anafartalar market çanakkale
anafartalar market çanakkale
Advert Advert
Bedava sakarya escort bayanlar sakarya escort hatunlar sakarya escort zevceler sakarya escort bayan ilanlar sakarya escort sevdalar sakarya escort reklamlar sizleri bekliyor. Seo webmaster forum adaylar. bolu escort izmir escort izmit escort adapazarı escort

Çanakkale Belediyesi ve Başkanı hakkındaki yalan haberlere Tepki...

Bir süredir sistemli bir şekilde Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilgili gerçekle ilgisi olmayan, bilgi ve belgeye dayanmayan haberler yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir basın yayın kuruluşunun haberleri nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Çanakkale Belediyesi ve Başkanı hakkındaki yalan haberlere Tepki...
Çanakkale Belediyesi ve Başkanı hakkındaki yalan haberlere Tepki... Taner Arçukoğlu
Bu içerik 3491 kez okundu.
Advert biga can hastanesi Advert

Bir süredir sistemli bir şekilde Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilgili gerçekle ilgisi olmayan, bilgi ve belgeye dayanmayan haberler yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir basın yayın kuruluşunun haberleri nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Çünkü kent halkının, kamunun, bilgiye dayanmayan haberlere karşı, DOĞRU BİLGİLENME HAKKI vardır.


İlgili basın yayın kuruluşunun aşağıdaki bilgiler ışığında uzmanlık gerektiren mali konularda bilgiye ve belgeye dayalı haberler yaparak, kamuoyunu aydınlatmasını temenni ederiz. Tabii ki gerçek niyeti bu ise.


Kamu mali yönetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gibi yasal mevzuatların yürürlüğe girmesi ile yeniden düzenlenmiştir. Özellikle Mali yönetim sürecinde İç ve Dış denetimi, bu denetimde yer alan görevliler, yetkileri ve sorumlulukları, harcama öncesi ve sonrası süreçler, bütçenin oluşturulması, mali tablolar, muhasebe kayıtları, hesapların açılması kapatılması, kesin hesapların çıkarılması, taşınır, taşınmazlar ve daha pek çok detay yasalar, uygulama yönetmelikleri ve rehberlerle birlikte  açık ve net olarak tanımlanmıştır.


Bu denetimler, belediyemizin iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini içerecek şekilde yapılmaktadır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir. Tüm bu denetimlere ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanmakta ve Belediye Meclisinin bilgisine de sunulmaktadır.


Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi mali iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve uygulanmasında kurumdan kuruma, ilden ile farklı uygulamalar söz konusu değildir, olamaz. Kurumlar usul, esas, ilke ve standartların belirlendiği bu süreçlerde tanımlananların dışında eylemlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Mali yıl 01. Ocak’ da başlar 31. Aralık’ta son bulur. Bu zaman dilimi içinde yapılacak her mali işlemin zamanı ve nasıl yapılacağı tanımlıdır. Mali Hizmetler Müdürlükleri de bu süreçten sorumludur. Mali iş ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir biçimde yürütülmesi için diğer müdürlüklere gerek iç yazışmayla gerekse e-posta yoluyla hatırlatma yapması görevinin bir parçasıdır. Haberde geçen kurum içi e-posta yazışması da her yıl yapılan rutin bilgilendirmelerden biridir.


Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacıyla hazırlanan mevzuat düzenlemeleri varken,

İLGİLİ YAYIN ORGANININ KULLANDIĞI SORUNLU DİLDE OLDUĞU GİBİ BİR KAMU KURUMU;"APAR TOPAR", “SORUŞTURMAi İNCELEME YAPILIYOR” gibi yasal düzenlemelerde belirtilen süre, usul ve esasların dışında bütçe yapayım, hesapları kapatayım, kesin hesabı çıkarayım, muhasebe kayıtlarını ve hesaplarını değiştireyim diyemez.


Yine aynı yayın organı tarafından;


“SAYIŞTAY TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR”,

YAPILAN ŞİKAYETLER VE ORTADA DOLAŞAN İDDİALAR NEDENİYLE HEM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAYIŞTAY DENETÇİLERİ GÖNDERİLMİŞ, HEM DE SAVCILIK TARAFINDAN  SORUŞTURMALAR AÇILMIŞTI. İNCELEME VE SORUŞTURMALAR BU YIL DA DEVAM ETTİ” denmektedir.


Yine bilgiye dayanmayan bu ithama karşılık açıklamada bulunmadan önce hemen belirtmekte fayda var ki İçişleri Bakanlığı Sayıştay denetçilerini görevlendiremez. Bir gazetecinin kamuoyuna sunacağı böyle bir haberi kaleme almadan önce kurumları, kurumların yetki ve sorumluluklarını, işleyişlerini öğrenmesi, kulaktan dolma sokak dedikodularını değil, aklı ve bilgiyi referans alması gerekir. Ancak tabii ki bu hazırlık ve bilgilenme süreci de yalnızca gerçek gazetecilerden beklenir.

Sayıştay Denetimi, Anayasanın 127. Maddesi kapsamında TBMM tarafından yürütülen bir denetimdir. Denetimler hesap verme sorumluluğu çerçevesinde belediyenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlar, kurumsal planlarına uygunluğu yönünden yapılır. Sayıştay belediyelerde idari, adli ve cezai bir soruşturma, kovuşturma veya yargılama yapmaz. Her yıl Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında kurumlara en az 2 kez yerinde denetim yapılır. Her yıl tekrarlanan yılı içinde Sayıştay’ca yapılan bu denetimler; RUTİN DENETİMLER dir. Sayıştay denetimi için herhangi şikâyet, ihbar, talimata gerek yoktur. Mevzuatı gereği oluşturulan plan ve programlar kapsamında olağan bir süreçtir. Şu anda da belediyemizde 2017 mali yılı denetimleri için Sayıştay denetçileri bulunmaktadır ki 2017 yılı ilk altı ayı için Haziran.2017 de bir denetim yapılmıştır, şimdi ise 2017 son yarı yılı için denetim yapılmaktadır. Kaldı ki yılı içinde yapılan bu denetimleri, Çanakkale Belediyesi olarak yılı içinde yürütülen iş ve işlemlerimizin daha nitelikli, daha güvenilir, daha sağlıklı, daha şeffaf olması açısından da KURUMSAL ve KAMUSAL  bir  AVANTAJ olarak görüyoruz.


Ayrıca şunu da vurgulamak yerinde olur ki; mali süreçlerde sadece Sayıştay tarafından denetlenmiyoruz. İÇ DENETÇİMİZ var, her yıl belediye meclis üyeleri arasından seçilen belediyenin gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetleyen DENETİM KOMİSYONUMUZvardır.


SONUÇ; Kamu Mali Yönetimi, MALİ DİSİPLİNİ gerektirir ve bu disiplin, mali yönetim süreçlerini açık ve net bir şekilde tanımlayan yasal mevzuatlardır. Bu yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılan rutin denetimlerin, yürütülen mali iş ve işlemlerin, hastalıklı bir dil kullanarak, YANLIŞ ve YANDAŞ BİLGİ ile haber niteliği bile taşımayan yazılarla KAMUOYUNUN GERÇEK BİLGİ EDİNME HAKKININ İHLALİNE izin veremeyiz.
Bundan sonra ilgili konularla yapılacak haberler için bir altlık oluşturması, gazetecilere haber öncesi bir referans kaynağı olması amacıyla kamu yönetim sistemimizde belediyelerle ilgili düzenlemelerin incelenebileceği linkleri de aşağıda paylaşıyoruz.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5393

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5018

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6085&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6085

çanakkale belediyesi belediye başkanı yalan haber
Yorum yazabilirsiniz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GÖKÇEADA- Taş mercan kolonileri ölüyor
GÖKÇEADA- Taş mercan kolonileri ölüyor
ENEZ- Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı 5 ölü!..
ENEZ- Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı 5 ölü!..