Reklamı Geç
mektebim okulları çanakkale
anafartalar market çanakkale
anafartalar market çanakkale
Advert Advert

Çanakkale'de 'Başka Bir Okul Mümkün'

Demokratik, Alternatif, Ekolojik ve Özgür finansmanlı 'Bir Başka Okul'un temelleri Çanakkale'de atıldı!

Çanakkale'de 'Başka Bir Okul Mümkün'
Çanakkale'de 'Başka Bir Okul Mümkün' Taner Arçukoğlu
Bu içerik 7366 kez okundu.
Advert biga can hastanesi Advert

Çanakkale'nin ileri gelen iş adamlarından Halil KUZU'nun, sosyal girişimcilik projelerinden biri olan ve merkezi İstanbul'da olan Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) vakfı desteği ile hayata geçirilen özgür okul projesi hakkında bilgilendirme toplantısı bugün Kalabaklı Köyü'nde gerçekleştirildi.

Bir çok Çanakkaleli iş adamı, eğitimciler, proje yürütücüleri, basın mensupları ve yol öykücüsü Tayfun TALİPOĞLU'nun da katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında proje hakkında detaylı bilgiler verilirken, izleyicilerin merak ettikleri sorular da cevaplandı.

 

BBOM nedir?

Başka Bir Okul Mümkün Derneği; çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi ve ilk okulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürmektedir. Bu amaçla BBOM Derneği belli ilke ve değerler ekseninde:
Alternatif EğitimDemokratik YönetimEkolojik DuruşÖzgün Finansman
üzerine kurulu BBOM Eğitim Modelini geliştirmektedir;
Farklı illerde BBOM Eğitim Modelini uygulayan BBOM ana ve ilk okullarının açılmasına destek vermektedir;
BBOM Eğitim yaklaşımının yaygınlaşması için faaliyetler yürütmektedir.

 

 

Demokratik Yönetim

BBOM Derneğinin önerdiği model, demokrasinin tüm unsurları ile okulun tüm bileşenlerince (öğretmen, aile, çevre vb.) içselleştirilmesine olanak sağlayacak bir yönetim yapısı uygulanmaktadır. Okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı, kendi yaşamı ile ilgili doğrudan ya da dolaylı kararlara katılmaları ve eşit söz hakkına sahip olmaları ilkesel olarak kabul edilirken, çocukların bu katılımı bir hak olarak algılamalarını ve bu hakkı kullanmalarını sağlayacak sürdürülebilir mekanizmalar oluşturulmuştur.

BBOM okulunun bileşenlerinin ilkesel olarak hem meclis ve kurullar aracılığıyla karar alma sürecine katılma hakları vardır hem de bu kararların icrası aşamasında beslenme, temizlik, idari işler, vb. gibi tüm alanlarda istekleri, yatkınlıkları, tercihleri doğrultusunda sorumluluk sahibidirler. BBOM okullarında haklarla sorumluluklar ele ele gider.

BBOM okulunun demokratik katılım prensibinin dayandığı özerklik düşüncesi salt bir kendini gerçekleştirme düşüncesi üzerinden değil, gerek insan gerek doğa ilişkilerinde dayanışma ve paylaşım içermekte; çocukların sorumluluk, diğerkâmlık gibi değerlere dayanan özerk bireyler olarak deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Alternatif Eğitim

Eğitimde Özgürlük!

Okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biridir ve yaşamını belirlemek her birey gibi çocukların da hakkıdır. Bu yüzden BBOM eğitim programı şu şiara dayanmaktadır: “Her çocuk kendine özgüdür ve yaşamının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakkı vardır.” BBOM eğitim programı, her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. Modelimizin sahip olduğu çocuk merkezli eğitim anlayışı, çocukların duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığını ve bu farklılıkların tanınmasını ve vurgulanmasını temel alır. Bu düşünce, çocuğun tanınmasına yönelik bilinçli bir çaba ve programın her öğesi için (hedefler, içerik, öğretim yöntemleri, öğretim materyalleri, değerlendirme) çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat bulur.

BBOM modeline göre bir eğitim programının tek hedefinin bireysel/kişişel gelişim olması yeterli değildir. Bu yüzden program bir yandan çocukların bireysel ilgi, ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken diğer yandan yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Okul yaşamdan ayrı bir bileşen değildir. Dolayısıyla çocuk eğitim sürecinde yaşadığı dünyanın ve çevrenin gerçeklerinden soyutlanmamalıdır. Bu yüzden BBOM eğitim programı, toplumsal çözüm odaklı ve çocuk merkezli tasarım modellerine dayalı olarak oluşturulmaktadır.

Programın çocuklara kazandırmayı hedeflediği evrensel değerler, okulun ortak değerleridir. Her türlü işleyişte bu değerlerin korunması temel alınır. Böylece çocuklar bu değerleri bizzat yaşayarak içselleştirebilirler.

 

Ekolojik Duruş

Ekolojik krizinin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan, insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemidir. BBOM, doğayı ve onun bileşenlerini, insanlığın hizmetine sunulmuş “kaynaklar” olarak değil birer “varlık” olarak değerlendirir. Doğanın barındırdığı biyolojik çeşitlilik, öğrenme sürecinde kullanılabilecek en iyi araçken bu çeşitliliğinin ve iç uyumunun anlaşılması ve merkeze alınması, bugünkü toplumsal düzenin dayattığı “rekabet” koşullarından “işbirliği” koşullarına geçişin mümkün olabilmesinin de ilk adımıdır. Doğadaki bu çeşitliliği ve işbirliği ile oluşan dengeyi gören çocuklar, hem toplumdaki çeşitliliği benimseyecek hem de “kalkınma” olarak adlandırılan toplumsal yeniden üretim süreci yerine köklü, kalıcı, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir alternatif olduğunu keşfedecektir.

Bu anlamda BBOM modeli ve okulu, ekolojik felsefeyi merkeze alarak eğitim sürecinde farklı bir örnek sunmayı hedeflemektedir. BBOM okulunda müfredatın ele alınmasında temel yaklaşımlardan biri “ekoloji” konusunun müfredata içselleştirilmesiyle ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaktır. Tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi, doğa içindeki tüm canlıların, doğal varlıklara eşit bir şekilde ulaşmaya hakkı olduğuna dair bilinç oluşturmak eğitimin öncelikli amaçlarından biri olacaktır. Bu bağlamda enerjinin ve doğal varlıkların doğru kullanımına, tüketimin asgari düzeye indirilmesine ve sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkeler tüm okul yaşamı içinde var olacaktır.

 

Özgür Finansman

BBOM özgün finansman anlayışı, eğitimin kamusal kaynaklar ile karşılanması gerektiğini esas alır. Eğitimin kamusal kaynaklarla karşılanması gerektiğini bir yandan dillendirmeye devam ederken bir yandan da bu makro dönüşümün gerçekleşeceği günün öncesinde de finansman yapısına dair bir ara çözüm olarak kendi giderlerini karşılayacak ve toplumsal fayda sağlayacak bir okul sistemini öngörmektedir. BBOM Okulu finansman yapısının merkezinde, “herkesten kapasitesine göre, herkese ihtiyacına göre” şiarı bulunmaktadır. Buna göre hem finansman hem de sosyal açıdan bir takım mekanizmalar üretilecektir. Bu modele göre okul ücretleri, ticari bir kar amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir. İmkânsızlıklar nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan, özel gereksinimli ve risk altındaki çocuklar ve dezavantajlı gruplar için milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ile ekonomik, sosyal ve fiziksel engeller açısından çocuk ayrımı yapmadan kotalar oluşturulacaktır. Ayrıca BBOM Okulu’nun bulunduğu bölgede yerelle ilişkilerde de aynı mekanizmalar kullanılacaktır. BBOM Okulu’nda, “kademeli ücretlendirme” ve “destek aile-ikinci aile” modelleriyle maddi imkânı olmayan öğrencilerin eğitim masrafları karşılanmış olacaktır.

BBOM Okulu’nda, tüm çalışanların özlük hakları tam ve eksiksiz olarak sağlanacak, istihdam politikalarında, (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmayacağı gibi, dezavantajlı grupların istihdamında özel önlemler desteklenecektir.

Detaylı bilgi için http://www.baskabirokulmumkun.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bbom bir başka okul mümkün çanakkale halil kuzu
Yorum yazabilirsiniz...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Feci kaza!...İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı..
Feci kaza!...İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı..
Çanakkale'de 'altın madeni' için ağaç katliamına tepki
Çanakkale'de 'altın madeni' için ağaç katliamına tepki