GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-11-2018 09:14   Güncelleme : 24-11-2018 09:17

Başkan AKGÜN’den; 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Başkan AKGÜN; “Öğretmenler, nefisine değil, nesline hizmete adanmış bir ömrü yaşayan meslek mensuplarıdır.” “2023 Eğitim Vizyonumuzda” öğretmen olmak, ağır bir mesuliyettir… ……….

Başkan AKGÜN’den; 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler, nefisine değil, nesline hizmete adanmış bir ömrü yaşayan meslek mensuplarıdır.

“2023 Eğitim Vizyonumuzda” öğretmen olmak, ağır bir mesuliyettir…

Öğretmenler; insan yetiştirmenin, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşası olduğunun farkında olan tek meslek mensuplarıdır…

Öğretmen, öğrenmenin, insanoğlunun doğuştan gelen bir özelliği olduğunu bilen, bu bilinç ile, öğrenicisi ile birlikte öğrenen, öğrenicisini salt akademik bilgiye değil, hayata hazırlama mesuliyetinin ağırlığının farkında olan, bu farkındalık içerisinde; zaman zaman bazı velilerinin karşı duruşlarına rağmen, öğrencisini hayata hazırlayan, onu iyiyi kötüden ayırt edebilir yeterliye kavuşturmaya odaklanan, bu yolda emek veren, mücadele edendir…

Öğretmen; Çocuklar, kendilerine söylenenlerden daha çok gördüklerine, yaşadıklarına ve tanık olduklarına itibar ettiklerini bilendir.

Öğretmen; çocukların şekillenmesinde, sözlerden daha çok yaşadıklarının etkili olduğunu bilip, bu yönde onlara doğru model olmak en önemli hassasiyeti içerisinde yaşarken, bu büyük hedefe ulaşma yönünde zaman zaman aileyi de uyaran, onlara da model olarak hata payını minimize etmeye odaklı yaşarken, kendinden verdikçe mutluluğun zirvesini yaşayandır…

Öğretmen, öğrencisinin evde kazandığı değer ve yeterlikler veya kazanmadıkları ile okula gelen çocuklarımız olduğunu en iyi bilen, en olumsuz şartlara hazırlıklı olup, onlara doğru model olmanın, onların dilinden konuşup, onlara ulaşma gayretinde olandır…

Her 24 Kasım Öğretmenler gününde olduğu gibi, 2018 24 Kasımında da benzer açıklamalar yayınlanacak; Türkiye’nin; 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin gayretleri ve emeklerinin ehemmiyeti, vazgeçilmezliği vurgulanacaktır…

Böylesine yüksek hedeflere dönük, en yüksek özveriyle çalışan, dünyalık beklentilerin de ötesinde gayret gösteren öğretmenlerden beklenen katkının, toplumsal beklentilerin hayata geçmesi için, 2018 yılının 24 Kasımında; “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği” bu anlamlı günde;

Yeni bir neslin inşasında hassas bir noktada olan eğitimin, bu yönde hizmet öncesi eğitim almayanlarca yapılabileceği algısının ve bu algıya dayalı yapılan uygulamaların, neslin inşasında bozuk zeminde, eksik malzemeyle yapılan binaların çökmesi gibi toplumsal çöküşlerinde sebebi olabileceği göz önünde bulundurularak;

Öğretmenin toplumda hak ettiği itibarı önemsemek, buna uygun yaşamak ve yaşatmak suretiyle öğretmenlerimizi; çocuklarımızın karşısına itibarı yüksek insanlar olarak çıkarmakla başlanabilir…

Eğitimcinin mesleki gelişmesi, kendini yetkinleştirecek olan hizmet içi eğitsel desteğin esirgenmemesi, her bir eğitimcinin mesleki gelişmesi yönünde eşit ve adil bir süreç yönetilerek devam edilebilir…

Eğitim yöneticileri ve eğitim işgörenlerinin önündeki yükselme ve fırsat eşitliği açısından adaletin sağlanması önemli olduğu göz önüne alınarak sistemde iyileşmeler sağlanırken, bu süreçte eğitimcilerin insan olmanın erdemine dayalı var olan onuru önemsenerek fark yaratılabilir...

Kurumların; yönetici ve kurum işgörenlerinin kalitesi kadar kaliteli, yöneticileri ve kurum çalışanlarının şahsiyeti kadar kurumsal şahsiyet kazanacakları unutulmadan,  eğitim kurumları yöneticileri ve kurum çalışanlarının (öğretmen ve diğer çalışanları) çocuklarımızın karşısına onurlu, şahsiyetli ve itibarı yüksek insanlar olarak çıkmalarını sağlayacak yönetsel tedbirler alınabilir ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlayacak uygulamalar ve bu yönde mevzuat düzenlemeleri yapılabilir…

Öğretmenlerin çok ağır bir mesuliyeti olduğunu bilmenin yetmeyeceği, bu ağır mesuliyet altında ezilmeden görevlerini yerine getirmeye çalışan, elleri öpülesi öğretmenlerimizin,  eğitimcilerimizin, bütün eğitim çalışanlarımızın ve eğitim yöneticilerinin önünde engel olmak yerine, sağlanacak siyasi ve toplumsal destekle güçlendirerek, şahsiyetlerinin yüceltilmesi, adil uygulamalarla adalete olan güvenleri sarsılmadan, çocuklarımız karşısına doğru model olmalarının sağlanması umut ve dualarımız içerisinde;

 Şahsım ve Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına,  

24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, sizlere gereken önemin verilmesi yönünde yeterince etkili olamadığımız, özlük haklarınızın iyileştirilmesi yönünde sizler yerine daha yüksek sesle konuşamadığımızın mahcubiyeti içerisinde;

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, “Nefse Değil, Nesle Hizmete Adanmış Bir Ömrü Yaşayan” eğitim şehitlerimize, ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimize Allahtan (c.c.) rahmet, gazilerimize, görevleri başında hizmete devam eden tüm meslektaşlarıma bu özel günlerinde, sağlık ve afiyet diliyor, hizmetleri karşısında minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı