GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-02-2020 22:50

Başkan Akgün’den Üç Ayların başlaması ve Regaip kandili Mesajı.

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Akgün, Üç Ayların başlaması ve Regaip kandili ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Başkan Akgün’den Üç Ayların başlaması ve Regaip kandili Mesajı.

25 Şubat itibari idrak ettiğimiz Recep ayı ile, kandiller geçidi olarak adlandırılan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içinde barındıran üç aylar başladı...

Bütün İslam âlemi için üç aylar diye tabir edilen; Recep, Şaban ve Ramazan ayları feyizli ve bereketli, manevi iklimin yoğun olduğu zaman dilimleridir.

Bu aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı müstesna zamanlardır.

Üç aylar; yüce yaratan ve yaratılanlarla olan beşeri ilişkilerimizi gözden geçirmemiz, yaradılış gayemize dönük, dünyevi ve uhrevi hedeflere yönelik, kendimizi yeniden kurgulamamız açısından değerlendirmemiz gereken çok özel günler başlıyor.

Resûlullah’ın (S.A.V.); “Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur”.1 Şeklindeki duası, O’nun üç aylara verdiği önemi ortaya koymaktadır.

27 Şubat Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regaip Gecesi’dir. Bu vesileyle aile bireylerimizle birlikte, kulluk görevimiz olan ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışalım. Sığınılacak başka bir kapı yoktur şuuruyla Rabbimizin affına sığınarak, Kur’an-ı Kerim’de buyurduğu “ De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir”.2 Müjdesinin bu gecede farkına varalım.

Regaip gecesinin fazileti hakkında Allah Resulü (S.A.V.) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “ Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez:

Birincisi; Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip gecesi,

İkincisi; Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesi,

Üçüncüsü; Her perşembeyi Cuma’ya bağlayan Cuma gecesi,

Dördüncüsü; Ramazan bayram gecesi

Beşincisi; Kurban bayramı gecesidir.”3

Bu büyük müjdenin ilki olan, Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edeceğimiz Regaip gecesini fırsat bilerek; Kur’an okuyarak, dua ederek, tövbe-i istiğfar getirerek, kaza ve nafile namazları kılarak, gündüzleri de oruç tutarak ihya edelim. Ayrıca bu mübarek gün ve gecelerde insanlığın mutluluğu içinde dua edelim.

Şahsım ve Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu adına; varlığımızı adadığımız, aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, Türk Dünyasının, İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandillerini tebrik ederken, Üç ayların ve Regaip gecesinin; her birimizin günahlarının affına, birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını,

Çağdaş Tapınakçı Şövalyelerin oluşturdukları haçlı ittifakıyla, 2. Cihan harbinin faşist anlayışıyla yeniden arz-ı endam eden Küresel Eşkıyaların, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında milli varlığımıza yönelen küresel saldırıların, yurt içi ve dışında, dahili ve harici bedhahlarla oluşturdukları koalisyonla yaşattıkları kaos ortamındaki zulmün son bulmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

---------------

1 Ahmet b. Hanbel,Müsned, 1/259

2 Zümer-39/53.

3 el-fethu’l- Kebir,c.2,s.93

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı