SAĞLIK
Giriş Tarihi : 31-03-2018 21:22   Güncelleme : 31-03-2018 21:35

Çanakkale'de son yıllarda artış gösteren kanser hastalıklarının artış sebeplerini sordu

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Bülent Öz, son yıllarda artış gösteren kanser hastalığına dikkat çekerek, Çanakkale’deki kanser hasta sayılarını, artış sebebini ve neden olan etkenlerin araştırılıp araştırılmadığını Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a önergeyle sordu.

Çanakkale'de son yıllarda artış gösteren kanser hastalıklarının artış sebeplerini sordu

CHP’li Bülent Öz, “Kanser hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın sayısının, son yıllarda ülkemizin genelinde olduğu gibi Çanakkale ilimizde de artış gösterdiği gözlenmektedir” vurgusunu yaptığı soru önergesinde şunları ifade etti: “Anayasamızın 56. Maddesinde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.’ hükmü yer almaktadır. Kanser hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın sayısının, son yıllarda ülkemizin genelinde olduğu gibi Çanakkale ilimizde de artış gösterdiği gözlenmektedir. Sağlık hakkı, Anayasamızda ‘temel haklar’ arasında yer verilen bir haktır. Tedavi süreci uzun ve yüksek maliyetli olan Kanser Hastalığının çevresel etkenleri dikkate alınıp, bu doğrultuda gerekli tedbirler alınırsa, vatandaşlarımız daha sağlıklı yarınlarda yaşama haklarına sahip olurlar.”   TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent Öz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a cevaplaması için şu soruları yöneltti: Çanakkale ilimizde son 10 yıl içinde kansere yakalanan vatandaşımızın sayısı yıllara göre kaçtır? Bu vatandaşlarımızdan kaç tanesi 18 yaşın altındadır? Çanakkale ilimizde son 10 yıl içinde kanser ameliyatı sayısı kaçtır? Bu hastaların kaçının tedavisinde başarılı olunmuştur? Kansere bağlı yaşam kaybı sayısı yıllara göre kaçtır? Çanakkale ilimizde kanser hastalıklarının artış sebepleri ve etkenleri ile ilgili araştırma yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa tespit edilen etkenler nelerdir? Çanakkale ilimizde ve Ülkemiz genelinde kanser hastalığı artışlarını engellemek adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Son 10 yılda Türkiye genelinde ve Çanakkale ilimizde yapılan çalışmalar nelerdir?”