GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-03-2019 18:21   Güncelleme : 04-03-2019 22:59

TÜİK’İN ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI DA ISMARLAMA

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin Şubat 2019 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; memur ve emeklilerinin 2019 yılının ilk iki ayını kayıpla karşıladıklarını belirterek TÜİK’in açıkladığı oranların inandırıcı ve ikna edici bulunmadığını söyledi.

TÜİK’İN ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI DA ISMARLAMA

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin Şubat 2019 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; memur ve emeklilerinin 2019 yılının ilk iki ayını kayıpla karşıladıklarını belirterek TÜİK’in açıkladığı oranların inandırıcı ve ikna edici bulunmadığını söyledi.

Kayıtdışı ekonominin nimetini başkaları külfetini memur ve emeklileri ile ücretlilerin taşıdığını, dolaylı vergilerle soyulduklarını belirten BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, basın açıklamasında şöyle dedi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Şubat ayında enflasyon (TÜFE) % 0,16 artmıştır

Bu oranın karşılığının olup olmadığını, oranı açıklayan TÜİK yetkililerinin vicdanına bırakıyorum.

Kasım ve Aralık aylarında ısmarlama yöntemi ile eksi (-) açıklanarak 2018 yılı enflasyon oranına çekilen ayarın, Ocak ve Şubat aylarında da farklı şekillerde devam ettirildiği anlaşılmaktadır.

TÜİK’e göre 2019 yılının ilk iki ayında TÜFE enflasyonu % 1,23 olmuştur.

TÜİK rakamları incelendiğinde, Şubat ayında, harcama gurubu ağırlığı % 23.29 olan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artışın % 0.90 olduğu görülmektedir. Harcama gurubunun dörttebirine karşılık gelen gıda ve alkolsüz içecek harcamalarındaki artışın, ortalama artışın 5,6 katı olması düşündürücüdür.

Yine TÜİK’e göre bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış % 29,25 ile yıllık enflasyonun 10 puan daha üzerindedir.

VATANDAŞIN TÜİK’E GÜVENİ KALMAMIŞTIR.

TÜİK verilerini ibretle inceliyoruz.

Ağustos 2018’den beri piyasada oluşan fiyat artışlarının sıradan vatandaşa yansıması Şubat ayı sonu itibariyle % 50-60 civarındadır.

Haklı olarak aradaki farkın nerede olduğunu, nerede gösterildiğini, nereye kaybolduğunu öğrenmek istiyoruz.

Raflarındaki malların kalitesi tartışmalı yaygın mağaza zincirleri ile tanzim satış mağaza ve reyonlarındaki 5, 6 kalem ürün fiyatları kullanılarak enflasyon oranına müdahale edilmesi kabul edilemez.

Oranların istatistik oyunları ile daha aşağıya düşürülmesi hayat pahalılığını gizlemeye yetmemektedir.

Kaldı ki ücreti ile geçinenler için ayrı bir enflasyon hesaplama yöntemi kullanılmalıdır.

Memur ve emeklileri ile ücretliler her gün elbise veya beyaz eşya almamakta ama her gün ekmek ve temel gıda ürünlerini satın almaktadır.

TÜRK-İş ile İTO (İstanbul Ticaret Odası) tarafından her ay açıklanan enflasyon oranları ile TÜİK rakamları arasındaki uçurumu birileri izah etmek zorundadır.

DOLAYLI VERGİLER İLE SOYULUYORUZ!

Memur ve emeklileri ile ücretlilere üzerindeki bir soygun da dolaysız vergiler ile gerçekleştirilmektedir.

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı OECD ülkelerinde % 35-46 iken, Türkiye’de bu oranın 2019 yılı bütçesinde % 67.8 olması nasıl soyulduğumuzun göstergesidir.

Memur ve emekliler ile ücretlilerin gelir saklaması, vergi kaçırması mümkün olmadığı gibi, Devlete karşı görevlerini yerine getirmeyen vergi yüzsüzlerinin yararlandığı af ve yapılandırmalardan da yararlanmaları mümkün değildir.

Bu soyguna ve adaletsizliğe son verilmelidir.

KAYITDIŞILIĞIN FATURASINI DA MEMUR VE EMEKLİLERİ İLE ÜCRETLİLER ÖDEMEKTEDİR

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ile kayıtdışı istihdamın % 35-40 civarında olduğu bilinmektedir.

Kayıtdışı ekonominin nimetinden yararlananlar, külfetini memur ve emeklileri ile ücretlilere yüklemektedir.

Hükumetin kayıtdışı ekonomi ile mücadelede yetersiz kalması sadece bütçe açığının büyümesine ve haksız rekabete yol açmamakta, aynı zamanda vergi ve gelir dağılımı adaletsizliğine, ekonomik göstergelere güvensizliğe ve moral değerlerinde yozlaşmaya da yol açmaktadır.

Hükumet kayıtdışı ekonomi ile yürüteceği ciddi mücadeleye her türlü katkı ve desteği vereceğimiz bilinmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN ARALIK AYI KAYIPLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon oranına göre (aile ve çocuk yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların kayıpları özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin toplu sözleşme gereği Şubat ayında aylığındaki 113,81 TL’lik artışın 38,75 TL’si erimiştir

Aynı şekilde;

* 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 41,53 TL’dir

* 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 47,10 TL’dir

* 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 67,92 TL’dir

* 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 45,56 TL’dir

* 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında Şubat ayındaki erime miktarı 72,14 TL’dir

BASK BASIN BÜROSU