GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-06-2020 19:53   Güncelleme : 14-06-2020 19:53

Başkan Akgün’den Jandarmanın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı...

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Metin AKGÜN, Jandarmanın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı.

Başkan Akgün’den Jandarmanın 181'inci Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı...

Başkan AKGÜN, masajında;

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834, Asakir-i Redîfe askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kurulan;

ilk defa 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan tatbik kararnamelerinde “Jandarma” terimi görülen;

Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilen “JANDARMA” yapılanmamız, 1879 yılında ise, Türk Jandarması günümüzde kullanılan şekli ile Jandarma adını alan;

1909’da Harbiye Nezaretine bağlanan ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını alan;

1. Dünya Savaşı esnasında, iç güvenliği sağlamaya devam eden, aynı zamanda ülke savunması için de cephelerde savaşan, özellikle Çanakkale Savaşları’nda büyük başarılar gösteren;

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları ile teşkilatlandırılan,

1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmesi ile emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevinin de uhdesine verilen;

1939 yılında; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yeniden yapılanan;

1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu da görev alanına dahil edilen,

Ve akabinde; bu görevi, 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilen;

Yurt içi olduğu gibi, yurt dışı görevlerde de aktif görev alan ve başarılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan;

Bu bağlamda;

Jandarma komando unsurları Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli görevler üstlenene, (1974)

Yakın Dönemde;

1984 yılında PKK/KCK terör örgütüyle mücadele içerisinde büyük başarılar gösteren, bu yolda vazifesini başarıyla sürdüren;

2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanan;

2018 yılında ise Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘’Zeytin Dalı Harekâtı’’nda büyük başarılar gösteren;

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevlerini yerine getiren;

Devletin, milletin bekası, toplumun huzur ve güvenliğinin temini, tesis ve devamlılığı için, nefsin ötesinde canını feda etmede gözünü kırpmadan görev yapan ve bu yolda görev almak için, içinde bulunduğu vaziyeti, imkan ve şeraiti düşünmeden, üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getiren, Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümünü, şahsım ve Eğitimde Kaliteyi geliştirme Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerimiz adına tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarken, Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarına aile fertleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” Dedi.

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı