GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-12-2019 20:10   Güncelleme : 24-12-2019 15:24

Rektörü göreve çağırıyoruz.. Üyelerimize iftiralar ithamlar ve mobbing, uygulanıyor

Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanılığı yaptığı açıklamada akademisyenlere mobbing yapıldığı, akademik personele ayrıca sistematik şekilde yıldırma politikaları uygulanarak özlük haklarının gasp edildiğini öne sürdü

Rektörü göreve çağırıyoruz.. Üyelerimize  iftiralar  ithamlar ve mobbing, uygulanıyor

Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanlığı bir basın açıklaması yayınladı açıklama şöyle;

TÜRK EĞİTİM SEN ÇANAKKALE ŞUBE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’cü kadroların tasfiye edilmesinden sonra ülkemizin çeşitli üniversitelerinden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gelerek görev yapmaya başlayan sendikamız üyesi öğretim üyelerine karşı yine üniversite bünyesinde görev yapan militan ruhlu bir grup tarafından sistematik biçimde saldırılar yapılmaktadır. Yaklaşık iki yıldır iftiralar, ithamlar ve mobbinge varan eylemleriyle üyelerimize saldıran bu grup, son günlerde yerel basın kanallarını da kullanmak suretiyle saldırılarını şiddetlendirmiştir. İtham ve iddiaların aksine üniversite çatısı altındaki çalışma ofislerinde saldırıya uğrayan bazı üyelerimizin şikâyetleri idari ve adli süreçlerde soruşturulmaya devam ederken, kendi eylemlerini toplumsal algı operasyonları ile örtmeye çalışan söz konusu grubun taktikleri FETÖ taktikleriyle benzerlik göstermektedir.

Yaptıkları projeler; düzenledikleri kongre, çalıştay ve sempozyumlar; yazdıkları kitaplar ve makalelerle araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne ciddi bir katma değer sağlayan ve sinerji yaratan üyelerimiz, söz konusu grup tarafından yapılan tacizlerle iş yapamaz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu gruba mensup bir kadın öğretim üyesinin, üyelerimizden birinin ofisini basarak saldırması, onlarca kişi önünde üyemizi ölümle tehdit etmesi yaşananların ve yaşanabileceklerin vahametini ispatlar niteliktedir. Üyemizin bu konudaki şikâyeti de savcılık incelemesindedir. Akabinde üniversite yönetimi tarafından da olay idari boyutta incelenmektedir. Yakın geçmişte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan trajik olayda hayatını kaybedenlerle aynı akıbeti yaşamaktan endişe duyan üyelerimiz kışkırtmalara maruz kalabileceklerinden, ruhen ve fiziken zarar görebileceklerinden endişe etmeleri sebebi ile ofislerinin kapılarını içeriden kilitleme ihtiyacı duymaktadırlar. Bölüm başkanı ve çetesi, yerel basında sözde darp edildiğini iddia ederek mağdurmuş gibi gösteren kadın öğretim üyesini üyelerimize karşı kışkırtmakta, ayrıca bölüm başkanı sıfatını kullanmak suretiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi yolundaki her türden yönetmelik ve kanunu hiçe sayıp üyelerimize sistematik biçimde saldırılarını kamuoyuna taşıyarak üniversitemize, kanunlarımıza ve uygulayıcılarına da meydan okumaktadırlar.

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı ile aynı bölümde Eğitim-İş adlı sendikaya mensup bir grupla ilgili şunları merak etmekteyiz:

1. Siyasi parti üyesi olduğu halde YÖK Kanunu’nda açıkça yasaklanmış olmasına rağmen bu bölümde idari görev alan bir sözde öğretim üyesi, bir siyasi partinin belediye başkanlığı aday adaylığı açıklamasını üniversite çatısı altında kendi ofisinde yapmış, öğrencilere kendisi lehinde sosyal medyada propaganda yapmaları telkininde bulunmuştur. Çeyrek asırdır akademik olarak yükselemeyen, ancak her türlü siyasi propagandayı okul ortamında yapmaya devam eden bu öğretim üyesinin soruşturma dosyasını kim ya da kimler hangi gerekçelerle kapatmıştır?

2. Üyelerimiz tarafından düzenlenen kongrelere giden öğrenciler tehdit edilmekte, yönetmelikler ve kanunlarla tanınan her türden eğitim-öğretim haklarına dönük talepleri yerine getirilmemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanının hukuka aykırı ve keyfi olarak üyelerimizin danışmanlığını üstlendiği öğrencilerin dilekçelerini işleme almamakta, bu öğrencilerin okuldan atılmaları için her türlü hukuksuz girişime başvurmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetim organlarını işlemez hale getiren bu bölüm başkanı aynı zamanda Enstitü Müdürünü çeşitli yerlere hangi hak ve unvanlarla şikâyet ederek tacizlerine

devam etmektedir? Bu bölüm başkanı kimden ya da kimlerden cesaret almaktadır? Bu bölümde orman kanunları mı geçerlidir?

3. Bölüm başkanı, bir doçent üyemizi kendi dersinin sınavına hem de mesai saatleri dışında yetkisi olmadığı halde kanunsuz biçimde gözetmen olarak nasıl yazabilmektedir? Üstelik, muhakkik olmadığı halde üyelerimizden hangi yetkiyle savunma istemektedir? Bölüm başkanı Ali kıran baş kesenlik mi yapmaya soyunmaktadır?

4. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı eğitim-öğretim faaliyetleriyle meşgul olması gerekirken kendine bağlı üniversite merkezlerinin resmi sosyal medya hesaplarından imzacılıktan atılan Kürtçülerin reklamını hangi hakla yapabilmektedir? Siyasi derneklerin üniversite dışı faaliyetleri nasıl oluyor da bölümün resmi sitesinde yer alabilmektedir? Burası bir derneğin, bir sendikanın arka bahçesi midir?

5. Üyelerimize karşı iki yıldan beri şiddeti giderek artan yıldırma eylemleri en sonunda yerel basın organları üzerinden açık bir linç girişimine dönüşmüş; kamuoyu manipüle edilmek istenmiştir. Basın gücünü kendi iftiraları için kullanmaktan çekinmeyen Eğitim İş Çanakkale şube başkanı Ahmet Mantaş’ın da dahil olduğu çetenin mevcut soruşturma süreçlerini etkileme gayretlerini hayretle izliyoruz. Her türlü yol ve argümanla üyelerimize saldıranlar, yerel basın organları yoluyla üniversite yönetimi üzerinde baskı kurmaya mı çalışmaktadırlar?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, şehrimizin en önemli değeri ve kazanımıdır. Bu değerin çalışkan, ilkeli, ahlaklı ve vatansever öğretim üyeleriyle yükseleceğine inancımız tamdır. Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Sedat Murat’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini saygın bir araştırma üniversitesi yapma projesi 28 Şubat zamanlarından kalma bu hastalıklı zihniyetle maalesef sekteye uğratılmak istenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yuvalanmış, meslek barışını bozan, eğitim-öğretim düzenini sabote eden, üyelerimize iftira ve linç kampanyası başlatan organize bir çeteye karşı üniversite yönetimini ve Yükseköğretim Kurulu’nu uyarıyor ve derhal önlem alınması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızdan ve üyelerimizin her türlü hukuki haklarını sonuna kadar savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

23.12.2019

Resul DEMİRBAŞ

Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı