Advert
Metin AKGÜN
Metin AKGÜN
Giriş Tarihi : 01-12-2014 21:53

SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ?

Trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarında ortaya çıkan şoför hatalarındaki yüksek sorumluluk oranı şoför yetiştirme sistemi sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Medyada yer alan her trafik kaza haberi sonrasında Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları gündeme taşınmaktadır. MTSK’larda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri kısa bir süre medyada yer aldıktan sonra unutulup bir sonraki kaza haberine dek ötelenmektedir.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları(MTSK) ile ilgili düzenlemeler ilk defa 1987 yılında yapılmıştı. Bu düzenleme öncesi şoför yetiştirme sistemi şoför olmak isteyen şahsın kendi çabasına bağlı kalan bir durumdu. Herkes kendince şoförlüğü öğreniyor, müracaatları sonrasında da Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı ehliyet sınavlarına girerek yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarı gösterdikten sonra ehliyet alabiliyordu.  Bu dönemlerde de önemli sorunlar yaşanıyordu. Ehliyet alanların şoförlük kalitesi sorgulanıyordu…

1980’li yılların sonlarına doğru Avrupa Birliği’ne girme teşebbüslerinin yoğunlaşmasıyla, toplumsal açıdan birçok alanda düzenleme yapılması ihtiyacının tartışıldığı süreçde, ehliyet alma sisteminde de düzeltme ihtiyacının olduğu görülmüştü.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları bu ihtiyaçlar doğrultusunda başlatılan bir sürecin neticesi olmuş, MTSK’lar kurulmaya başlamıştı. Yeni sistemle şoför adayları teorik ve uygulamalı eğitimlerini MEB’e bağlı kurslarda almaya başladı. Şoför yetiştirme eğitimini verecek kursların açılması, işletilmesi, denetlenmesi, yönetilmesi gibi hususlara ait yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra sistem işlemeye başladı.

Sürücü kursları ile ilgili sorunların ne zaman başladığına ilişkin kesin bir tarih vermek zor olmakla beraber, kursların açıldığı ilk günden itibaren önemli sorunların doğduğu ve süreç içinde devam ettiği söylenebilir. Göç gide gide düzelir mantığı içerisinde süreç reaktif bir anlayışla yönetilmeye başlandı.

Sistemi kurmak yetinilmeyip, onu etkili ve verimli kılma yönünde çalıştırmak gerekmektedir. TKY mantığında özdeğerlendirme ve paydaş değerlendirmesinin rasyonel uygulanarak, PUKÖ Döngüsünün, (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) doğru işletilmesi yönünde SWAT/GZFT verilerine dayalı sağlıklı işletilmesi gerekmektedir. Sürecin bu anlayışla yönetilmemesi, sorunların büyümesine, kangrenleşmesine yol açabilmektedir.

Sistemin kurulduğu dönemlerin ilk başlarında süreç çok daha başıboş bir durumdaydı. Ver parayı al ehliyeti yaklaşımı süreci verimsiz kılan en önemli sorundu. Uygulamalı eğitim sürecinde özellikle kursiyerin kursa gelmesi, araç kullanması gibi durumların, kurs sahibinin harcamalarını arttırması, diğer kurslarla rekabet edebilmek için giderlerini dengede tutma adına giderlerini azaltma yolunda kursiyerin gelmemesini isteyebilmesi, verilmesi gereken eğitimden verilen tavizler alanda yaşanan sorunlardan ilk akla gelen problemlerdi. Zaman içinde sürücü kursları ile ilgili sistem oturdukça işler biraz daha kâğıt üzerinde de olsa en azından mevzuata uygunluk merkezinde önemli mesafeler alındı.

MTSK’ların işleyiş sürecinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler bu gün de devam etmektedir. Sınav süresinin artırılması (sınav süresinin 30 dakika olması, şoförlük açısından temel kriterlere dayalı sınav yapılması ve komisyonun uygulamasının da denetleniyor oluşu önemli bir gelişme olmakla beraber, sınav öncesi verilen eğitim süresindeki azalma (12 saate düşüş) ilerisi için bir başka sorun kaynağı olabilir.

Süreçte yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunlarla karşılaşmamak için, kabul edilmesi gereken yaklaşım, sürecin proaktif anlayışla yönetilmesi, özdeğerlendirme ve paydaş değerlendirmesine açık olunarak, bilimsel temelde SWAT/GZFT uygulaması merkezinde, TKY uygulamasında samimi olunarak, süreçte PUKÖ Döngüsünün, (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) doğru işletilmesi yönünde kararlı olunmalıdır.

* TÜİK Verilerinde Yıllara Göre

GENEL KAZA İSTATİSTİKLERİ

ILI

KAZA SAYISI

ÖLÜ SAYISI

YARALI SAYISI

2004

537.352

4.427

136.437

2005

620.789

4.505

154.086

2006

728.755

4.633

169.080

2007

825.561

5.007

189.057

2008 **

950.120

4.236

184.468

2009 **

1.053.346

4.324

201.380

2010 **

1.104.388

4.045

211.496

2011 **

1.228.928

3.835

238.074

2012 **

1.296.634

3.750

268.079

2013 **

1.207.354

3.685

274.829

Trafik kazalarında ölenlerin %42,8’ini sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,8’i sürücü, %39,5’i yolcu, %17,7’si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %77’sinin erkek, %23’ünün kadın, yaralananların ise %70,2’sinin erkek, %29,8’inin kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,7 ile ilk sıradadır

Türkiye’de 2013 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 183 030 kusura bakıldığında kusurların %88,7’sinin sürücü, %9’unun yaya, %1’inin yol, %0,9’unun taşıt ve %0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 251 729 adet taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2013 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 251 729 taşıtın %50,3’ü otomobil, %16,2’si motosiklet, %16,1’i kamyonet, %5,7’si kamyon %3,2’si minibüs, %2,9’u otobüs ve %5,6’sı diğer taşıtlardan oluştu.

Toplam - Total

Toplam - Total

239 155

4 102

235 053

1 577

113 345

Sürücü belgesi var - Driving licence

206 043

3 440

202 603

1 149

87 109

A1 sınıfı-Type A1

165

2

163

2

87

A2 sınıfı-Type A2

15 657

106

15 551

69

11 514

B sınıfı - Type B

120 571

1 523

119 048

548

50 023

C sınıfı

1.1 Nüfus, kayıtlı araç, sürücü belgesi, kaza, ölü ve yaralı sayısı, 2003-2013

 

 

Kazaya karışan toplam

Ölümlü kazaya karışan

Yaralanmalı kazaya karışan

Ölen

Yaralanan

 

sürücü sayısı

sürücü sayısı

sürücü sayısı

sürücü

sürücü

 

Number of

Number of

Number of

sayısı

sayısı

 

total drivers

drivers

drivers

Number of

Number of

Sürücü belgesi sınıfı

involved

involved in

involved in

drivers

drivers

Type of driving licence

in accidents

accidents with death

injured accidents

 

 

killed

injured

- Type C

10 315

269

10 046

84

3 687

D sınıfı - Type D

4 842

183

4 659

33

1 848

 

 

 

 

 

 

E sınıfı - Type E

50 922

1 265

49 657

379

18 503

F sınıfı - Type F

533

29

504

21

244

G sınıfı - Type G

497

19

478

1

151

H sınıfı - Type H

392

6

386

2

175

K sınıfı - Type K

47

3

44

-

17

Askeri - Military

113

2

111

1

48

Yabancı - Foreign

1 989

33

1 956

9

812

Sürücü belgesi yok - No driver licence

30 820

615

30 205

411

24 865

Belirlenemeyen - Unidentified

2 292

47

2 245

17

1 371

1.1 Nüfus, kayıtlı araç, sürücü belgesi, kaza, ölü ve yaralı sayısı, 2003-2013

 

 

Kazaya karışan toplam

Ölümlü kazaya karışan

Yaralanmalı kazaya karışan

Ölen

Yaralanan

 

sürücü sayısı

sürücü sayısı

sürücü sayısı

sürücü

sürücü

 

Number of

Number of

Number of

sayısı

sayısı

 

total drivers

drivers

drivers

Number of

Number of

Sürücü belgesi sınıfı

involved

involved in

involved in

drivers

drivers

Type of driving licence

in accidents

accidents with death

injured accidents

 

 

killed

injured


 


 

Veriler irdelendiğinde;

Kaza sayısında ciddi bir artış görülürken, (537.352den, 1.207.354 e varan sayısal artış) ölü sayısında azalmanın emniyet kemeri kullanımındaki bilinçlenmeyle izah edilebileceği düşünülürken, yaralı sayısındaki artışın 136.437 den 274.8292a artmasıyla değerlendirildiğinde emniyet kemeri kullanımıyla izah edilebileceği,  C-E sınıfı sürücü sayıları da göz önüne alındığında yaralı sayısındaki artışın toplu taşıma araçlarındaki kazalara dayalı olacağı yordanabilir.

Ancak Trafik kazalarında artışın sadece MTSK eğitimi ve yapılan sınav sonrasında verilen ehliyetlerle sınırlı olmadığını, şu an pek fark edilmemekle beraber ileriki günlerde tartışılması gereken sorunun “SRC” belgelerinin verilmesinde de olduğunu düşünüyoruz…

SRC belgesi, karayolunda yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan bir belgedir. SRC belgesi, sürücü mesleki yeterlilik belgesi anlamına gelmektedir. SRC belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca verilmektedir.

SRC belgesi almak için öncelikle yetkili bir SRC kursuna başvurması gerekmektedir. SRC muafiyet için gerekli şartların taşınması halinde sınavsız olarak SRC belgenizi alınabilmektedir. Muafiyet için gerekli şartları taşınmıyorsa, almak istenen SRC belgesinin eğitimlerine katılınması gerekmektedir. Daha sonrasında Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olması durumunda SRC belgesi T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ilgili şahsın adresine gönderilmektedir.

2003 yılından önce ehliyet alanların yasayla verilen hak kapsamında “Sınavsız SRC Belgesi” alabilmektedirler. Bunun ikinci şartı ise 2003 yılından önce sigorta başlangıcı olması yetmekte olup, bu şartlara sahip ise dilekçe ve evrakları hazırlayıp ödeme yaptığında talep ettiği SRC belgesi talep sahibinin adresine gönderilmektedir.

Src1 belgesi, uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken src belgesi türü olup, SRC1 belgesi eğitimleri toplam 32 saat sürmektedir. SRC1 belgesi alan sürücüler SRC2 belgesini de almış sayılır. Çünkü SRC1 belgesi uluslararası geçerliliğe sahip olan bir belgedir.

SRC2 belgesi, yurtiçinde yani Türkiye'de yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC belgesi türü olup, SRC2 belgesi eğitimleri toplam 28 saat sürmektedir.

SRC3 belgesi, uluslar arası yük, eşya ya da kargo taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC belgesi türü olup, SRC3 belgesi eğitimleri toplam 32 saat sürmektedir. SRC3 belgesi alan sürücüler SRC4 belgesini de almış sayılır. Çünkü bu belge de SRC1 belgesi gibi uluslararası geçerliliğe sahip bir belgedir.

SRC4 belgesi, yurtiçi yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC belgesi türüdür. SRC4 belgesi eğitimleri toplam 28 saat sürmektedir.

SRC5 belgesi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC belgesi türüdür. SRC5 belgesi eğitimleri, 19 saat temel eğitim ve 13 saat tanker eğitiminden oluşmaktadır. Tanker kullanmayacak sürücülerin sadece 19 saatlik temel eğitimi almaları yeterlidir. SRC5 belgesi alan sürücüler uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapabilirler. SRC belgesi, ADR belgesi olarak da bilinmektedir.

            SRC belgesi başvuruları yetkili SRC kurslarından yapabilmekte olup, SRC belgesi kurslarına kayıt olduktan sonra SRC derslerine girilmesi zorunludur. Derslere girdikten sonra yapılan test mantığında bir sınavla SRC belgesi verilmektedir.

            SRC eğitimlerinin denetiminin MEB tarafınca yapılmaması ve yapılan sınavın talep ettiği mesleki yeterliğin akan trafikte, gerçek ortamda uygulama boyutlu bir sınav olmamasının, önemli eksiklik olduğu, TKY söylemiyle iyileştirilmeye açık alan olduğunu düşünüyoruz.

            Tır veya Kamyon taşımacılığı, şehir içi hatlarda çalışan profesyonel taşımacılık, yurt içi, yurt dışı taşımacılık yapma yönünde mesleki yeterliliğin akan trafikte, gerçek ortamda uygulama boyutlu bir sınav yapılmadan, sadece bir yazılı/test sınavının yeterli görülmesinin sorgulanması gerektiğini kamuya arz ederim.

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN

DİĞER YAZILARI Türk Her Yerde Türk’tür 09-01-2020 22:31 Farkında Olmadan ‘Şirk’e Kayıyoruz!’ 09-12-2019 23:22 Riyadan Şirke Uzanan Hatalarımız… 15-11-2019 22:27 Milli Beka Mücadelemizde Ana Eksenimiz “EĞİTİM” Olmalıdır. 29-07-2019 21:50 Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. 12-07-2019 01:00 Her Sınav, Yeni Bir Başlangıç Olmalı… 30-06-2019 23:50 Refleks Tepkiler, Ağır Bedeller Ödetir… 27-05-2019 01:32 Bir Nesli İnşa Ederken… 15-05-2019 22:04 Başkan Akgün’ün, “Avukatlar Günü’nü” Kutlama Mesajı. 05-04-2019 22:04 “Nevruz” Tarımsal Açısından Bir Fırsat Olabilir… 21-03-2019 20:36 Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi, Hayalin Alt Yapısıyla Başlar. (HAY) 02-03-2019 19:27 TARİFELİ UÇAĞI KAÇIRSANIZ NE HİSSEDERSİNİZ? 03-02-2019 15:35 Eğitimde 2023 Vizyonumuzda “Değerlerimiz” Yer Almalı…(I) 14-01-2019 12:33 “5N 1K” Uygulamasına Farklı bir Bakış… 14-12-2018 08:16 Eğitimde Kalite için; Öz Değerlendirme Şart… 18-10-2018 12:14 Her Şey Mutlu Yarınlarımız için… 07-10-2018 21:20 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(2) 11-07-2018 00:03 Çocuklarımızla Hayatı Paylaşalım…(1) 22-06-2018 01:13 23 Nisan’ın Mana Derinliği, Bir Günde Bitmemeli… 26-04-2018 20:56 Çanakkale Ruhu, İstiklalimizin Teminatıdır… 17-03-2018 22:14 Eğitime Bakış Açımızı Sorgulamalıyız… 20-02-2018 13:57 Eğitim Sistemimiz “ERÖR” Veriyor… 22-01-2018 10:52 Mesuliyetimiz, Mefkûremizin Derinliğidir 12-01-2018 02:05 Teknik Eğitim Yarınımızdır… 25-12-2017 10:52 Toplumsal Yapıda Değişim, Kavramlarla Başlar. 11-12-2017 23:38 Farkında mıyız? Bu Gün 24 Kasım Öğretmenler Günü… 24-11-2017 00:30 Bugün 29 Ekim, “Cumhuriyetin” Mana Derinliğini Anlamak Gerek… 29-10-2017 00:32 “Neme Lazım Be Sultanım” Deme! 12-10-2017 21:23 Eğitimde “Şiir” Önemlidir… 03-10-2017 17:18 ÖFKE 27-09-2017 20:56 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18-09-2017 21:56 Endüstri 4.0 ile Her Şey, “Toz Pembe” Olmayacak! 10-07-2017 02:20 Endüstri 4.0 Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirebilir? 03-07-2017 01:18 Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ! 07-06-2017 09:05 Nefsin Doymazlığı Peşinde Nereye… 27-04-2017 23:42 İnanmak, Mutluluk İçin En Temel Şarttır… 09-04-2017 14:17 Çanakkale Ruhu, İstiklal Ve İstikbalimizin Teminatıdır 18-03-2017 16:27 Neslin İnşa Sürecinde “TİYATRO!” Önemlidir 16-02-2017 11:15 “Zaman Sana Uymuyorsa Sen Zamana Uyacaksın” Diyorlar! 21-01-2017 23:36 Mutluluk İstemekle Başlar... 20-11-2016 21:05 Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün'ün -10 Kasım Atatürk’ü anma- Mesajı 10-11-2016 08:00 Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz! 17-10-2016 09:20 Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıyı ve Van'da buluşan 16 ilden 181 aşiret temsilcisinin; PKK'ya gösterdikleri tepki 10-10-2016 10:54 Sevmek Ama Nasıl? 30-09-2016 22:02 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun. 19-09-2016 19:17 '19 Eylül Gaziler Günü' Kutlama Mesajı 19-09-2016 18:09 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı, Eğitimde Yeni Bir Başlangıç Olsun 19-09-2016 18:05 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (2) 02-09-2016 00:44 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. 29-08-2016 20:35 Basın Açıklaması 18-08-2016 21:14 Çocuklarımızın Başarısız Olmasında Sebep Biz Olabilir miyiz? (1) 07-07-2016 07:15 Bin Aydan Daha Hayırlı olan Kadir Gecemiz Mübarek Olsun 30-06-2016 20:08 İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hain Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 29-06-2016 09:26 İnsanın yaradılışındaki üç temel özellik ve EĞİTİM! 18-06-2016 20:13 Kardeşliğin Doğduğu, Sevgi Dolu Bir Ramazan Olsun… 05-06-2016 23:28 İnsan Olmak Önemli … 26-05-2016 09:05 Çocuklarımızın Satırlarında 19 Mayıs… 19-05-2016 12:10 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz. 08-05-2016 12:22 Bütün Annelerimizin Mübarek Ellerinden Öpüyoruz 07-05-2016 23:50 Miraç Kandili Fırsattır 02-05-2016 23:28 Mavi Kurdele! 26-04-2016 23:24 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun 22-04-2016 09:32 Küçüktük Ufacıktık Top Oynadık Acıktık… 06-04-2016 09:32 Çanakkale Zaferini Doğru Anlamalı ve Anlatmalıyız… 18-03-2016 20:08 Cemreler Gönüllere Düşsün! 07-03-2016 00:08 İnsan Olmak, İnsan Kalabilmek! 21-02-2016 09:47 Nasihat… 09-02-2016 01:19 Zan… 31-01-2016 05:28 İnşanın İnşası Mesuliyetimiz; Kriterlerimizi Doğru Seçmektir 16-01-2016 15:13 Mekke’nin Fethinin Maneviyatında 2016’ı Değerlendirmeliyiz! 31-12-2015 13:01 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü Tebrik Ediyoruz… 23-11-2015 21:40 Eğitim Sürecinde Öğretmen Önemlidir… 22-11-2015 07:49 Çocuklarımız İstikbalimizdir… 10-11-2015 09:19 Bu Ahlaki Çöküşle Nereye Kadar! 29-10-2015 07:56 Metin AKGÜN ;Terörün Kıblesi Yok! 13-10-2015 06:18 Metin AKGÜN ; İSTİKAMET! 29-09-2015 08:02 Birlik ve Beraberlik İçin, Bayramlar Fırsat Olsun! 22-09-2015 21:09 Terörün Yarattığı Zulüm, Milletçe Ciğerimizi Dağlıyor… 12-09-2015 18:17 Bugün 30 Ağustos… 29-08-2015 09:05 Yarının Daha Güzel Olması İçin… 25-08-2015 06:16 AKLIMDASIN ALLAH’IM 14-08-2015 18:15 Baskil Kaysıları Türk Ocakları Genel Merkezinde 10-08-2015 18:17 Şehitler ölmez! Bilakis onlar diridirler 05-08-2015 07:11 Kardeşliğimize Sıkılan, Ciğerlerimizi Dağlayan Kurşun! 24-07-2015 05:35 Bayramlar Fırsattır… 18-07-2015 16:12 Tatilde Hikâyeler Anlatalım Çocuklarımıza! 04-07-2015 14:59 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan… 18-06-2015 13:34 Devlet… 05-06-2015 05:49 Beraat Gecesi Samimiyet İster… 01-06-2015 09:40 19 Mayıs 1919 Sıradan Bir Gün Değildi… 19-05-2015 11:16 Bağıranın Önüne Ot Atınca…. 16-04-2015 00:08 Toplumsal Çözülme Sürecine, Değer Eğitimi Odaklı Bakış! 05-04-2015 18:10 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü 28-03-2015 13:59 Fedakarlığın Zirvesinin (İSAR) Yaşandığı ÇANAKAKLE… 19-03-2015 11:13 Değerlerimizi Kazandırmadığımız Nesil Nereye Gider? 21-02-2015 13:24 Toplumsal Değişim Yönetilebilmeli! 06-02-2015 11:58 Özgürlük ve Adalet Kavramlarında Yaşanan İkilem… 04-02-2015 11:09 Küreselleşme Süreci, Geleceğin Eğitimi ve Risklerimiz! 21-01-2015 12:59 M.Ö. 2000 Yıllarından Günümüze Yansıyan DUA! 12-01-2015 17:04 Çocuklarımızı Eğitiyor muyuz? 05-01-2015 12:29 Ekonomik Kalkınmanın Sağlam Temellere Oturması Sürecinde; İNSAN! 23-12-2014 09:48 SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ “SRC” EĞİTİMİ VE SINAVI YETERLİ Mİ? 01-12-2014 21:53 Eğitim, Geleceği Kazanma Savaşıdır… 21-11-2014 20:36 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil…(2) 21-11-2014 19:05 İnovasyon Hedefinde Yeni Nesil… 29-10-2014 00:24 “HANNAS”’IN VESVESESİ KISKACINDA BİZ! 12-10-2014 21:29 Orta Doğuda Yaşanan Kaos… 27-09-2014 14:21 Askeri Zaferlerin Devamı İçin “Eğitim” Önemli… 10-09-2014 21:44 “Ensar” Olmak Zor... 31-08-2014 16:00 KURT KUZUYU YEMEK İSTİYOR AMA! 24-07-2014 13:28 Kavramdan Manaya “RAMAZAN” 09-07-2014 15:23 Ramazan-ı Şerif Temizlenmek İçin Fırsattır. 01-07-2014 22:29 IRAK DA YAŞANAN KAOS... 17-06-2014 16:22 Adalet İstemek Yetmez, “Adalet” Emek İster. 06-06-2014 01:02 Depremle Yaşamak 27-05-2014 22:44 Analarımız bizim için “Cennettir” 11-05-2014 19:14 Bağımlılıklarımız Bizi Dönüştürüyor… 26-04-2014 21:20
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Sivasspor 37 17
 • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
 • 3 Trabzonspor 32 17
 • 4 Fenerbahçe 31 17
 • 5 Beşiktaş 30 17
 • 6 Alanyaspor 29 17
 • 7 Galatasaray 27 17
 • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
 • 9 Gaziantep FK 24 17
 • 10 Göztepe 23 17
 • 11 Denizlispor 22 17
 • 12 Çaykur Rizespor 20 17
 • 13 Gençlerbirliği 18 17
 • 14 Konyaspor 18 18
 • 15 Kasımpaşa 15 17
 • 16 Antalyaspor 14 17
 • 17 MKE Ankaragücü 12 18
 • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA