282 maddeden oluştuğu anlaşılmaktadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için bu kanunda 13.maddeye yer verilmediği söz konusudur.

Bu kanunun ibretlik bazı maddeleri şöyledir:

c Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür.

c Bir evde yangın çıkar ve oraya yangın söndürmeye gelen kimse ev sahibinin malını çalarsa aynı ateşe atılarak cezalandırılır.

c Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak olursa kısıtlayan kişiye aynı fiil, ceza olarak verilir.

c Babasını döven evladın iki eli kesilir.

c Bir adamın gözünü çıkaranın aynı şekilde gözü çıkarılır.

c İnşaat işiyle uğraşan kişi, birisi için ev yaptığında işini sağlam ve yeterince ve eksiksiz yapmazsa, inşa edilen ev bu nedenle bir gün yıkılıp ev sahibinin ölümüne yol açarsa, evi yapan ölümle cezalandırılır. 

c Evin yıkılması, ev sahibinin oğlunun ölümüne yol açarsa, evi yapan kişinin oğlu ölüm cezasına çarptırılır.

İnternetten aldığımız bu bilgilerin arasında yer alan daha başka ibretlik maddeler de vardır. Ancak daha önce basılı bir eserde kaydına rastladığım şöyle bir hüküm de vardır: 

            c Bir köprü inşa eden kişi köprüyü tamamladığında, o kişi köprünün altına bağlanır ve köprünün üzerinden ordular geçirilir. Şayet köprü çürük yapılmışsa adam altında kalarak ölür.

            Şimdi böyle bir yasanın egemen olduğu bir ülkede hiç ihmal söz konusu olur mu? “Göze-göz, dişe-diş” deyiminin tâ buradan kaynaklandığına, kayıtlarda tesadüf etmek de mümkündür.

            Günümüzdeki Irak sınırları içinde kalan bölgede, Fırat Nehri kıyısında kurulan Babil Kent Devletinin 6.kralı olduğu anlaşılan bu kişinin, aynı zamanda posta teşkilatı, polis ve belediye gibi kurum ve kuruluşlar da ihdas ettiği söz konusudur.

            Belki değil, hiç şüphesiz bu yaklaşımımızı yadırgayacak insanlar mutlaka olacaktır. Ancak yasaların dili, toplumların sosyal diliyle çatışık değil çakışık olmalıdır. Her hangi bir toplumun kural ve kaideleriyle bir başka topluma çeki düzen vermek asla aynı sonucu vermeyebilmektedir. Zira sosyal bünyeler de adeta biyolojik bünyeler gibidir. Bir rahatsızlık halinde sadece o bünyeye özgü terapiler uygulandığı tıbben sabittir. Naçizane olarak sosyal bünyelerin de aynı kurala tabi olduğunu veya olabileceğini düşünmekteyiz. Binaenaleyh her enstrümanın akordu o enstrümanın özelliği ile paralel olur. Aksi halde arzulanan armoni elde edilemez. Toplumların da bu pencereden yapılan bir bakışla dizayn edilmesi gerektiği kanaatini taşıyor olmak, acaba abesle iştigal mi olur? Burası hiç şüphesiz takdire maruzdur. Temennimiz, en ucuz materyalin insan canı olmamasıdır. Aksi halde buna can dayanmaz.

 

 · 1.Sınıf Emniyet Müdürü (E), İnkılâp tarihi ve Sosyal Bilimler Doktoru.

Dr. Hasan YAĞAR

Dr. Hasan YAĞAR

DİĞER YAZILARI Trafik Kazaları ve Evlendirme Programları 02-07-2017 21:03 TÜRKİYE’NİN KIYMET BİLMEZ KÂFİRLERİ 01-06-2017 22:10 DEMOKRASİ VE SANDIK 02-03-2017 18:23 Kontrolsüz Nüfus Hareketleri ve Güvenlik Kuvvetlerinin Canhıraş çırpınışları 23-01-2017 14:19 DÜŞMAN YİNE YOLLARI KESMEK SEVDASINDA 27-09-2016 22:38 BA’DE HARAB’ÜL BASRA 24-08-2016 21:29 Dr.Hasan YAĞAR- KUR’AN VE OKUYUCULARI 31-05-2016 13:11 ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ VE MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ TERÖR ÜZERİNDEKİ ROLÜ 23-03-2016 21:35 TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK ANLAYIŞI 12-02-2016 14:31 Günaydın Hümanist Batı 20-12-2015 14:46 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ 22-11-2015 19:30 TÜRKİYE’NİN KIDEMLİ SİYASİLERİNDE BAŞKANLIK SİSTEMİ KORKUSU 09-11-2015 10:15 TÜRKİYE’NİN EN ACİL İHTİYACI: İDAM CEZASI 10-08-2015 21:19 GAZİ MECLİSİN YEDİĞİ ÇANAĞIN İÇİNE EDENLER GÜRUHU 18-07-2015 16:14 24 NİSAN UYDURMA TEHCİR HEREKATI VE BİR İNTİKAM OLARAK HOCALI KATLİAMI 05-04-2015 18:08 24 NİSAN UYDURMA TEHCİR HEREKATI VE BİR İNTİKAM OLARAK HOCALI KATLİAMI 03-04-2015 22:38 BAZILARINI RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAŞILAN HARF İNKILÂBI ÜZERİNE 15-02-2015 23:31 BAZILARINI RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAŞILAN HARF İNKILÂBI ÜZERİNE 05-02-2015 22:37 TÜRKİYE VE HAMMURABİ KANUNLARI 11-12-2014 11:41 BİR HATIRLATMA (Cumacı İmamlar) 05-11-2014 14:35 ÜÇ ATATÜRK 03-11-2014 10:26 SİLAHLAR- CESETLER VE HÜMANİZM 03-10-2014 12:04 KUR’ÂN’DA KADIN HAKLARI VE ERKEK EGEMEN İSTİSMARI 21-09-2014 19:47
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA