DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Puna GÜLEÇÖZ
Puna GÜLEÇÖZ
Giriş Tarihi : 06-08-2016 14:44

VATAN VE İMAN İÇİN

VATAN VE İMAN İÇİN MEHMET AKİF ERSOY ANISINA İSTİNADEN.İstiklâl Marşı’nın ölümsüz müellifi. Hakikatin şaşmaz müdafii. Yalanın, mukallitçiliğin, bukalemunluğun, cehaletin, ahlaksızlığın, tembelliğin, esaretin amansız düşmanı. Bu milletin gönlünde taht kurmuş vatan ve iman şairi. Uzun zamandır üzerinde yazmayı düşünüyordum ama bir türlü kendimi toparlayıp yazamıyordum ve bu yüzden çok acı çekiyordum. Çünkü yazmam gerekenlerin hepsi hakkında yazmıştım, geriye bir tek gönlümde bir bayrak gibi, dilimde bir türkü gibi taşıdığım Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy kalmıştı. Elhamdülillah bu arzumda gerçekleşiyor. İnşaallah ikmal edebilirsem deruni bir huzura gark olacağım.O’nu anlatmak zor. Gerçekten zor ve bizde bunun bilincindeyiz ama aklımızın elverdiğince, gönlümüzün yol verdiğince sözümüzü söyleyeceğiz. Mehmet Akif denince, bendenizin aklına ilk gelen iki aziz kelimedir; iman ve vatan. Çünkü O, imanının gereklerini hakkıyla ifa etmeye çalışan destansı bir yürekti. Vatanı için ve vatanı vatan yapan değerler için çarpışan bir beyindi. Bu uğurda, kalemini ve ulvi kelimelerle yüklü kelamını bir kılıç gibi kullandı tabir caizse. Karda, tipi de geldi O ve coşkun akan bir seldi O. Sözleriyle, adeta karanlığı deldi O. Bağımsızlık savaşında sıcak, sımsıcak bir yeldi O. Kamil manada Milli bir şairdi O.  Yalansız yaşadı. Sözleri belki sertti ama doğruydu. Özü doğruydu, sözü doğruydu, yüzü doğruydu. Hasbiydi, hesabi değil. Ümmetini, milletini, dinini ve vatanını yürekten seviyordu. Merhameti vardı ama mülkiyeti yoktu. Bu yüzden çok üzülüyordu. Ama mülkiyeti olmadığına değil, vatanı için yaptıklarını kifayetsiz gördüğünden üzülüyordu. Ya hamiyetim olmasaydı ya da himmetim olsaydı diye acı çekiyordu. O, milletin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sanatını bir kılıç gibi kullandı bu minvalde. Çünkü O, sanatın, millete hizmet etmek için vasıta olduğuna inanan bir şairdi, mütefekkirdi. Akif, ahlaksız edebiyata düşmandı. Taklitçiliğe karşıydı. Şiirlerinde hürriyet vardı, samimiyet vardı, iman ve vatan vardı. İstiklâl içindi kavgası. Milleti çürüten, parçalayan, miskinleştiren ve nihayet izzetini yitirmesine sebep olan ahlaksızlıklarla, tembellikle mücadele ediyordu. Bütün vatan ve iman düşmanlarının karşısında dümdüzdü, dimdikti ama Hakk’ın ve Halk’ın karşısında eğikti O. Bütün mevcudiyeti, Hak ve Halk içindi.  Tefrikaya düşmandır. Ve bu vebaya karşı milletini uyarır. Çünkü ümmeti ve milleti bu yüzden çok acılar çekmiştir, çekmektedir. Birliğin iksirine inanır. İstiklâl, birliğin en mukaddes meyvesidir, bunu bilir. Cehaletin düşmanıdır. Okumayan bir millet düşer ve nasıl kalkacağını, hangi eli tutacağını bilemez. Bu yüzden okumak çok önemlidir ve okumanın yüceliğinden söz eder. Bilen ile bilmeyenin asla bir olamayacağını haykırır. Riyakârlığı ve çift kişilikliliği yerer. Çünkü bu ahlaki zafiyetler insanı düşürür ve insanın düşüşü milletinde düşüşüdür, milletin düşüşü ise ümmetin düşüşüdür, nihayet düşen bir medeniyettir. Üslubu ve sözleri beliğdir, sadedir, akıcıdır. Milletin içinden biridir, milletine yabancı kalmış biri değil. Milletini tanımayanın, milletinin dertlerini anlayamayacağını bilir. Diline hassasiyetle yaklaşmıştır. Çünkü dil, iletişimin ve doğru anlamanın, anlaşmanın, anlaşılmanın belkemiğidir. Geri kalmanın nedenleri üzerinde düşünmüş ve yazmıştır. Bu konuda gayretsizliğin, uyuşukluğun ve tembelliğin birincil nedenler olduğunu bizatihi fark ve idrak etmiş ve ümmetini, milletini uyarmıştır. Yoksulluğun ve cehaletin nedenlerini tahlil etmiş ve çareler aramıştır. Bu konuda sürekli ihtarlarda bulunmuştur. Edebiyatını bu yönde kullanmıştır. Asla bencil olmamıştır, asla kendini düşünmemiştir.  Akif, hissiyatın, hassasiyetin çocuğudur. Hayatı baştan sona dopdolu manadır. O’nun, lüzumsuzluklarla, gevezeliklerle, cerbezeyle geçirecek saliselik anı yoktur. Hesap yapacak zamanı yoktur. Bükülecek boynu, sökülecek dişi yoktur. O, gerçekten de başlı başına bir kavgadır, manevi bir kavga, maddi bir kavga. Maddi kavgası, öyle hesap kavgası değildir. Bir milletin varoluş kavgasıdır, bir ümmetin uyanış kavgasıdır, bağımsızlık kavgasıdır. Tek dişli canavarla olan kavgasıdır. Kavga meydanlarında mütemadiyen koşmuş, milletiyle birlikte coşmuştur. Tek yürekte, tek fikirde buluşmuştur. Adeta bir vatan olmuştur, bir bayrak gibi dalgalanmıştır mücadele meydanlarında, bir şiir olmuştur, bir şarkı olmuştur. İmandır Akif, ameldir. Yazdığı şiiri milletine hediye etmiş, teklif edilen ücreti reddetmiştir. Bu, derin hissiyatının ve hassasiyetinin en güzel alametidir. Yazdığı marşın, yazılışı gibi kabulü de, tamamen İlahi takdir icabıdır indi mülahazama göre. Hizmet etmek için acı çekmek gerekir. Çünkü hizmet etmek bir yerde mahrumiyeti şart koşar. Zevkten, eğlenceden, nefsin arzuladığı lüzumsuzluklardan mahrum kalmayı gerektirir. Zira zevke dalan, eğlenceden eğlenceye koşan ve nefse hoş gelen lüzumsuzluklarla iştigal edenler hizmet edemez. Ali Şeriati’nin de dediği gibi; acı, aydın insanın kaderidir. Tabi aynı zamanda yalnızlıkta. İşte buradan yola çıktığımızda Mehmet Akif gerçek bir hizmet adamıdır. Acı ve yalnızlık kaderi olmuştur. Malayani ile asla işi olmamıştır. O, kendi vatanında adeta bir sürgün gibi yaşamıştır. Başlı başına gurbet olmuş bir vatan şairidir O. Haykırmış, durmadan haykırmıştır. Milli Mücadele zamanlarında, milleti gayrete sevk etmiş, cihada yönlendirmiş ve birlik içinde olmaya davet etmiştir. Okumuş, yazmış, anlatmış ve yaşamıştır. Diline ve dinine karşı hassastı. Dilini, vatanına ve dinine hizmet için kullanmıştır. O, sadece kendi milleti için değil koca bir ümmet için çırpınmıştır, ızdırap çekmiştir, haykırmıştır. Şark’ın ayağa kalkmasını, kendine gelmesini, silkinmesini, dirilmesini ve direnmesini istemiştir. Çünkü Şark’ın durumunu bizatihi müşahede etmiştir. Şark’ın durumundan dolayı deruni acılar çekmiştir. Şark’ın, Garp’ın karşısında ki ezikliğine, meskenet ve mezellet içinde bulunuşuna isyan etmiş, içsel acılarını dışsal haykırışlarla ve ihtarlarla dindirmeye çalışmıştır. Çünkü O, bir milletin bir fertle bağlantısını, bir ümmetle bir millet arasında kurmasını bilmiştir. Nasıl ki, fertlerin sağlıklı olması milletin sağlıklı olmasını netice verirse; milletin sağlıklı olması da ümmetin sağlıklı olmasını netice verirdi, Akif ise bunu çok iyi bilirdi.Ümmet geneldir, millet özel. Ümmet kapsayandır, millet kapsanan. Yani ümmet koca bir denizdir, millet ise o denizde bir ada. Tıpkı İslam ve Milliyet gibi. İslam daha geniştir, milliyet ise dardır. Bu yüzden ümmeti düşünürken milleti de düşünürsünüz ama münhasıran milleti düşünen ümmeti göz ardı edebilir. Fakat bu doğru bir yaklaşım değildir. Ne gövdesiz kol işe yarar, ne de kolsuz gövde işlevsel olabilir. Ümmeti koruyan milletini de korumuş olur ama sadece milletini koruma derdine düşmüş olan ise ne ümmetini ne de milletini koruyabilir. Şöyle ki; millet olarak tekliği ifade edersin ama ümmet olarak çokluğu ifade edersin. Çünkü o ümmetin içinde farklı farklı milletler vardır. Ama bir araya geldikleri zaman okyanus kadardır. İslam bir şemsiye misalidir, bütün milletleri altında toplayan, bir araya getiren, birleyen. İslam sensiz de vardır ama sen İslamsız asla olamazsın. İfade ettiğimiz gibi, Akif sadece kendi milletinin derdiyle dertlenmemiş, bütün ümmetin derdini dert edinmiş, sevincini sevinci bilmiştir. Ümmetinin ızdıraplarına ağlamış ve çareler aramıştır. Servet nedir bilmemiş, şöhret nedir tanımamış, makam nedir tatmamış, asla yan gelip yatmamış, yalan bataklığına batmamış gerçek bir mesuliyet ve haysiyet abidesidir. O, daima, yangınlarda, kurtaracak can arayan can simidi olmuştur. Kavga meydanlarında yorulmuştur. Günahsız mıdır? Günahsız kul var mıdır ki? Kışta, tipide geldi O, yarınların bahar olması umuduyla koştu O, bağımsızlık için coştu O. Ama O ve O’nun gibilerin kıymetini bilemeyen ahfad rüzgârlara yakalandı. Onların bıraktıkları emanetleri rüzgâra kaptırdı. Bizler ihanet etik. O, iman ve vatan uğrunda hesap yapmadı ve bağışlanan hesapları hemen kapmadı, O asla nefsine tapmadı ama bizler sürekli hesaplar içinde olduk, her durumda hesaplara ulaşacak bir yol bulduk, nefsimizin peşinde koşarken yorulduk. Nihayet tam yüreğimizden vurulduk. Kıymetli olanı fark edemeyen ve kıymetli olana gereken önemi veremeyen bir millet olduk maalesef. Yaşantımız baştan sona sığlıklarla dolu. Sevgimiz sığ, dostluğumuz sığ, nefretimiz sığ, vefamız sığ, cefamız sığ, kardeşliğimiz sığ, görmemiz, okumamız, konuşmamız, hissiyatımız sığ, merhametimiz sığ, kavgamız sığ. Oysa derin bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Derin kavramların, derin türkülerin, derin acıların ve zaferlerin çocuklarıyız. Ama derinliklerimizi kaybettik. Sığlıklarımızda tükendik, bittik.  Son tahlilde; değerlerimizi yeninden hatırlama zamanıdır zaman, değerlerimize yaslanarak ayağa kalkma zamanıdır. Ecdadımızın ellerinden tutarak yürüme zamanıdır. Bize bırakılan mirası, emaneti sahiplenme ve yarınlara taşımak adına çalışma zamanıdır. Cehaleti yenme, tefrikayı terk etme, tembelliği bırakma, taklitçilikten sakınma, hürriyetin peşinden koşma, ruhumuzu kemiren ahlaksızlıklara bir son verme zamanıdır. Tek can ve tek yürek olarak dünyaya meydan okuma zamanıdır. Dini ve milli varlığımızı kurtarma ve layık olduğumuz yerimizi alma zamanıdır.
Dediği gibi;(Tekrar bir hatırlatma olsun)
‘’Şudur kâinatta en beğendiğim meslek; sözüm hakikat olsun, odun gibi olsun tek.’’
 ‘’Kim kazanmazsa dünya da bir ekmek parası; dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.’’
 ‘’Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Olmaz tabi ki; biri insan, biri hayvan."
 ‘’Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.’’
‘’Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’’/Mehmet Akif Ersoy.
 

Puna GÜLEÇÖZ

Puna GÜLEÇÖZ

DİĞER YAZILARI TOPLUM 5.0 FELSEFESİ VE DİGİTAL YENİ DÜNYA 08-04-2020 21:57 GÖRÜŞ : " BARIŞ PINARI HAREKATI" 18-10-2019 00:13 Greta Thunberg Projes 24-09-2019 21:26 "EU-GENOS" OLDUĞUNUZA EMİN MİSİNİZ? 18-09-2019 20:28 ÖNEMLİ UYARI 13-09-2019 13:03 SÖZ UÇAR YAZI KALIR 01-08-2019 00:30 ORTADOĞU YENİDEN Mİ ŞEKİLLENİYOR? 26-12-2018 21:07 2 EKİM 2018 CEMAL KAŞIKÇI OLAYI 09-10-2018 08:43 ABD TİCARET SAVAŞI VE OLASI SONUÇLARI ANALİZİ 14-09-2018 19:37 Orta Doğu’da din üzerinden beklenilen savaş teorisi su savaşına mı evrilecek? 13-07-2018 21:26 PSİKOLOJİK KARŞI ATTACK 05-03-2018 10:56 BİLDİĞİM TEK ŞEY, HİÇ BİR ŞEY BİLMEDİĞİMDİR. 25-11-2017 01:17 GEÇMİŞİN ÇÖKEN MEDENİYETLERİNDEN ALINACAK DERSLER 12-11-2017 16:29 NÜKLEER GERÇEĞİMİZ 31-10-2017 23:58 PARADOX KİMİ ZAMAN ŞAŞIRTMA AMACI GÜDEN,AYKIRI DUYGU VE DÜŞÜNCE 23-10-2017 23:01 PSİKOLOJİK OPERASYON 12-10-2017 23:41 BUNUN SONU NEREYE VARACAK 04-10-2017 22:47 Şu mavi noktaya dikkatlice bakın. 24-09-2017 22:22 AÇLIK OYUNLARI (KUTSAL ZEYTİN’İN KATAR A CEZASI) 08-06-2017 16:18 İNSANLIĞIN SINAVIDIR ŞU YEMEN ELLERİ 15-05-2017 20:30 ALLAH’IN SINIRLARI İHLAL EDİLMİŞTİR 07-05-2017 10:26 23 Nisan 1920-∞ 22-04-2017 11:30 KURT VE ÇAKALIN HİKAYESİ .... 20-04-2017 19:19 ÜLKÜMÜZE…DAVAMIZA…BUNLARIN KAPSAMI OCAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR 17-04-2017 18:17 LİBYA’YI 3’E BÖLME PLANINA GENEL BİR BAKIŞ(HER TARİH BİR MESAJ) 11-04-2017 19:08 HER TARİH BİR MESAJ (KÖRFEZ STRATEJİSİ NE İSE SURİYE STRATEJİSİ AYNIDIR) 07-04-2017 23:21 DÜŞMAN:”ÖNCE UYKU SONRA ÖLÜM” DİYOR! 31-03-2017 10:22 AKLIN TEMEL TAŞI MANTIK (BİR ARAŞTIRMAMIN KISA ÖZETİ) 29-03-2017 17:10 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 3 23-03-2017 09:04 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 2 12-03-2017 21:21 SON DÜNYA SAVAŞLARI ÜLKE SENERYOLARI-ANALİZLER 1 02-03-2017 10:38 SÜREKLİ OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEN TARİHLER 17-02-2017 19:31 AGNOTOLOJİ (CEHALET BİLİMİ) 11-02-2017 15:29 ŞEYTANLA DANS EDEN KİRLENMEKTEN KURTULAMAZ 10-02-2017 17:41 ANLARSANIZ….!!!! 09-02-2017 21:19 EĞER ÜLKENİ KURTARACAK BİR LİDER BEKLEMEKTEYSEN BEN SİZE BİRŞEY ÖĞRETEMEMİŞİM DEMEKTİR./MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. 27-01-2017 17:14 BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAK 24-01-2017 21:38 KÜRESEL ANAYASA 15-01-2017 17:43 KISSADAN HİSSE... 10-01-2017 16:30 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 9.KISIM. 04-01-2017 22:38 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 8. KISIM 30-12-2016 13:20 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 7.KISIM 20-12-2016 02:27 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 6.KISIM 16-12-2016 08:18 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 5.KISIM 14-12-2016 08:52 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 4.KISIM 12-12-2016 08:07 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 3.KISIM 09-12-2016 22:39 TARİH HATAYI AFFETMİYOR 2.KISIM 08-12-2016 10:26 TARİH HATAYI AFFETMİYOR…. 04-12-2016 18:19 VATAN VE İMAN İÇİN 06-08-2016 14:44 TÜRK BİR DEV HAYALİ YIKTIM GERÇEĞE YÜRÜYORUM 09-07-2016 03:15 Puna GÜLEÇÖZ- MADEM MİLLETÇİLİK, NEDEN RUHU YOK 27-06-2016 02:40 Puna GÜLEÇÖZ - KAHRAMAN IRK'IMA BİR NAME 19-06-2016 22:23 BENİM İMAN DOLU,GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR 11-06-2016 12:44 BIR MILYON KERE BIR MILYONLUK BIR KUVVET...KISSADAN HİSSE ZAMANIMA... 01-06-2016 09:02 Puna GÜLEÇÖZ ; HÜRRİYET KASİDESİ.... 22-05-2016 23:15 BUYUK TURK BİRLİĞİ. ASLA İMKÂNSIZ DEĞİL... 16-05-2016 00:02 SİZİN HAKLARINIZ 3 MADDE VE HER YOL EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR... 08-05-2016 22:09 İHTİLALİ KİM YAPTI 02-05-2016 09:17 EN BUYUK AŞAMADIR MERKEZİ BİRLİK NE KADAR SAMİMİSİNİZ... 25-04-2016 09:35 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!... 17-04-2016 20:41 TERÖR EYLEMLER STRATEJİSİ 10-04-2016 19:07 ZAMAN MAKİNASI VE KURTULUŞ YOLU 1.BÖLÜM 04-04-2016 00:54 ALGI STARTEJİSİ VE OYUNUN İÇİNDE OYUN KURALI 27-03-2016 21:49 VATAN BEYNİM SANA FEDA OLSUN 20-03-2016 19:02 “KEMAL PAŞA”1923 15-03-2016 15:22 TARİHİ UNUTAN GAFİLLER GÜÇ VEHMEDEBİLİR,AMA SONLARI HÜSRANDIR 08-03-2016 16:07 BALFOUR DEKLARASYONU 1917 03-03-2016 01:04 SYKES-PİCOT PLANI İYİCE İRDELENMELİDİR 28-02-2016 14:51 ALTIN VURUŞ 27-02-2016 02:58 DESİNLER Kİ BİR DE BİTLİSLİ EŞREF KOMUTAN VARDI 20-02-2016 01:27 BU BAHAR A İNDİRİM VAR 13-02-2016 03:26 BU BAHARA İNDİRİM VAR 12-02-2016 18:03 BEN KALEMİME MÜLTECİ DEĞİLİM HAKİMİM.. 12-12-2015 17:36 BENİM EGOM YOKTUR.FİKRİM VARDIR. BİLİMSEL (EZOTERİK)YOK OLUŞ 08-12-2015 05:37 MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE GEÇEBİLİRMİYİZ ARTIK...!!! 30-10-2015 21:43 (Ata'sının kızı) Puna Güleçöz HARBİ ANALİZ...(ANALİZ-İ HARBİ) 12-09-2015 18:13 Vatan Sana Canım Feda Derken Çok Nettim! 31-08-2015 12:10 (Ata'sının kızı) Puna GÜLEÇÖZ TÜRKLER BU ÇAĞDA FİNALE Mİ OYNUYOR? 18-07-2015 22:47 KELEBEK ETKİSİ... 17-04-2015 19:32 Ata ’ya Mektup 16-04-2015 00:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
23 Nisan 2018 Solo Türk Gösterisi
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
İYİ Parti ÇTSO ve Esnaf Odaları Ziyareti
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA