GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-07-2018 20:45   Güncelleme : 28-07-2018 20:52

Çanakkale metalik altın ve gümüş madencilik şirketlerinin tehdidi altındadır.

Bölgemize en fazla zarar verecek olanı ise “Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni” ve onun ‘“Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi ‘’dir.

Çanakkale metalik altın ve gümüş madencilik şirketlerinin tehdidi altındadır.

Çanakkale metalik altın ve gümüş madencilik şirketlerinin tehdidi altındadır.

CHP il başkanlığının bu konuda yaptığı basın açıklaması şöyle;

Çanakkale İli iki kıta üzerindeki konumu, denizleri, boğazı, adaları , Kazdağı , verimli tarım toprakları ile eşsiz bir coğrafyada yer almaktadır. Çanakkale İlinin yaklaşık % 54’ü ormanlarla kaplıdır. Bu özelliği ile Türkiye’de orman varlığı en zengin olan iller arasındadır. Kaz dağları ve yöresi eko turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Tarımsal üretimde ürün çeşitliliği açısından ülkemizin en zengin illerindendir.

İlimizin bu özellikleri esas olarak onun zengin ve kendine özgü Coğrafyasından kaynaklanmaktadır. Bu aynı zamanda, sosyal, ekonomik ve ekolojik bir ayrıcalıktır. Gerçekte, sahip olduğu değerlerin çok azını bildiğimiz ve akıllıca kullanmadığımız Kaz Dağı ve Yöresinin özel bir ilgiye ihtiyacı vardır. Örneğin 2018 yılı Troya yılı ilan edilmiştir. Kaz Dağı ve yöresi sırf bu nedenle bile ilgiye ve geliştirmeye, dahası her türlü korumaya çok ihtiyaç olan doğal bir zenginlik ve yaşam kaynağıdır. Yaban hayatı için önemli bir yaşam alanıdır. Mitoloji alanıdır. Mitolojide yer alan Bin Pınarlı İda’dır. Hem geçmiş hem de günümüzdeki durumuyla Troya’nın (Troia) en önemli coğrafi, tarihsel ve kültürel bileşenidir.

Bu özelliklerinin yanı sıra, Çanakkale aynı zamanda çok önemli bir tarım kentidir. Nüfusun halen % 50’ye yakın bir bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak tarımla ilgilidir ve geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tarımda buğdaydan narenciye ye kadar ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin en zengin illerindendir. Ürettiği tarımsal ürünlerle, özellikle, Umurbey şeftalisi, tüysüz şeftalisi, Lapseki kirazı, elması, ayvası, narı, Bayramiç Beyazı, pembe domatesi, zeytini, balı, başta Ezine Peyniri gelmek üzere çok nitelikli süt ürünleri ve aranan et ürünleriyle Türkiye’de marka bir İldir.

Çanakkale’nin sahip olduğu tüm bu zenginlikleri yörede ciddi sağlık ve ekolojik sorunlara ve yıkımlara neden olacak vahşi ( siyanürlü ) metalik altın ve gümüş madencilik şirketlerinin tehdidi altındadır. Bölgemize en fazla zarar verecek olanı ise “Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni” ve onun ‘“Çanakkale İli Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi ‘’dir. Yaklaşık 1.5 gr altın için 3-4 ton su kirletilerek yok edilecek, yine yaklaşık 1.5 gr altın cevheri için ağır metalleri açığa çıkarılmış yaklaşık 2 ton atık dağlarımıza, ormanlarımıza, su havzalarımıza gelişi güzel yığılacaktır.

Çanakkale’nin merkez ilçeye bağlı Kirazlı köyü ile Bayramiç ilçesine bağlı Cazgırlar köyü arasında bulunan Balaban tepesi bölgesinde Doğu Biga Madencilik A.Ş. ( ALAMASGOLD ) tarafından Altın ve Gümüş işletmeciliği yapmak üzere yaklaşık 3500 ha. ( 35000 dekar ) alana önce sadece cevher çıkarmak üzere ruhsat izni ve ardından ÇED raporu onayı verilmişti. Ardından Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ve Madra Dağı Kazdağı Belediyeler Birliği tarafından açılan ÇED iptal davasında Çanakkale İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir.

Daha sonra adı geçen şirket , Siyanürle Altın işletme tesisi kurmak amacı ile kapasiteyi büyük ölçüde artırarak yeni ÇED raporu aldı. ÇED raporu ile ilgili olarak Çanakkale belediyesi , Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası ve Madra Dağı Kazdağı Belediyeler Birliği, Çanakkale İdare Mahkemesine iki ayrı ÇED iptal davası açılmıştı. Açılan davalar İdare Mahkemece reddetmiş, Danıştay’a yapılan başvuru sonucu , her iki dava ile ilgili olarak yerel mahkemenin verdiği kararlar Danıştay tarafından bozulmuştur.

Danıştay’ın bozma kararına rağmen Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın görmezden gelmesi üzerine bölgede ağaç katliamına devam edilmiştir. 27.07.2018 tarihinde ‘’ Aynalı Pazar ‘’ isimli yerel gazetede çıkan haber ile söz konusu işletmeye Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Çanakkale valisi sayın Orhan Tavlı tarafından verildiği haberi Çanakkale halkı üzerinde büyük üzüntü ve öfkeye neden olmuştur.

Söz konusu şirket , sadece 10 yıllık işletme süresinde bile yaklaşık 100 milyon ton su kirletilerek yok edilecektir. Bu miktar Atikhisar barajının yıllık su kapasitesinin tam iki katıdır. Yörede ve Atikhisar barajında bu ihtiyacı karşılayacak miktarda su bulunmadığı gibi Çanakkale halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajından , kirleterek yok edilmek üzere şirkete verilecek bir gram suyu da yoktur.

Çanakkale halkını yakından ilgilendiren ve hayati önem taşıyan bu konuda , Çanakkale Valiliğini göreve davet ediyoruz. Suyu olmayan Altın arama şirketine verdiğiniz Ruhsatı ( GSMR ) iptal ediniz. Sayın vali söz konusu işletmeye Danıştay kararlarına rağmen GSRM ruhsatı vermek çok ciddi bir teknik incelemenin yanı sıra , vicdani, insani, ahlaki ve evrensel hukuka ilişkin değerlendirme yapmayı gerektirmektedir.

Yaşama hakkımızı elimizden alanlara karşı dayanışmayı ve toplumsal mücadeleyi büyüteceğimize olan inancım ile Çanakkale’nin havasını soluyan ,suyunu içen , verimli topraklarında yetişen ürünleri ile beslenenleri birleşik mücadeleye çağırıyorum